Hore

Ako učiť o podnebí a počasí. Súbor vzdelávacích aktivít

Ako učiť o podnebí a počasí. Súbor vzdelávacích aktivít

Podnebie a počasie je integrálnou súčasťou školskej geografie. Dovolím si tvrdiť, že patrí medzi kľúčové témy, ktorým by sme sa mali spolu so žiakmi venovať. Aj preto sa jej na Lepšej geografii venuje hneď viacero vzdelávacích aktivít. Každá trochu inak. Stačí si len vybrať.  

Ešte predtým ako sa budete so žiakmi venovať podnebiu, je fajn vybrať sa na výlet do jednotlivých vrstiev atmosféry a pochopiť, aké sú medzi nimi rozdiely. Súbor viacerých aktivít, ktoré túto tému pokrývajú nájdete tu. Vytvorte si vrstvy atmosféry na rolke toaletného papiera, alebo sa zamerajte na tvorbu papierového modelu.

podnebie Afriky mapa a klimatický graf

Kde je na Zemi aké podnebie, čo sú klimatotvorné činitele a ako interpretovať klimatické grafy? Tomu všetkému sa venuje návrh samostatnej vyučovacej hodiny. O podnebí sa dá učiť aj v súvislostiach. Napríklad cez príbehy žiackych rovesníkov zo sveta. Výbornú bádateľsky orientovanú vyučovaciu aktivitu Ako žijú? na portáli Bádatelé

Do témy sa môžete spolu so žiakmi zahĺbiť aj prostredníctvom experimentov a simulácií. Vyskúšajte model kolobehu vody, alebo simulácia vzniku morských prúdov. Ak sa chcete so žiakmi rozpršať, poďte do toho. Ako učiť podnebie vybraného regiónu? Napríklad pomocou série aktivít, ako je tomu v prípade návrhu k Afrike.

model kolobeh vody škola

Pri učivách o počasí si môžete pomôcť portálom Mladý meteorológ. Ak sa nebojíte chodiť s hlavou v oblakoch, je tu pre vás séria aktivít venovaná oblakom a mrakom. Zábavnú aktivitu venovanú oblakom nájdete aj na jdeteven.cz. Aplikácia na rozpoznávanie oblakov je dostupná tu. Ako si spolu so žiakmi vytvoriť meteorologické pomôcky vám ukáže článok na portáli Učme sa vonku.  

učíme sa o oblakoch

Ako učiť o klimatických zmenách? Napríklad cez aktivitu Rozporuplná klíma, alebo pomocou metodickej príručky Bohuš a Dáša – klíma v tiesni.  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť