Hore

Papierové modely pre školskú geografiu

Využitiu papierových modelov v školskej geografii sme sa venovali už niekoľkokrát. Ak hľadáte vhodné modely živočíchov, alebo modely známych stavieb a pamiatok sveta, všetko potrebné nájdete v starších článkoch. Jednoduchý model Zeme je zas rozpísaný na tomto odkaze. Ukážme si teraz niekoľko ďalších rôznorodých modelov, ktoré je možné využiť, ako materiál na priame využitie počas vyučovacích hodín geografie, alebo ako jednoduchú projektovú domácu úlohu. Aby sa dostatočne využil vzdelávací potenciál vytvárania týchto modelov, nemožno zabúdať ani na dodatočné úlohy, pri ktorých na nich žiaci opíšu skladbu, alebo princíp fungovania vybraného geografického prvku, či javu.   

 • Model Zeme zloženej z viacerých šesťuholníkov, ktorý znázorňuje povrchovú teplotu svetových morí a oceánov (pdf)
 • Model Zeme zloženej z viacerých šesťuholníkov, ktorý znázorňuje zrážky, výpar a ďalšie javy spojené s vlhkosťou (pdf)
 • Jednoduchý plnofarebný model Zeme – satelitná snímka (pdf)
 • Komplikovanejší model Zeme na niekoľko papierov formátu A4 z dielne Creative Park od Canon (pdf). Obsahuje aj model Mesiaca a krásny prierez vnútornou skladbou našej planéty. Pred skladaním si pozrite aj podrobné inštrukcie. Mierku, pomocou ktorej postavíte papierovú Zem a Mesiac vo vzájomne správnej vzdialenosti nájdete tu
 • Mnohostenné papierové modely Zeme od výmyslu sveta.
 • Rôzne papierové modely Zeme z dielne Univerzity Karlovej v Prahe
 • Farebný model Sopky (Fuji), ktorý zobrazuje aj jej vnútornú stavbu (pdf). Návod nájdete tu.
 • Model slnečnej sústavy (pdf) s podrobnými inštrukciami.
 • Model Slnka
 • Model vzniku zemetrasenia
 • Model povodia rieky (pdf), ktorý si ako otváraciu skladačku žiaci nalepia do zošitov. Obsahuje osem prázdnych políčok, ktoré majú žiaci za úlohu podľa obrázka správne pomenovať. Označia správne prameň, sútok, meander, ústie, prítok, jazero, hlavný tok a hranicu povodia? 
 • Rôzne papierové modely pre školskú geografiu nájdete na stránke 3D Geography.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť