Hore

Učte vedou. Science in School vám v tom pomôže

Učte vedou. Science in School vám v tom pomôže

Na tom, že by škola mala učiť pre život, sa pravdepodobne všetci zhodneme. V skratke to znamená to, že škola učí žiakov “praktické veci” cez praktické aktivity. A čo môže byť praktickejšie ako veda? Napriek tomu sa s ňou žiaci počas školskej dochádzky stretávajú len málokedy.

​Pri “učení vedy” nejde ani tak o oboznámenie sa so súborom poznatkov a vedomostí, ako o osvojenie si základov vedeckého myslenia, princípov vedeckého bádania, rozvoj kritického myslenia, kladenie otázok, tvorbu a overovanie hypotéz a v neposlednom rade o rozvíjanie vzťahu k vede, ktorej výsledky nás obklopujú v každodennom živote. 

Na Lepšej geografii sme si už viackrát predstavili webstránky a publikácie, ktoré obsahujú praktické bádateľsky orientované aktivity (napr. tu, alebo celá séria aktivít), ktoré môžu učitelia využiť priamo na svojich vyučovacích hodinách. Bolo by však správne ísť ešte viac do hĺbky – byť ešte viac autentický a žiakom ponúknuť zážitok s takmer skutočnou vedou.

Aj preto ma nadchol celoeurópsky projekt s Science in School, ktorého cieľom je propagovať výučbu vedy v školskom vzdelávaní, inšpirovať učiteľov, vzájomne ich prepájať, umožňovať im vymieňať si svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe.  

Na webstránke projektu nájdete množstvo obsahu od inšpiratívnych článkov a štúdií, až po kompletne spracované vzdelávacie aktivity pre rôzne vedné odbory – biológia, chémia, fyzika, earth science (vedy o Zemi), matematika, astronómia a pod. Všetky články a aktivity sú v anglickom jazyku, mnohé z nich sú však preložené aj do iných európskych jazykov. V češtine nájdete tieto – je medzi nimi napr. aktivita Analýza vína, s ktorou by ma školská chémia určite bavila. Slovenčina na viac prekladov ešte len čaká.

Webstránka umožňuje aj bezplatné sťahovanie celého archívu čísiel časopisu Science in School – The European journal for science teacher. Jeho čítanie vám dá, pravdepodobne viac, ako niekoľko akreditovaných školení dokopy. 

Dajte vede šancu a nechajte žiakov zažiť ju na vlastnej koži. Budeme to prospešné pre všetkých.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať