Hore

Pre lepšiu budúcnosť Zeme. E-learning, ktorý zoznámi deti s klimatickou zmenou a podnieti konať

Pre lepšiu budúcnosť Zeme. E-learning, ktorý zoznámi deti s klimatickou zmenou a podnieti konať

Len nedávno sme publikovali článok, ktorý sumarizoval informačné a vzdelávacie zdroje pre tému klimatickej zmeny a už ho musíme aktualizovať. Svoje miesto v ňom určite nájde aj nový e-learningový kurz Pre lepšiu budúcnosť Zeme. Vytvorila ho spoločnosť Eduvision s finančnou podporou VÚB banky a je určený pre žiakov základnej školy. Viac sa o ňom priamo od tvorcov dozviete v tomto článku.

Celým kurzom sprevádza žiakov postavička dievčaťa, ktorá vhodným spôsobom sprostredkúva vstupy do jednotlivých tém a častí kurzu. Postavička je nahovorená a tak nie je nutné čítať texty. Rovnako sú nahovorené aj „odbornejšie“ texty, čo umožňuje využiť kurz aj pri žiakoch so slabšie rozvinutými čitateľskými kompetenciami. Okrem hovoreného slova a textov sú nositeľmi informácií aj kvalitné obrázky a fotografie, nechýbajú ani vysvetľujúce videá.

Kurz pozostáva zo šiestich častí, cez ktoré je možné prechádzať postupne, alebo v ľubovoľnom poradí kliknutím na čísla na vertikálnej osi v pravej časti stránky. Prvá časť s názvom Čo je klimatická zmena? oboznamuje žiakov s pojmom a vznikom klimatickej zmeny. Časť Ako zmierniť tempo klimatickej zmeny? uvádza kroky, ktoré musíme ako ľudstvo vykonať, ak chceme udržať priemernú teplotu na Zemi v ešte prijateľnom rozsahu.

Časť s názvom Čo sa deje vo svete na záchranu našej planéty? sa zaoberá medzinárodnými dohovormi o klíme, akou je napríklad Parížska dohoda. Obsahuje však aj krátke video s príbehom Grety Thunberg (tú však autori nepochopiteľne prekrstili na „Thumberg“), ktorý bude žiakom predsa len bližší a zrozumiteľnejší ako politika na najvyšších miestach. Nezabúda sa ani na slovenskú iniciatívu Klíma ťa potrebuje. Práve zasadenie témy do slovenského kontextu je veľkou pridanou hodnotou tohto kurzu.

Súčasťou e-learningu sú aj vedomostné kvízy a hry (štvrtá a šiesta časť), ktoré overia nielen pozornosť a pamäť žiakov. Celkovo robia kurz zaujímavejším a pre žiakov atraktívnejším. Hry sú však zamerané iba na tému nakladania s odpadmi (separovanie odpadov, kompostovanie), čo je trochu škoda. Žiadalo by sa pridať viac hier na lepšie pochopenie vzniku klimatickej zmeny.

Okrem e-learningového kurzu je súčasťou projektu aj výtvarná súťaž, ktorá je opísaná v siedmej časti. Žiaci sa do nej môžu zapojiť do 15.5.2021.

Čo dodať na záver? Je výborné, že niečo takéto vzniklo a ako učitelia máme možnosť využiť aj e-learning pri oboznamovaním s témou klimatickej zmeny. Kurz má veľmi príjemnú grafiku, podáva veku primerané informácie atraktívnou formou a má potenciál žiakom pomôcť pochopiť pre nich neraz komplikovanú tému. Určite vyskúšajte!


UPDATE:

K dispozícii je už aj pokračovanie v podobe 2. časti kurzu, ktorý je venovaný vode a oceánom. Oba kurzy sú dostupné na tomto odkaze.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť