Hore

Ako vzniká dážď? Vytvorte si ho pomocou jednoduchého pokusu

Pri téme atmosféra alebo počasie je vhodné do vyučovania včleniť aj niektorý z jednoduchých experimentov, pomocou ktorých môžu žiaci simulovať zjednodušený priebeh komplikovanejších prírodných procesov a javov. Tieto experimenty a modely sú vhodné aj pre žiakov prvého stupňa vo vlastivede a prírodopise a využiť sa dajú aj pri učive fyziky. 


Ako motivačnú aktivitu pred samotným pokusom je možné zaradiť krátky energizér, cez ktorý žiaci precítia dážď.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť