Hore

Atmosféra hravo a kreatívne (návrh aktivít)

Ako učiť o vrstvách atmosféry tak, aby to žiakov bavilo?

V porovnaní s priemerom Zeme je vrstva atmosféry, ktorá ju obklopuje skutočne maličká. A práve jej vďačíme za život. Možno aj preto si učivo o atmosfére v 5. ročníku ZŠ (ale aj na gymnáziu) zaslúži, aby sme k nemu pristúpili trochu špeciálnejšie. O to viac, že využitím metód aktívneho vyučovania rozvinieme u žiakov nielen porozumenie základným geografickým faktom, ale aj viaceré mäkké zručnosti – schopnosť kooperácie, práce s informáciami a schopnosť čítania s porozumením.  

Samozrejme, bez aspoň krátkeho výkladu sa nezaobíde ani učivo o atmosfére. Ako ho pojmete, je len na vás. Prečo však nezačať prekvapivou otázkou?

Môže znieť napr. takto: Predstavte si, že Zem má veľkosť basketbalovej lopty (v ideálnom prípade ju na vyučovanie rovno prineste). Čo myslíte, koľkými vrstvami plastovej fólie na potraviny by sme ju mali zabaliť, aby hrúbka fólie reprezentovala hrúbku atmosféry (po stratosféru) v adekvátnej mierke k lopte ako Zemi? Odpoveď žiakov zrejme prekvapí – už jedna vrstva tenučkej fólie predstavuje v tomto modeli celkovú hrúbku atmosféry v porovnaní s veľkosťou Zeme (zdroj).

A práve vrstvám sa budeme venovať podrobnejšie. Žiaci sa o nich môžu naučiť aj bez toho, aby ste veľa rozprávali. Stačí, že vyskúšate jednu z dvojice ponúkaných aktivít. Obe sú založené na práci v skupinách a čítaní s porozumením.   

vrstvy zemskej atmosféry

vrstvy atmosféry

Vrstvy atmosféry v rolke toaletného papiera

Toaletný papier môžeme v škole okrem jeho klasickej funkcie využiť aj na didaktické účely. Po vyrolovaní predstavuje ideálnu pomôcku na tvorbu prakticky akejkoľvek osi (časovej, alebo dĺžkovej). Presvedčili sme sa o tom už v prípade aktivity Dejiny Zeme v rolke toaletného papiera, alebo pri Ceste do stredu Zeme. A čo tak rolky papiera využiť aj pri stvárnení časových pásiem? Záleží len na tom, čo bude jeden útržok papiera predstavovať. V prípade aktivity o vrstvách atmosféry sú to, samozrejme, kilometre. 

Ako na to? Pred vyučovacou hodinou si zabezpečte toľko toaletných papierov, s koľkými skupinami budete počas aktivity pracovať. Okrem toho k jednotlivým vrstvám atmosféry vytlačte ich opisy a obrázky. Ako vodítko pre prácu skupín poslúži tabuľka s rozpätím (výškou) atmosférických vrstiev a mierkou na tvorbu zmenšeného modelu. Súbory na stiahnutie nájdete nižšie. 

Realizácia aktivity si vyžaduje veľa priestoru, ideálne voľné a dlhé pásy medzi lavicami, prípadne školskú chodbu. Na základe množstva dostupného priestoru zvoľte počet skupín, ktoré budú na aktivite pracovať. Od ich počtu sa bude odvíjať aj počet žiakov, ktorí spolupracujú v jednej skupine. Pri práci v skupinách všeobecne platí, že v jednej skupine nepracuje viac ako 6 žiakov. Ak vám to však možnosti nedovolia, môže ich byť aj viac.  

Do každej skupiny rozdajte jeden toaletný papier, kópiu kartičiek s opismi a názvami jednotlivých vrstiev atmosféry (nastrihajte ich podľa vyznačených čiar), obrázky (ideálne vytlačené farebne) a tabuľku s údajmi o rozpätí vrstiev (obsahuje aj mierku). Na začiatku žiakom stručne vysvetlite ciel aktivity – vytvorenie zmenšeného modelu (akoby grafu) vrstiev atmosféry s využitím toaletného papiera, ktorého jeden ústrižok predstavuje cca 10 km.

Prvou úlohou žiakov je pozorne si prečítať kartičky s opismi jednotlivých vrstiev atmosféry a priradiť k nim správne názvy (troposféra, stratosféra atď.). Úloha je ľahko riešiteľná s pomocou tabuľky, ktorá obsahuje údaje o výškovom rozpätí a poradí jednotlivých vrstiev. Stačí, ak budú žiaci pozorne čítať a trochu premýšľať (práve to je zámerom). Medzičasom môžu niektorí žiaci v skupine vystrihnúť obrázky, ktoré sa budú ukladať na správne miesta modelu z toaletného papiera. 

termosféra

Po vyriešení práce s textom je čas, aby žiaci začali pracovať na samotnom “modeli”. Skupinám určte priestor, v ktorom budú počas aktivity pracovať a členov každej z nich nechajte, aby si spôsob a postup práce dohodli medzi sebou tak, ako im to vyhovuje. Naučiť sa rozdeliť si čiastkové úlohy v skupine je dôležité. Žiakom, ktorí nemajú s prácou v skupinách skúsenosti, to môže robiť zo začiatku problém, časom sa to však naučia. 

Výsledný “toaletný model” môže vyzerať tak, ako je zobrazené na fotografiách. Aby bol kvalitný, žiaci musia dbať na mierku zmenšenia (1 útržok papiera = 10 km v skutočnosti) a správne uloženie obrázkov. Pre každú z vrstiev vytvoria jednoduchú menovku (napríklad z výkresu, ktorý prehnú v polovici) so základnými informáciami, ktoré vyhľadali v textovej časti.

Počas finálnej fázy aktivity je potrebné dbať na časový limit (jej trvanie by nemalo presiahnuť cca 15 minút) a disciplínu žiakov v skupinách, ktoré pracujú na školskej chodbe. Na záver odporúčame dať skupinám možnosť aspoň krátkej prezentácie ich práce. 

Ak vám ostane čas, vždy sa osvedčilo pridať k aktivite aj trochu zábavy – úlohu, v ktorej majú žiaci pantonimicky zahrať vybranú vrstvu atmosféry, alebo jav (proces), ktorý sa v nej vyskytuje (deje). Vidieť žiakov hrajúcich napr. “padajúce hviezdy” škvariace sa v mezosfére, rozosmeje aj toho najväčšieho učiteľského suchára 🙂

Na stiahnutie:

Vrstvy atmosféry ako papierový model

Ak sa vám zdá predchádzajúca aktivita príliš ambiciózna, časovo a priestorovo náročná, prípadne preferujete individuálnu prácu žiakov (alebo menšie skupiny), vyskúšajte aspoň tvorbu papierového modelu vrstiev atmosféry (v skutočnosti ide skôr o vizuálnu pomôcku). 

zábavná škola

Postup je jednoduchý. Pred vyučovaním si vytlačte dostatočný počet kópií papierového modelu (dve strany formátu A4 je vhodné vytlačiť na tvrdý papier) pre každého žiaka, alebo dvojicu. Zároveň si vytlačte zhodný počet kópií textovej časti o atmosférických vrstvách a tabuľku k nim (sú to rovnaké súbory, ako v predchádzajúcej aktivite). Na každý model potrebujete ako podklad jeden tvrdý papier (výkres) formátu A4.

Úlohou žiakov je najskôr pozorne si prečítať textovú časť, v ktorej s pomocou tabuľky priradia ku každej vrstve správny názov. Následne vystrihnú obrázok Zeme, päť polkruhov a obrázky reprezentujúce vybrané javy a procesy v atmosfére. Polkruhy nalepia spodnou (šedou) časťou na výkres za seba od najmenšieho po najväčší od Zeme tak, ako zobrazujú fotografie nižšie (kliknutím na ne ich zväčšíte). 

Do takto vytvorených vrstiev atmosféry žiaci nalepia názvy a obrázky, ktoré k nim patria. Následne do nich vpíšu najdôležitejšie informácie, ktoré získali spoznámkovaním textovej časti. Na záver vyzvite vybraných žiakov, aby svoje modely stručne prezentovali. 

atmosféra škola
Na stiahnutie:

Bonusové odkazy

  • Mocné sily planéty Zem (dokumentárny film o atmosfére, ktorý sa oplatí kúpiť aj na DVD. Ak to už pred vyučovacou hodinou nestíhate, na stiahnutie je dostupný tu. Ak by sme si mali v záplave dokumentárnych filmov vybrať len niekoľko, ktoré na vyučovacích hodinách geografie využijeme, séria od BBC by sa do tohto výberu určite dostala.

  • How Big is Space – nasadnite spolu so žiakmi do rakety a vydajte sa na cestu smerom nahor. Zábavná online interaktivitka, ktorá nikdy nesklame.  
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť