Hore

Konferencia Školská geografia – súčasnosť a perspektívy priniesla zhodu v potrebe zmien

Konferencia Školská geografia – súčasnosť a perspektívy priniesla zhodu v potrebe zmien

Nestáva sa často, aby bola vyučovaniu školského predmetu venovaná samostatná vedecká konferencia. O to viac bolo zaujímavé zúčastniť sa medzinárodnej konferencie Školská geografia – súčasnosť a perspektívy, ktorá sa 20.4. 2017 uskutočnila na pôde Katedry geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť učiteľom, metodikom a didaktikom príležitosť na výmenu skúseností nielen z teórie, ale najmä praxe vyučovania geografie. Učitelia mali možnosť získať množstvo inšpirácií prostredníctvom prednášok a workshopov. Konferencie sa zúčastnilo 48 učiteľov ZŠ a SŠ, 28 vysokoškolských didaktikov a metodikov geografie z Česka a Slovenska. Konferenciu podporili Slovenská geografická spoločnosť, Štátny pedagogický ústav a viacero vydavateľstiev.

Ako autor Lepšej geografie som vystúpil s príspevkom Nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitou (prezentácia je dostupná tu), v ktorom som predstavil formy a metódy výučby geografie na Súkromnej ZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici, kde momentálne pôsobím. Účastníkov konferencie zaujali najmä tzv. spoločné aktivity, počas ktorých pracujú žiaci na vybranej téme vo vekovo zmiešaných skupinách. Opis spomínaných aktivít nájdete v článkoch na tomto odkaze.

​Príspevky všetkých rečníkov sa niesli v duchu uvedomenia si potrebných zmien, ktoré musí školská geografia podstúpiť, ak si chce zachovať svoju relevanciu a pevné miesto v systéme vyučovacích predmetov na základných a stredných školách. V úvodnej prednáške konferencie kritizoval profesor Tolmáči prílišné zameranie obsahu školskej geografie na poznatky z regionálnej geografie. S návrhom vnášať do „regionálnych učív“ prípadové štúdie a aktivity smerujúce k rozvoju praktických schopností a zručností, môžem len súhlasiť. Naše zaostávanie v geografickom vzdelávaní za vyspelými štátmi sveta má svoje korene práve tu. A tie korene sú poriadne hlboké.

školská geografia konferencia

Hľadanie akejsi zlatej strednej cesty medzi dôrazom na učenie poznatkov (faktov) a rozvojom zručností pre život je najväčšou výzvou slovenskej školskej geografie aj podľa ďalších rečníkov konferencie.

Vykročenie do budúcnosti si vyžaduje poznať aj minulosť. Aj preto ma zaujala prednáška profesora Wahlu z Přírodovědeckej fakulty Ostravské univerzity, ktorá sa venovala metodikám a didaktikám geografie vydaným na Slovensku. V rámci krátkeho vstupu spomenul množstvo publikácií z ďalekej aj mladšej minulosti, ktoré by stáli za prečítanie. Ako sa napr. odporúčalo učiť geografiu za Rakúska-Uhorska, vo vznikajúcej Československej republike a ako počas socialistickej normalizácie? Mnohokrát by nás možno prekvapilo, že v súčasnosti vymýšľame už dávno vymyslené.  ​

Ako učiteľa, metodika a didaktika v jednom ma najviac zaujali príspevky predstavujúce praktické využívanie vzdelávacích metodík a príklady dobrej praxe zo školského prostredia. V spomínanom mali jednoznačne navrch kolegovia z Českej republiky. Integrovaná prírodoveda z dielne Masarykovej univerzity v Brne je príkladom toho, ako to môže vyzerať, keď sa prejde od teoretizovania o koncepciách k činom – vydaniu série výborne spracovaných metodických príručiek pre žiakov a učiteľov. 

Ako učiť projektovo a vo vekovo zmiešaných skupinách prezentoval mladý český učiteľ a didaktik Michal Staněk (rozhovor), ktorý priblížil metódu tzv. Team Teachingu. Úspešne ju realizuje na ZŠ Bohumila Hrabala v Prahe a spoznať ju môžete aj prostredníctvom týchto fotografií

Učiteľ Patrik Bubelíny predstavil sadu nových pracovných zošitov pre všetky ročníky geografie na základných školách. Vydavateľstvo Orbis Pictus ich bude od leta postupne uvádzať na trh. Na základe prvých dojmov si dovoľujem tvrdiť, že sa stanú najkvalitnejšími pracovnými zošitmi, ktoré máme ako učitelia k dispozícii. Teší ma, že ich autorom je učiteľ z praxe. ​

vzdelávanie učiteľov geografia

Približný smer, ktorým sa má školská geografia na Slovensku vydať, aspoň hmlisto poznáme. Je len na nás, ako sa s tým ako jednotlivé kolieska vo veľkom (a konzervatívnom) stroji vysporiadame. Na začiatok možno postačí, ak bude každý z nás robiť najlepšie (ako vie) to, čo je jeho náplňou práce.

Vysúkajme si rukávy priatelia, máme pred sebou veľa práce. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť