Hore

Čistička vody z PET fľaše (bádateľská aktivita)

Voda pokrýva 2/3 povrchu Zeme a tvorí viac ako 60% objemu ľudského tela. Zdá sa však, že ani znalosť týchto informácií nevedie k jej dostatočnej ochrane. Práve znečistenie vody patrí k jedným z najvážnejších environmentálnych problémov súčasného sveta. Dôležitosť dostupnej pitnej vody bude narastať spolu s počtom obyvateľov Zeme. V blízkej budúcnosti sa dokonca očakávajú vojny o vodu. Preto by sme práve vode mali venovať trochu viac pozornosti aj na hodinách školskej geografie.

Praktickou aktivitou, ktorá umožňuje žiakom priamo sa “dotknúť” princípu čistenia vody v prírodnom prostredí je tvorba jednoduchého modelu prírodnej čističky vody z PET fľaše a rôznych materiálov, ktoré fungujú v krajine ako účinné filtre. Jej vytvorenie je jednoduché, dá sa využiť priamo na vyučovacej hodine, alebo zadať žiakom, ako projektovú úlohu na samostatnú prácu doma. Jej začlenenie do vzdelávacích plánov nechávam na vaše posúdenie, osvedčilo sa mi však v 5.ročníku geografie a v 8.ročníku biológie pri učive o usadených horninách. Prečo ju však nevyužiť napr. pri zmienke o Žitnom ostrove, ako obrovskej zásobárni pitnej vody? Na modely by mohli žiaci interpretovať vplyv riečnych nánosov štrku a piesku na čistotu zásob podzemných vôd v spomínanej oblasti.

 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii