Hore

Značka: pracovné listy

Veľká mapová pátračka (aktivita s atlasom)

Cvičenie v podobe pracovného listu má za cieľ rozvinúť schopnosť žiakov pracovať s atlasom. Vyhľadávať v ňom geografické prvky podľa opisu, geografických súradníc alebo názvu. Úlohou žiakov je vyplniť všetky...

Mestá Slovenska (slepá mapa)

Pracovný list k učivu je určený pre učivo Sídla SR v geografii Slovenska pre 8. ročník ZŠ, využiteľný je však aj na stredných školách. Obsahuje päť rôznorodých úloh, v ktorých žiaci pracujú so slepou mapou,...

Ktorá rieka sa kam vlieva? (pracovný list)

Pri učive o vodstve Slovenska môžete žiakom zadať nielen prácu so slepými mapami, ale aj prekvapiť menej tradičným schematickým nákresom povodia Dunaja (úmoria Čierneho mora)...

Taliansko (mapová karta)

Mapovú kartu si môžete stiahnuť alebo vytlačiť cez odkaz pod obrázkom. K učivu je dostupná aj online mapová hra a kvíz. Celý obsah je dostupný...

Španielsko a Portugalsko (mapová karta)

Mapovú kartu venovanú štátom Pyrenejského polostrova si môžete stiahnuť alebo vytlačiť cez odkaz pod obrázkom. Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa...

Spojené kráľovstvo a Írsko (mapová karta)

Mapovú kartu k učivu o Spojenom kráľovstve a Írsku stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať...

Poloha a členitosť Európy (mapová karta)

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Tvorba infografiky. Najdlhšie rieky sveta a Afriky

Súčasná školská geografia už nie je zoznamom rekordov, najvyšších vrchov, najdlhších riek, najväčších jazier a v hlave zapamätaných údajov o rozlohe štátov v kilometroch štvorcových. Zanevrieť na prácu s týmto typom...

Skúmanie stavby Zeme a planét (metodická príručka)

Na stránke Českej geologickej služby nájdete zaujímavo spracované vzdelávacie materiály o geologickej stavbe Zeme a planét, ktoré sa venujú aj histórii bádania. K dispozícii sú miniprojekt, pracovné listy a metodika...

India (pracovné listy)

Pri tematickom celku Južná Ázia môžete okrem prezentácie a interaktívneho kvízu využiť aj pracovné listy venované Indii. Pracovné listy obsahujúce spolu až 30 úloh boli vytvorené k dokumentárnemu...