Hore

Nie, v Indii sa nehovorí indsky

Nie, v Indii sa nehovorí indsky

ndia s viac ako 1,2 miliardami obyvateľov je domovom až 398 jazykov. Úradnými jazykmi Indie sú hindčina, ktorú ako rodný jazyk používa viac ako 420 mil. ľudí a angličtina, ktorá sa používa najmä vo vyššom školstve a biznise. Každý z federálnych štátov Indie má ako úradné jazyky tie, ktoré sú na jeho území najpoužívanejšie. Okrem hindčiny je v Indii 12 jazykov, ktoré sú rodnými pre viac ako 10 mil. ľudí. Bengálčinou hovorí viac ako 83 miliónov, telegučtinou 74 miliónov, marátčinou 72 miliónov a tamilčinou 60,7 miliónov obyvateľov Indie. Každý zo spomínaných jazykov by v Európe patril k najpoužívanejším. Geografické rozšírenie jazykov Indie (rebríček) si môžete vo vizuálne prehľadnej podobe pozrieť na interaktívnej mape od mapsofindia.com.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať