Hore

Papierové modely pre školskú geografiu

Využitiu papierových modelov v školskej geografii sme sa venovali už niekoľkokrát. Ak hľadáte vhodné modely živočíchov, alebo modely známych stavieb a pamiatok sveta, všetko potrebné nájdete v starších článkoch. Jednoduchý model Zeme je zas rozpísaný na tomto odkaze. Ukážme si teraz niekoľko ďalších rôznorodých modelov, ktoré je možné využiť, ako materiál na priame využitie počas vyučovacích hodín geografie, alebo ako jednoduchú projektovú domácu úlohu. Aby sa dostatočne využil vzdelávací potenciál vytvárania týchto modelov, nemožno zabúdať ani na dodatočné úlohy, pri ktorých na nich žiaci opíšu skladbu, alebo princíp fungovania vybraného geografického prvku, či javu.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať