Hore

Atmosféra hravo a kreatívne (návrh aktivít)

Ako učiť o vrstvách atmosféry tak, aby to žiakov bavilo?

V porovnaní s priemerom Zeme je vrstva atmosféry, ktorá ju obklopuje skutočne maličká. A práve jej vďačíme za život. Možno aj preto si učivo o atmosfére v 5. ročníku ZŠ (ale aj na gymnáziu) zaslúži, aby sme k nemu pristúpili trochu špeciálnejšie. O to viac, že využitím metód aktívneho vyučovania rozvinieme u žiakov nielen porozumenie základným geografickým faktom, ale aj viaceré mäkké zručnosti – schopnosť kooperácie, práce s informáciami a schopnosť čítania s porozumením.  

Samozrejme, bez aspoň krátkeho výkladu sa nezaobíde ani učivo o atmosfére. Ako ho pojmete, je len na vás. Prečo však nezačať prekvapivou otázkou?

Môže znieť napr. takto: Predstavte si, že Zem má veľkosť basketbalovej lopty (v ideálnom prípade ju na vyučovanie rovno prineste). Čo myslíte, koľkými vrstvami plastovej fólie na potraviny by sme ju mali zabaliť, aby hrúbka fólie reprezentovala hrúbku atmosféry (po stratosféru) v adekvátnej mierke k lopte ako Zemi? Odpoveď žiakov zrejme prekvapí – už jedna vrstva tenučkej fólie predstavuje v tomto modeli celkovú hrúbku atmosféry v porovnaní s veľkosťou Zeme (zdroj).

V porovnaní s priemerom Zeme je vrstva atmosféry, ktorá ju obklopuje skutočne maličká. A práve jej vďačíme za život. Možno aj preto si učivo o atmosfére v 5. ročníku ZŠ (ale aj na gymnáziu) zaslúži, aby sme k nemu pristúpili trochu špeciálnejšie. O to viac, že využitím metód aktívneho vyučovania rozvinieme u žiakov nielen porozumenie základným geografickým faktom, ale aj viaceré mäkké zručnosti – schopnosť kooperácie, práce s informáciami a schopnosť čítania s porozumením.

Samozrejme, bez aspoň krátkeho výkladu sa nezaobíde ani učivo o atmosfére. Ako ho pojmete, je len na vás. Prečo však nezačať prekvapivou otázkou?

Môže znieť napr. takto: Predstavte si, že Zem má veľkosť basketbalovej lopty (v ideálnom prípade ju na vyučovanie rovno prineste). Čo myslíte, koľkými vrstvami plastovej fólie na potraviny by sme ju mali zabaliť, aby hrúbka fólie reprezentovala hrúbku atmosféry (po stratosféru) v adekvátnej mierke k lopte ako Zemi? Odpoveď žiakov zrejme prekvapí – už jedna vrstva tenučkej fólie predstavuje v tomto modeli celkovú hrúbku atmosféry v porovnaní s veľkosťou Zeme (zdroj).

A práve vrstvám sa budeme venovať podrobnejšie. Žiaci sa o nich môžu naučiť aj bez toho, aby ste veľa rozprávali. Stačí, že vyskúšate jednu z dvojice ponúkaných aktivít. Obe sú založené na práci v skupinách a čítaní s porozumením.

Vrstvy atmosféry v rolke toaletného papiera

Toaletný papier môžeme v škole okrem jeho klasickej funkcie využiť aj na didaktické účely. Po vyrolovaní predstavuje ideálnu pomôcku na tvorbu prakticky akejkoľvek osi (časovej, alebo dĺžkovej). Presvedčili sme sa o tom už v prípade aktivity Dejiny Zeme v rolke toaletného papiera, alebo pri Ceste do stredu Zeme. A čo tak rolky papiera využiť aj pri stvárnení časových pásiem? Záleží len na tom, čo bude jeden útržok papiera predstavovať. V prípade aktivity o vrstvách atmosféry sú to, samozrejme, kilometre.

Ako na to? Pred vyučovacou hodinou si zabezpečte toľko toaletných papierov, s koľkými skupinami budete počas aktivity pracovať. Okrem toho k jednotlivým vrstvám atmosféry vytlačte ich opisy a obrázky. Ako vodítko pre prácu skupín poslúži tabuľka s rozpätím (výškou) atmosférických vrstiev a mierkou na tvorbu zmenšeného modelu. Súbory na stiahnutie nájdete nižšie.

Realizácia aktivity si vyžaduje veľa priestoru, ideálne voľné a dlhé pásy medzi lavicami, prípadne školskú chodbu. Na základe množstva dostupného priestoru zvoľte počet skupín, ktoré budú na aktivite pracovať. Od ich počtu sa bude odvíjať aj počet žiakov, ktorí spolupracujú v jednej skupine. Pri práci v skupinách všeobecne platí, že v jednej skupine nepracuje viac ako 6 žiakov. Ak vám to však možnosti nedovolia, môže ich byť aj viac.

Do každej skupiny rozdajte jeden toaletný papier, kópiu kartičiek s opismi a názvami jednotlivých vrstiev atmosféry (nastrihajte ich podľa vyznačených čiar), obrázky (ideálne vytlačené farebne) a tabuľku s údajmi o rozpätí vrstiev (obsahuje aj mierku). Na začiatku žiakom stručne vysvetlite ciel aktivity – vytvorenie zmenšeného modelu (akoby grafu) vrstiev atmosféry s využitím toaletného papiera, ktorého jeden ústrižok predstavuje cca 10 km.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť