Hore

Nechajte sa inšpirovať. Geografia v školskom týždni vedy a techniky.

Nechajte sa inšpirovať. Geografia v školskom týždni vedy a techniky.

Cez metodický portál Lepšia geografia sa už tri roky snažíme inšpirovať učiteľov k využívaniu inovatívnych metód vo vzdelávaní. O to viac nás teší, keď takéto inovácie prichádzajú priamo od vás – pedagógov našich členských škôl. Práve vzájomná inšpirácia a vytvorenie siete inšpiratívnych učiteľov patrí medzi hlavné ciele Lepšej geografie. Keď vidíme, čo všetko pre svojich žiakov vymýšľate a pripravujete (tu alebo tu), získavame chuť a nádej pokračovať. E-mail od pani učiteľky Silvie Szabóovej zo Základnej školy na Rozmarínovej 1 v Komárne, nás úplne nadchol. Pozrite si, ako spolu s kolegyňami pre žiakov pripravili Týždeň vedy a techniky. Okrem fotografií nájdete v článku aj opis konkrétnych aktivít, ktoré môžete použiť.  

Geografia v týždni vedy a techniky

​Ako priblížiť mladším žiakom prírodné vedy a geografiu pútavou formou tak, aby sa tešili na druhý stupeň, na ktorom sa s nimi stretnú a zároveň sa aj niečo nové naučili? Na ZŠ Rozmarínová v Komárne sme našli riešenie v podobe školského projektu pod názvom Týždeň vedy a techniky. 

Ako na to? Formou rovesníckeho vzdelávania. Žiaci 5. – 9. ročníka pripravia s pomocou učiteľov niekoľko stanovíšť s potrebnými pomôckami pre každý prírodovedný predmet, ktoré potom prezentujú (v malej telocvični). Každý deň je vyhradený pre inú vedu, prípadne dve vedy naraz a v piatok sa projekt končí poobedným Vedeckým jarmokom vo vestibule školy, kde sa prezentujú všetky vedy naraz pre deti z MŠ a verejnosť.

Počas týždňa má každá trieda 1. – 4. ročníka vyhradenú jednu vyučovaciu hodinu k tomu, aby si prešla stanovištia. Žiaci druhého stupňa vysvetľujú, ukazujú, odôvodňujú a prvostupniari s nimi skúšajú, overujú a bádajú, či sa ich pýtajú, pričom sa voľne pohybujú a presúvajú medzi stanovišťami. Ani nevedia ako a nasajú kopu poznatkov a zručností. Samozrejme, svoje miesto tu má aj geografia, ktorej stanovištia by som vám rada priblížila. Inšpiráciu k niektorým som našla na Lepšej geografii.

Opis stanovíšť 


​1. Na mape sa nestratím 

Príprava a pomôcky:

Vytlačiť veľkú mapu napr. zo stránky www.yourchildlearns.com/megamaps.htm, žiaci ju vymaľujú a prelepia celú lepiacou páskou. Vytlačiť a zalaminátovať kartičky s pojmami: sever, juh, východ, západ, Severná Amerika, Južná Amerika, Európa, Ázia, Afrika, Austrália, Antarktída, Severný ľadový oceán, Tichý oceán, Indický oceán, Atlantický oceán.

Priebeh: Žiaci na stanovišti povedia motivačný text o mape (pripravia si ho samé). Potom zadajú úlohu rozmiestniť kartičky s názvami svetových strán. Následne navigujú jednotlivo žiakov, aby stúpali po mape podľa ich pokynov, napr. ,,Sprav jeden krok na sever, dva kroky na východ, jeden na sever, jeden na západ.“ Následne sa žiaka spýtajú, či vie, na akom mieste stojí. Predpokladom je, že mladší žiaci túto informáciu ešte nemajú, preto im pomôžu a vyzvú ich, aby na mieste kde stoja, umiestnili kartičku so správnym názvom, napr. Ázia.  

geografia hry

2. Špagetové kontinenty

Príprava a pomôcky:

Vytlačiť slepé mapy kontinentov, každý kontinent na A4 a zalaminovať. Vytlačiť a zalaminovať kartičky s pojmami: Severná Amerika, Južná Amerika, Euroázia, Afrika, Austrália, Uvariť špagety.

Realizácia: Žiak na stanovišti vyzve deti, aby skúsili priradiť názvy kontinentov k mapám a  vytvorili ich tvar pomocou špagiet, ktoré ukladajú na vytlačené a zalaminátované mapy. Popritom ako pracujú, žiaci na stanovišti im rozprávajú rôzne zaujímavosti o jednotlivých kontinentoch.

zábavná geografia

3. Správna trefa

Príprava: Mapu sveta ľubovoľnej veľkosti pripneme na polystyrén – bude slúžiť ako terč. Pripravíme šípky, vytlačíme a zalaminujeme kartičky s pojmami: Severná Amerika, Južná Amerika, Európa, Ázia, Afrika, Austrália, Antarktída, Severný ľadový oceán, Tichý oceán, Indický oceán, Atlantický oceán

Realizácia: Vo vhodnej výške umiestnime terč. Žiak na stanovišti dá dieťaťu vyžrebovať 3 kartičky s geografickými pojmami, dieťa vyhľadá a na mape ukáže ich polohu. Následne sa od vyznačenej čiary snaží dané miesta v mape trafiť šípkami. Ak trafí inde, žiak na stanovišti sa ho môže opýtať, na akom mieste pristála jeho šípka.

projektový deň geografia

4. Lego vlajky

Príprava a pomôcky: vytlačiť a zalaminovať kartičky s rôznymi vlajkami (jednoduchších motívov), pripraviť dostatočné množstvo kociek Lega, atlas sveta

Realizácia: Deti na stanovišti skladajú pomocou Lega vlajky rôznych štátov, šikovnejší si polohu štátov môžu vyhľadať aj v atlase.

5. Zem v kocke

Príprava a pomôcky: vytlačiť dostatočné množstvo papierových modelov, napr. z Progonos.com. Množstvo iných nájdete v tomto článku. Pripraviť farebné ceruzky, lepidlá, nožnice, hotový poskladaný model, vyfarbený neposkladaný model, glóbus.

Realizácia: Žiak na stanovišti vysvetlí postup výroby papierového modelu Zeme. Zároveň sa spýta, či Zem má naozaj tvar kocky a správny tvar demonštruje glóbusom. Pri výrobe môže deťom rozprávať o tom, že ľudia si kedysi mysleli, že Zem je plochá alebo vyzerá ako pancier korytnačky (môže ukázať obrázky), o tom ako zistili, že Zem má približne tvar gule, atď.

zážitková geografia škola

6. Slnečná sústava

Príprava a pomôcky: pripraviť model Slnečnej sústavy (u mňa ho piataci robili ako dlhodobý domáci projekt), vytlačiť a zalaminovať kartičky s názvami planét Slnečnej sústavy

Realizácia: Žiak na stanovišti oboznámi deti so základnými údajmi o Slnečnej sústave, pomenuje jednotlivé planéty. Na základe jeho rozprávania deti priradia kartičky s názvami planét k jednotlivým zobrazeniam planét. Žiak upozorní deti na to, že planéty sú v skutočnosti od seba rôzne vzdialené. A rovnako vzdialenosť planét od Slnka je rôzna, čo spôsobuje, že obeh okolo slnka im trvá rozličný čas. Je možné si s deťmi vyrátať, koľko rokov by mali na jednotlivých planétach a koľko by na nich vážili. Na výpočet som využila pracovné listy z Lepšej geografie, ktorú sú dostupné na tomto odkaze.

model slnečnej sústavy škola

7. Vznik kráterov na Mesiaci

Príprava a pomôcky: pripraviť plytšiu nádobu s dostatočným množstvom múky, kamene rôznych veľkostí a predmety guľovitého tvaru s rôznou veľkosťou a hmotnosťou, meter, vytlačiť obrázok Mesiaca

Realizácia: Žiak na stanovišti sa detí opýta, či tušia, ako vznikli krátery na Mesiaci (ukáže jeho obrázok). Spýta sa ich, či vedia, čo sú meteority a aký súvis môžu mať s krátermi na Mesiaci. Po vysvetlení dá deťom priestor, aby hodom kameňa alebo predmetu guľovitého tvaru (meteorit) z výšky do múky (povrch Mesiaca) simulovali vznik kráterov. Opatrne vyberie kamene von a upozorní deti, že niektoré sú väčšie a niektoré menšie a pýta sa, prečo je to tak, vedie ich k odpovedi, prípadne im dá možnosť vyskúšať si to ešte raz. Opis aktivity je na Lepšej geografii dostupný tu.  

geografia experiment škola

8. Staň sa kráľom/kráľovnou Európy

Príprava a pomôcky: tablety so stiahnutou aplikáciou EnjoyLearning World Map Puzzle, lepiace štítky, hárky papierov – na každom hárku napísaní iný ročník, pero, vytlačené a zalaminované názvy štátov Európy v slovenskom a zvlášť v anglickom jazyku.

Realizácia: Každé dieťa, ktoré príde ku stanovišťu dostane tablet s aplikáciou. Aplikácia je zameraná na správne doplnenie tvaru štátu do mapy (my sme si vybrali Európu) a zároveň meria čas, za ktorý to dieťa stihlo spraviť. Preto je možné si  spraviť súťaž a dieťa s najlepším časom v jednotlivých ročníkoch vyhlásiť za kráľovnú a kráľa Európy. Každý má 2 pokusy, jeden skúšobný a druhý naostro. Po druhom pokuse si dieťa napíše meno a čas splnenia na lepiaci štítok a prilepí na hárok. Po vystriedaní všetkých (resp. väčšiny) detí sa vyhodnotia najlepší riešitelia. Prvákom a druhákom je možné uľahčiť hru stanovením nižšieho počtu štátov (hra zaznamenáva počet vložených štátov). Doplnením stanovišťa môže byť vytvoriť dvojice slovenských a anglických názvov európskych štátov.

Aplikácie s mapovými hrami pre tablety nájdete na Lepšej geografii opísané tu. V Prípade práce na počítačoch odporúčame webstránku Seterra, alebo mapový tetris. Mladších žiakov určite zaujme aj práca s vytlačeným mapovým puzzle, ktoré si môžete vytvoriť aj sami. Návod je dostupný tu.

geografia aplikácie

Okrem pani učiteľky Mgr. Silvie Szabóovej pracujú na ZŠ Rozmarínová v Komárne aj ďalšie skvelé učiteľky. Dôkazom je napr. vyučovanie matematiky, o ktorom bola reportáž aj v správach RTVS. Je sa čím inšpirovať, veď posúďte sami!

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť