Hore

Učte vedou. Science in School vám v tom pomôže

Učte vedou. Science in School vám v tom pomôže

Na tom, že by škola mala učiť pre život, sa pravdepodobne všetci zhodneme. V skratke to znamená to, že škola učí žiakov „praktické veci“ cez praktické aktivity. A čo môže byť praktickejšie ako veda? Napriek tomu sa s ňou žiaci počas školskej dochádzky stretávajú len málokedy.

​Pri „učení vedy“ nejde ani tak o oboznámenie sa so súborom poznatkov a vedomostí, ako o osvojenie si základov vedeckého myslenia, princípov vedeckého bádania, rozvoj kritického myslenia, kladenie otázok, tvorbu a overovanie hypotéz a v neposlednom rade o rozvíjanie vzťahu k vede, ktorej výsledky nás obklopujú v každodennom živote. 

Na Lepšej geografii sme si už viackrát predstavili webstránky a publikácie, ktoré obsahujú praktické bádateľsky orientované aktivity (napr. tu, alebo celá séria aktivít), ktoré môžu učitelia využiť priamo na svojich vyučovacích hodinách. Bolo by však správne ísť ešte viac do hĺbky – byť ešte viac autentický a žiakom ponúknuť zážitok s takmer skutočnou vedou.

Aj preto ma nadchol celoeurópsky projekt s Science in School, ktorého cieľom je propagovať výučbu vedy v školskom vzdelávaní, inšpirovať učiteľov, vzájomne ich prepájať, umožňovať im vymieňať si svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe.  

Na webstránke projektu nájdete množstvo obsahu od inšpiratívnych článkov a štúdií, až po kompletne spracované vzdelávacie aktivity pre rôzne vedné odbory – biológia, chémia, fyzika, earth science (vedy o Zemi), matematika, astronómia a pod. Všetky články a aktivity sú v anglickom jazyku, mnohé z nich sú však preložené aj do iných európskych jazykov. V češtine nájdete tieto – je medzi nimi napr. aktivita Analýza vína, s ktorou by ma školská chémia určite bavila. Slovenčina na viac prekladov ešte len čaká.

Webstránka umožňuje aj bezplatné sťahovanie celého archívu čísiel časopisu Science in School – The European journal for science teacher. Jeho čítanie vám dá, pravdepodobne viac, ako niekoľko akreditovaných školení dokopy. 

Dajte vede šancu a nechajte žiakov zažiť ju na vlastnej koži. Budeme to prospešné pre všetkých.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť