Hore

Značka: mestá

Interaktívny atlas obyvateľstva a sídiel SR

Atlas krajiny Slovenskej republiky, vrcholné dielo slovenskej kartografie, vyšiel už pred takmer pätnástimi rokmi. Napriek tomu, že ide stále o hodnotný a komplexný zdroj informácii o našej domovine, ktorý má...

Mesto, ktoré vyrástlo z bažín. Ako sa Lagos vysporiada s ďalším rastom?

Predstavte si štát, ktorý do roku 2050 zdvojnásobí svoju populáciu, pričom viac ako polovica z nej bude mať menej ako 25 rokov. A predstavte si mesto, pri ktorom nik nevie koľko má...

Slovenské mestá v obrázkových hádankách

Je viacero spôsobov ako okoreniť geografiu a prakticky ľubovoľný predmet tak, aby sa žiaci prebudili zo zaužívaného kolobehu viac-menej stereotypne vedených hodín. Jeden z nich nie je novinkou, ale zdá...

Z mesta do mesta (kartové hry o slovenských mestách)

Spoločenské vedomostné hry bavia malých i veľkých, sú formou zábavy, príjemne stráveného času i učenia sa. Aj preto majú miesto nielen v rodinách, ale aj v školách. Na Lepšej geografii nájdete kartovú hru o štátoch...

Tak si tu žijeme. Čítanie o živote v slovenských obciach

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Mestá Slovenska (slepá mapa)

Pracovný list k učivu je určený pre učivo Sídla SR v geografii Slovenska pre 8. ročník ZŠ, využiteľný je však aj na stredných školách. Obsahuje päť rôznorodých úloh, v ktorých žiaci pracujú so slepou mapou,...

Bratislava – hlavné mesto SR (prezentácia)

Prezentáciu o Bratislave si stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Sídla Slovenska (prezentácia)

Prezentáciu k učivu o sídlach Slovenska stiahnete cez odkaz pod obrázkom.

Francúzsko (mapové hry)

Jednoduchú mapovú hru vytvorenú v Purpose Games, ktorá je venovaná mestám Francúzska, spustíte na tomto odkaze. K Francúzsku nájdete hry aj na Seterre (mestá, regióny).

Vianoce v mestách Európy (mapová aktivita)

Nalaďte sa na atmosféru Vianoc geograficky Predvianočný čas plynie na školách už v trochu uvoľnenejšej atmosfére (alebo by aspoň mohol) a tému Vianoc je fajn zaradiť aj do učiva jednotlivých predmetov. V geografii...