Hore

Ako vzniká dážď? Vytvorte si ho pomocou jednoduchého pokusu

Pri téme atmosféra alebo počasie je vhodné do vyučovania včleniť aj niektorý z jednoduchých experimentov, pomocou ktorých môžu žiaci simulovať zjednodušený priebeh komplikovanejších prírodných procesov a javov. Tieto experimenty a modely sú vhodné aj pre žiakov prvého stupňa vo vlastivede a prírodopise a využiť sa dajú aj pri učive fyziky. 


Ako motivačnú aktivitu pred samotným pokusom je možné zaradiť krátky energizér, cez ktorý žiaci precítia dážď.


Dážď v plastových pohároch

Simulovať vznik dažďa sa dá cez jednoduchý pokus, na realizáciu ktorého budete potrebovať:

 • tri priehľadné plastové poháre
 • horúcu vodu
 • rýchlovarnú kanvicu na ohrev vody
 • kocky ľadu
 • lepiacu pásku

Do každej skupiny žiakov rozdajte potrebné pomôcky. Upozornite ich, aby s pohárom, v ktorom je horúca voda narábali opatrne kvôli bezpečnosti a predchádzaniu možného popálenia. Vyzvite ich, aby sa pokúsili vytvoriť vlastný dážď podľa nižšie uvedeného postupu. V prípade, že máte v triede veľmi nadaných žiakov, môžete ich vyzvať, aby vymysleli svoj vlastný postup s využitím pridelených pomôcok.

 1. Plastový pohár, ktorý je do polovice naplnený horúcou vodou opatrne položte na lavicu. 
 2. Na pohár s horúcou vodou položte prázdny pohár otočený dole hlavou tak, aby sa horné strany oboch pohárov vzájomne dotýkali. 
 3. Takto spojené poháre zlepte lepiacou páskou.
 4. Na dno tretieho pohára položte niekoľko kociek ľadu. Pohár následne položte na dvojicu zlepených pohárov s horúcou vodou. 
 5. Pozorujte, čo sa deje v spodnej dvojici pohárov. Pokúste sa vysvetliť príčiny tohto procesu a pomenovať jeho jednotlivé fázy. Čo simulujú jednotlivé časti modelu? Čo reprezentuje napríklad pohár s kockami ľadu? Dochádzalo by k zrážaniu a padaniu vodných kvapiek aj bez tohto pohára. Prečo je tomu tak? 
 6. Vedeli by ste simuláciu opísať aj s použitím odbornej terminológie spojenej s vodným cyklom – evaporácia, transportácia a kondenzácia?
pokus vytvorme si dážď
Ilustračná fotografia (zdroj)

Priebeh simulácie sa dá vysvetliť nasledovne:

Ak sa teplý vzduch obsahujúci vodné pary dostane do styku so studeným vzduchom, vodná para sa zráža do drobných kvapiek, ktoré sa spájajú a padajú vo forme dažďa. Zohriata voda stúpa vo forme vodnej pary vzduchom hore. V chladnejšej oblasti začne vodná para kondenzovať do malých kvapiek vody. Kvapky sa zrážajú na čiastočkách prachu, popola, soli obsiahnutých vo vzduchu. Kvapky sa spoja do väčších kvapiek a budú padať vo forme dažďa dole.


Tip:

Množstvo skvelých pracovných listov a nápadov na aktivity a pokusy ku téme voda nájdete v metodických príručkách vydaných Inštitútom aplikovanej ekológie Daphne.  Pre prvý stupeň ZŠ je to príručka Ponorme sa do vodných tajomstiev, druhý stupeň je spracovaný v príručke Vodný svet pod lupou a  pre učiteľov stredných škôl je určená príručka Na každej kvapke záleží.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť