Hore

Značka: model

Vytvorte si vlastný 3D model oceánu

Školské projekty sú u žiakov obľúbené a okrem rozvoja vedomostí poskytujú príležitosť aj na rozvoj praktických zručností, kreativity a pozitívnemu vzťahu k vyučovaciemu predmetu (vede). Pre geografiu existuje množstvo alternatív projektových zadaní....

3D modely pamiatok

Viacerí z vás si z detstva určite pamätajú časopis ABC, v ktorom bývali papierové modely na vystrihovanie. Časopis vychádza dodnes, jeho popularita však už ani zďaleka nedosahuje úroveň z minulosti. Rovnako ako časopis...

Model kolobehu vody (experiment)​

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Sopky – okná do hlbín Zeme. Vizuálna prezentácia a odkazy na papierové modely sopiek

Prezentácia k téme Sopky – okná do hlbín Zeme je využiteľná nielen pri učive 5.ročníka ZŠ, ale aj na gymnáziách. Hĺbka, do ktorej sa s pomocou prezentácie do témy “zahryznete” závisí len na vás. Prezentácia vytvorená...

Papierové 3D modely riek a povodí

Na Lepšej geografii nájdete hneď viacero aktivít spojených s tvorbou modelov. Pri téme riek a riečnych dolín sa môžete inšpirovať stránkou 3D Geography, na ktorej je množstvo zaujímavých nápadov...

Model striedania dňa, noci a ročných období s využitím glóbusu

Prečo sa na Zemi strieda deň, noc a ročné obdobia? A ako to súvisí s pohybmi Zeme? Na tieto a ďalšie otázky môžu žiaci hľadať odpovede cez praktickú aktivitu z dielne Earth Learning Idea, ktorá využíva...

Papierové modely pre školskú geografiu

Využitiu papierových modelov v školskej geografii sme sa venovali už niekoľkokrát. Ak hľadáte vhodné modely živočíchov, alebo modely známych stavieb a pamiatok sveta, všetko potrebné nájdete v starších článkoch....

Model rieky Mississippi

Najdlhšia rieka Severnej Ameriky Mississippi (mapa) patrí s celkovou dĺžkou viac ako 3700 km k najväčším veľtokom sveta (tabuľka). Je tak obrovská, že prejsť sa popri jej toku od prameňa po ústie...