Hore

Ako žiaci kolonizovali Afriku. Zážitkové vyučovanie, na ktoré sa pamätá

Ako žiaci kolonizovali Afriku. Zážitkové vyučovanie, na ktoré sa pamätá

Učte tak, aby na vašu hodinu žiaci ešte dlho spomínali. Aspoň v tých prípadoch, keď je to možné. A to je celkom často. Nemusíte nič vymýšľať, stačí len siahnuť po niektorej z mnohých vzdelávacích aktivít, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Výber je bohatý a pre rôzne učivá. Neobmedzuje sa len na geografiu, metodických príručiek a online stránok s inšpiráciami a radami pre učiteľov je množstvo pre takmer všetky vyučovacie predmety. Majte o nich prehľad, pravidelne sa k nim vracajte, a najmä – nebojte sa ich použiť!

Publikáciou, ktorej návrhy aktivít pokrývajú množstvo učív z geografie Afriky je príručka Afrika: Mýty a fakty od občianskeho združenia Človek v ohrození. Niektoré z jej aktivít som nemal doteraz možnosť vyskúšať. I keď sú pôvodne určené pre študentov stredných škôl a gymnázií, zvládajú ich aj žiaci základnej školy. Presvedčil som sa o tom aj v prípade témy zameranej na koloniálnu minulosť Afriky. V inovovanom ŠVP sa neobjavuje, je však dôležitou pre hlbšie pochopenie príčin viacerých súčasných problémov Afriky. Okrem toho ponúka vynikajúcu príležitosť na prepojenie geografie s dejepisom.  

rozvoj myslenia geografia

Ako to vyzeralo v praxi? Najskôr sme zisťovali naše doterajšie vedomosti o dejinách Afriky, jej starých civilizáciách, kolonializme (venovali sme sa mu už v aktivite Vylodenie v Novom svete) a formou brainstormingu sme dumali nad motívmi európskych mocnosti k ovládnutiu Afriky pred 130 rokmi. 

A potom to prišlo. Žiaci v skupinách sa stali zástupcami koloniálnych mocností, študovali opis svojich teritoriálnych záujmov, ktoré budú hájiť na Berlínskej konferencii a vyznačili ich na obrysové mapy Afriky. 

kolonizácia Afriky škola

Najviac akčnou časťou aktivity je samotný zápas o Afriku, ktorý prebieha na podlahe triedy, kde je zo špagátu vytvorená mapa Afriky. Jednotlivé mocnosti na nej značia svoje územia pomocou farebných špagátov, ktoré sú rôznej dĺžky (vychádza z koloniálnej sily európskych mocností). Čo sa stane, keď sa záujmy mocností prekrývajú? Na moje prekvapenie, žiaci nešli do použitia sily (i keď ňou argumentovali najmä Briti Kiko a Juro :), ale vzniknuté spory sa snažili riešiť diplomaticky. Napríklad výmenou území.     

zábavná škola

Afriku si žiaci rozkúskovali ako koláč, – presne tak, ako to bolo aj v skutočnosti. Ich nadšenie sa dalo krájať tiež, i keď takí Španieli prejavovali smútok nad svojim žalostným úlovkom. Trochu hrdosti im vrátila informácia o tom, že oni si svoju zlatú koloniálnu éru zažili v predchádzajúcich storočiach.  

skupinové vyučovanie

Pred a po zápase o Afriku sme sa pristavovali pri prezentácii (na stiahnutie cez odkaz nižšie). Porovnávali sme mapy politického usporiadania Afriky z rôznych období a pozreli si niekoľko dobových karikatúr venovaných kolonizácii Afriky. Žiaci nemali problém s ich interpretáciou. Ďalší dôkaz toho, že ich využívanie má vo vyučovaní svoje miesto.

žiaci spolupráca škola

V reflexii sme diskutovali o tom, či mali silnejší Európania právo zaberať územie Afriky a drancovať jej prírodné a ľudské zdroje. Zároveň sme si na mapách národnostného (etnického) a jazykového zloženia ukázali neuveriteľnú pestrosť obyvateľstva Afriky, ktorá sa v rámci štátov s umelo vytvorenými hranicami často stáva príčinou konfliktov.

Svoje počiatky v kolonializme má aj súčasná ekonomická závislosť afrických štátov na vývoze nespracovaných poľnohospodárskych plodín a nerastných surovín. Samostatne sme sa téme venovali pri učive Hospodárstvo Afriky. Návrhy vzdelávacích aktivít sú dostupné tu.

kolónie Afrika

Je skvelé učiť žiakov, ktorí sa nepýtajú prečo sa toto musíme učiť, načo nám to bude a bude to známkované? Takíto žiaci však nepadajú z neba.

Ako učitelia (a škola) si ich môžete vytvoriť. Častejšie im dávajte zažiť pocit, že to čo v škole robia je zaujímavé, dovoľte im pracovať v skupi-nách, riešiť zmysluplné úlohy a zaujímajte sa o ich názor. 

A najmä, nebojte sa experimentovať, skúšajte nové metódy, typy a formy aktivít. Viackrát to nevyjde, viackrát zlyháte, viackrát to vypáli inak, ako ste predpokladali. To všetko je v poriadku. Učíme a meníme sa časom – žiaci aj my učitelia.

Prajem vám veľa hodín, na konci ktorých ich žiaci zhodnotia s rukami nad hlavou. A niektorí budú pritom stáť na laviciach.

Lebo čím sú ruky vyššie, tým je to viac super. ​:)


* Opísaná aktivita bola realizovaná na Súkromnej ZŠ Bakomi. Viac inšpirácií nájdete
​   na webstránke školy.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť