Hore

Máte v triede olympionika?

Máte v triede olympionika?

Tento článok som napísal a uverejnil pred rokom. Obávam sa však, že dodnes nestratil nič na aktuálnosti. Alebo sa mýlim? Rád by som si priznal chybu a o organizácii a úlohách geografických olympiád si upravil mienku. Ako bolo na olympiáde tohto roku? V komentároch sa prípadne podeľte o svoje skúsenosti.

Zatiaľ čo sú v ruskom Soči zimné olympijské hry v plnom prúde, Slovenskom sa prehnala pochodeň predmetových olympiád pre základné a stredné školy.  Najlepší z našich budúcich nádejí si v nich zmerali sily, aby zistili, ako sú na tom nielen s vedomosťami, ale aj tabuľkovo. Kým sa v Červenej Poľane viacerí sťažujú na sneh, slovenskí školáci si zúfajú nad niektorými otázkami. A nie sú sami, pri niektorých otázkach z obvodného kola geografickej olympiády je ťažko i mne.


Po dôslednom preskúmaní otázok všetkých vekových kategórií obvodného kola, som dospel k záveru, že snaha Ministerstva školstva o zvyšovanie kvality testovania cez monštrózne projekty je napokon namierená správne. Keď už odborné kolektívy autorov, nedokážu zabezpečiť kvalitu otázok ani pri tak dôležitých celoštátnych podujatiach, sme na tom skutočne horšie ako zle.

To, že celkový duch otázok a zadaní zaváňa starinou, chýba mu šťava, prešľapuje už celé desaťročia okolo tajničiek, osemsmeroviek a pri praktickej časti je jeho najväčším povyrazením si aktivita s určovaním azimutu a hľadaním súradníc na mape (pre všetky ročníky takmer rovnaká), je neodpustiteľný fail. Ak sa však v zadaní vyskytujú aj faktické chyby, ide už takpovediac o fušerinu.

Predstavte si, že vás na základke baví geografia. Prihlásite sa na olympiádu a tam vás čakajú ešte nudnejšie úlohy s akými sa stretávate na priemerných hodinách s vašim priemerným učiteľom. Ak to ešte stále nie je dostatočne čierna predstava, pridajte si k tomu fakt, že i keď ste sa pripravovali na tému Poloha a pobrežie Ázie (ako bolo uvedené v organizačných pokynoch súťaže), dostanete otázky o Afrike. Fair enough? Podľa organizátorov áno, olympionik má byť predsa vždy pripravený!Buďme však konkrétni a poďme sa pozrieť na chyby a chybičky, ku ktorými by nemuselo a hádam ani nemalo dochádzať. Ak chceme od žiakov dôslednosť, ťažko im vysvetľovať prečo sú nedôslední tí, u ktorých by sa čakala vyššia miera profesionality.

V písomnom teste pre 9.ročník (všetky sú dostupné tu) majú žiaci vytvoriť správne trojice pojmov. Klasická úloha, pri ktorej môže uspieť aj slabší žiak. Stačí ísť na to vylučovacou metódou. Schválne si to skúste. Čo vravíte, že niečo nesedí? Tiež som bol doteraz (a stále som) presvedčený, že Bradlo je predsa len v Myjav-skej pahorkatine.

Picture

Žiada sa povedať, že mýliť sa je ľudské, no ak je v testoch chýb viac, krútenie hlavou je namieste. Dôkazom o omylnosti nech je náhľad prvej úlohy.

Picture

Ak ste v geografii skutočne doma, istotne viete, že vo správnych odpovediach sú hlavné mestá dve – Soul a Káhira. K rovnakému záveru dospeje aj žiak, pričom je pod vplyvom omylu v pokušení zmeniť ho. Olympijský duch začína zaváňať.

Od žiakov vyšších ročníkov už môžeme očakávať istý stupeň abstraktného myslenia, škoda, že pri úlohách ostáva nevyužitý. Piataci sa okrem nenáročných až banálnych úloh zo slnečnej sústavy (zoraď správne písmenká tak, aby vznikli názvy planét: ánUr, nuVeša, tuSarn) musia popasovať aj s úlohou, ktorá je z kategórie prekvapivých. Keďže sa zatiaľ s pojmami satelitné mesto ani súmestie ešte nestreli, tvorcovia úloh veria v ich prozreteľnosť. To, že oBosnywashe som doposiaľ nepočul ani ja, je asi len mojou hanbou. Tvorcovia testov sa doňho museli zamilovať (je v úlohách pre dva ročníky) a z neznámych príčin ho ako v geografii veľmi ojedinelý termín uprednostniť pred Bos-Wash. Nehovoriac o tom, že tvrdenie o vzniku akéhosi Bosnywashu splynutím troch veľkomiest opomína skutočnosť, že ide o splynutie husto obývaných oblastí v pásme od Bostonu po Washington. Ťažko je splývať veľkomestám od seba natoľko vzdialeným.

Jasnosť v pojmoch je pre autorov testov zrejme slabé miesto. V tajničke pre siedmakov preto prichádzajú so svojskou definíciou safari, ktoré je podľa nich rezerváciou na pozorovanie divo žijúcich zvierat. Netušil som, že vo svete sa vyhlasujú aj rezervácie s takýmto „ušľachtilým“ ochranárskym cieľom. Čo by sme však čakali od Afriky, kde si Masajovia podľa priraďovačky pre 6.ročník stavajú drevené chatrče (hotové drevenice: foto 1foto 2).

Masajov má slovenská geografia ozaj rada, z nejakých pre mňa neznámych dôvodov je z mnohých pôvodných kmeňov Afriky spomínaný v učebniciach už roky len tento. Prečo ho teda nezamiešať aj do takejto tvorivej úlohy:

Picture

Síce sú tu pomiešaní s Eskimákmi, pre ktorých samotných je toto označenie hanlivé a už roky sa označujú za Inuitov, prečo by sme to ale deťom zbytočne komplikovali, všakže? To, že k etnickým skupinám sa šupnú nomádi ako všeobecné označenie pre kočovné národy kdekoľvek na svete a priradíme k nim stany a púštne oblasti, je potom už ozaj len maličkosť. Čo tam po kočovných pastieroch voľakde v stepiach strednej Ázie. Všetci žijú na púšti v stanoch. A vôbec, Eskimáci (teda Inuiti) žijú stále v iglu (real story bro), vedia to už malé deti, tak to bude pravda. Aj v roku 2014. Verím, že v otázkach americkej National Geographic Bee vychádzajú Slováci z nízkych dverí svojich dreveníc. Svet, ľudia a zvyky sa predsa nemenia.

V ďalšej úlohe nevidia jej tvorcovia rozdiel medzi veľkomestom a aglomeráciou, nakoľko takto položená otázka má v dodaných riešeniach nesprávnu odpoveď. Riešenie zjavne vychádza práve z aglomerácie, okrem iného je názov Mexiko City len paškvilný preklad, ktorý sa nepoužíva. Správny názov je buď Mexico City alebo originál Ciudad de México. Použitie termínu favela (definícia) na chudobné štvrte v hlavnom meste Mexika je tiež nesprávne, nakoľko ide o výraz z portugalčiny používajúci sa na označenie slumov v Brazílii.

Picture

Ak máte prehľad o geografii Európy, zrejme poznáte aj polohu hlavných miest jednotlivých štátov. Dovolili by ste si tvrdiť, že Praha alebo Minsk majú v rámci svojich štátov centrálnu polohu? Autori olympiády s tým nemajú žiadny problém.

Picture

V chybičkách by sa dalo pokračovať, ale niekto by ma mohol označiť za zbytočného rýpača, perfekcionistu, človeka nechápajúceho potrebu zjednodušení pre školské potreby. Preto na záver už len niekoľko viet. Najväčšou chybou geografických olympiád nie sú tieto „malé“ chyby, ale ich celková koncepcia, chýbajúce tvorivé otázky vychádzajúce z Bloomovej taxonómie, žiadna práca s textom, riešenie prípadovej štúdie, analýza a spracovanie údajov napr. aj do podoby kartogramov na mape apod. Každoročne sa opakuje rovnaká šablóna.

Ak máte doma malých geografov a nádejných olympionikov, odkážte im moje prepáčte. Takto geografia vyzerať nemá.

A aby som len nefrlal, na záver pár návrhov na zadania geografických olympiád:

  • úlohy s využitím digitálnych máp (napr. Google Earth)
  • riešenie prípadových štúdií (napr. prečo ľudia z krajín X a Y migrujú do krajín A a B)
  • na základe dodaných informácií vytvoriť náčrt plánu evakuácie pri výbuchu konkrétnej sopky
  • úloha na prepojenosť globálnej ekonomiky (príbeh produktu od suroviny až po obchod)
  • praktická aktivita: posúdiť rozdiel medzi tromi vybranými lokalitami ohľadne ich ohrozenia povodňami, lavínami apod. (napr. cez voľne dostupné povodňové mapy)
  • Analýza vzájomných vzťahov medzi dvomi javmi v grafe (napr. gapminder.com)
  • praktická úloha o kúpe nehnuteľnosti, porovnať ich ceny vo viacerých odlišných regiónoch, posúdiť priemerné platy v danej oblasti, dostupnosť služieb a nakoniec sa rozhodnúť, ktorá z nich je pre opísanú rodinu najvhodnejšou voľbou. Prepojenie s matematikou ako stvorené.

To by sa však geografia na slovenských školách musela učiť inak. Zdá sa, že aj napriek trendom v geografickom vzdelávaní vo svete, ostávame verní tradíciám. Čo sa naspamäť naučíš, v starobe akoby si našiel. A niekedy sa možno z učebníc, i tak naučíte bludy. Ako je tomu pri „milej“ chybe v učebnici Zemepisu pre špeciálne ZŠ, ktorá sa používa už od roku vydania 1996.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť