Hore

Hospodárstvo Afriky. Návrh aktivít pre skupinové vyučovanie

Učivá o hospodárskych pomeroch kontinentov sú pre učiteľa výzvou hneď z niekoľkých dôvodov. V učebniciach a pracovných zošitoch sú často príliš schematické, podané všeobecne a neraz až skreslene, čo môže viesť u žiakov k prehlbovaniu stereotypov. A často sú preplnené faktami, ktoré si nemajú žiaci s čím prepojiť.  V skutočnosti sú však práve učivá o hospodárstve (ekonomike) silnou stránkou geografie.

Aktivity, ktorými rozviniete (nielen) geografickú gramotnosť

​Pomocou vhodne zvolených vzdelávacích aktivít a materiálov pri nich môžete rozvíjať kľúčové geografické kompetencie, ako sú práca s mapou, grafmi a štatistickými údajmi v rôznej podobe. Pozrite si niekoľko námetov, ktoré môžete využiť pri učive o hospodárstve Afriky. Počas 45-minútovej vyučovacej hodiny všetky nestihnete, sami si preto vyberte tie, ktoré vám najviac vyhovujú, prípadne sa venujte téme na viacerých hodinách. Pokojne aj na úkor učiva o regiónoch Afriky. Školská geografia už predsa dávno nie je encyklopédiou štátov a ich hlavných miest.

 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály