Hore

Ako žiakom priblížiť tému migrácie, utečencov a nebezpečných hoaxov? Skúste to s portálom Lidé v pohybu

Ako žiakom priblížiť tému migrácie, utečencov a nebezpečných hoaxov? Skúste to s portálom Lidé v pohybu

Migrácia a utečenci patria k najkontroverznejším témam súčasnosti. Práve preto by sme sa im v školách mali venovať. Nie je to jednoduché, názory detí odrážajú nálady v rodinách a spoločnosti. Ľahko sa tak ako učiteľ môžete ocitnúť na tenkom ľade. Udržať tému vo faktickej rovine a predísť unáhleným záverom, ktoré sú často nesprávne, vám môže pomôcť český portál Lidé v pohybu, na ktorom nájdete množstvo metodicky výborne spracovaných aktivít, pri ktorých sa so žiakmi nudiť určite nebudete.

Aktivity pokrývajú množstvo čiastkových tém a sú využiteľné vo viacerých vyučovacích predmetoch. Okrem geografie (Ako bývajú ľudia vo svete?), dejepisu (Všetci sme odniekiaľ prišli), alebo občianskej náuky (Kvet identity) si tak prídu na svoje aj učitelia mediálnej výchovy – napr. práca s fotografiami, alebo aktivita o tom, ako podávajú správy rôzne médiá. Viac ako aktuálnou je aj aktivita, ktorá žiakom približuje vznik a šírenie nepravdivých správ, tzv. hoaxov. 

​Medzi emocionálne nabitými reakciami na internete sa podobné metodické príručky neraz označujú aj ako brainwashing a propaganda. V skutočnosti je to však celkom inak. Metodické spracovanie aktivít nesmeruje k jedinému správnemu záveru (prijať všetkých utečencov), snaží sa len v žiakoch kultivovať ich pohľad na aktuálne otázky, odpovede ktorých často nepoznáme ani my dospelí. 

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť