Hore

Geografické rozhledy – časopis, ktorý sa oplatí čítať aj učiteľom

Geografické rozhledy – časopis, ktorý sa oplatí čítať aj učiteľom

Môj prvý kontakt so slovenskými geografickými časopismi sa datuje do obdobia štúdia na vysokej škole. Keďže som bol odjakživa zameraný skôr na humánnu geografiu a neskôr sa našiel v didaktike, priznám sa, že Geografický časopis vydávaný SAV ma neoslovil. Témy článkov mi boli vzdialené a ich spracovanie bolo rýdzo vedecké. Ľudovo povedané, chýbala tomu šťava pre bežného smrteľníka, ktorý sa nevenuje geografii ako vede. Časopis vychádza dodnes a môj vzťah sa k nemu ani za roky nezmenil. Škoda, že sú online dostupné len anotácie článkov, dal by som mu ešte šancu.

Z pohľadu učiteľa geografie bol zaujímavejším časopis Geografia, ktorý obsahoval čitateľsky dostupnejšie články, cestopisy a v každom čísle aj stránky o didaktike a geografickom vzdelávaní na školách. Je škoda, že podľa všetkého už časopis v roku 2017 nevychádza. Ako priestor na zdieľanie pedagogických skúseností učiteľov a didaktikov geografie by bol stále potrebný. Vydávanie pravdepodobne viazne na nedostatku finančných prostriedkov, náklady na tlač a distribúciu sú vysoké. Škoda, že sa vydavatelia nerozhodli ísť cestou online periodika dostupného na internete. 

Prednedávnom som narazil na český časopis Geografické rozhledy od Českej geografickej společnosti a redakcii napísal e-mail s otázkou o možnom predplatnom na Slovensku. Odozva bola okamžitá a na ochutnávku mi poslali hneď viacero starších čísiel.    

Časopis je určený na ďalšie vzdelávanie pedagógov základných a stredných škôl, študentom geografie a ďalším záujemcom o problematiku geografického vzdelávania, súčasnú geografiu, environmentalistiku a aplikovanú pedagogiku. Časopis je orientovaný na výsledky súčasnej fyzickej, humánnej a regionálnej geografie, kartografie, aplikovanej geoinformatiky, demografie a pod. Poskytuje študijné podklady v oblasti sociálnych problémov ľudstva, udržateľnosti života na Zemi, globalizácie, európskej integrácie. V oblasti pedagogiky je výrazne zameraný na vývoj a inovácie v didaktike geografie, na rozvoj kritického myslenia a celkové zvyšovanie odbornosti učiteľov. 

Jednotlivé čísla sú tematicky zamerané a aj keď sú články v časopise odborné, uchovávajú si svoju čitateľnosť a zaujímavosť. Každé číslo má viac ako 30 strán, z ktorých spadá približne tretina do kategórie Geografia a škola. Didaktické články sú často príkladmi dobrej praxe, ktoré sú aplikovateľné na akejkoľvek škole. Na webstránke časopisu sú neraz doplnené prílohami (pracovný list, prílohy k aktivitám na vytlačenie a pod.). 

geografické rozhledy časopis

Ak chcete mať kontakt s novinkami zo sveta geografie (najmä tej školskej), časopis je dobrou voľbou. Práve v týchto mesiacoch prechádza grafickou zmenou, ktorá posunie jeho vizuálnu stránku viac do súčasnosti. Témy najbližších päť čísiel si môžete pozrieť na plagáte nižšie.  

Časopis je už aktuálne možné objednať aj na Slovensko. Oproti Českej republike je cena predplatného vyššia (je v nej zarátané aj poštovné). Za päť čísiel tak zaplatíte 25 eur. Nie je to málo, táto investícia sa však oplatí. Možno si pri nej aj uvedomíte, aké je ročné predplatné (členstvo) ku kompletnému obsahu Lepšej geografie (40 eur) lacné. 🙂  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť