Hore

Globálne vzdelávanie a práca s mládežou – príručka plná aktivít

Globálne vzdelávanie a práca s mládežou – príručka plná aktivít

Globálne vzdelávanie sa môže vďaka činnosti viacerých občianskych združení pochváliť snáď najkvalitnejšími metodickými príručkami na Slovensku. S výnimkou environmentálnej výchovy nemá u nás pravdepodobne žiadny iný predmet (téma) k dispozícii viac praktických publikácií. Všetky doteraz vydané materiály sú dostupné v online knižnici globálneho vzdelávania. Osobitne oceňujeme najmä sériu príručiek organizácie Človek v ohrození pre gymnáziá a stredné školy (geografiadejepisobčianska náukaumenie a kultúra), naposledy sme vám odporúčali príručku k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu Čo skutočne (s)potrebuješ. Unikátnou nielen v slovenských podmienkach je publikácia Afrika: Mýty a fakty.

Najnovším prírastkom je útlejšia príručka Globálne vzdelávanie a práca s mládežou, ktorá pozostáva z ôsmich aktivít, ktoré sa viažu na témy jedlo, migrácia, médiá a využívanie vizuálnych materiálov. Sú ľahko realizovateľné a ideálne pre každého, kto uprednostňuje malé praktické kroky pred posúvaním informácií vo veľmi komplexnej a teoretickej rovine.

Návrhy aktivít sú podrobne opísané a preto sa ich netreba báť ani bez predchádzajúcich skúseností so skupinovým alebo interaktívnym vyučovaním, ktoré je založené na aktívnom učení sa žiakov. Pokrývajú široké témy, preto sú využiteľné vo viacerých vyučovacích predmetoch, prípadne sú ideálnou náplňou tematicky orientovaného (integrovaného) vyučovania. 


Celá príručka je vo formáte pdf dostupná na tomto odkaze.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť