Hore

India (pracovné listy)

Pri tematickom celku Južná Ázia môžete okrem prezentácie a interaktívneho kvízu využiť aj pracovné listy venované Indii. Pracovné listy obsahujúce spolu až 30 úloh boli vytvorené k dokumentárnemu filmu India – všetky farby orientu, ktorý je súčasťou projektu Svet okolo nás. Projekt má potenciál oživiť a zatraktívniť vyučovanie geografie a spoznávania sveta na školách. Pracovné listy o Indii však fungujú aj nezávisle na sledovaní spomínaného filmu. Žiaci môžu s ich pomocou spoznať Indiu hlbšie a pestrejšie. Jednotlivé úlohy nie sú venované len geografii – viaceré z nich pracujú s medzipredmetovými vzťahmi, prípadne rozvíjajú čitateľskú a finančnú gramotnosť.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku