Hore

Čistička vody z PET fľaše (bádateľská aktivita)

Voda pokrýva 2/3 povrchu Zeme a tvorí viac ako 60% objemu ľudského tela. Zdá sa však, že ani znalosť týchto informácií nevedie k jej dostatočnej ochrane. Práve znečistenie vody patrí k jedným z najvážnejších environmentálnych problémov súčasného sveta. Dôležitosť dostupnej pitnej vody bude narastať spolu s počtom obyvateľov Zeme. V blízkej budúcnosti sa dokonca očakávajú vojny o vodu. Preto by sme práve vode mali venovať trochu viac pozornosti aj na hodinách školskej geografie. 

Praktickou aktivitou, ktorá umožňuje žiakom priamo sa „dotknúť“ princípu čistenia vody v prírodnom prostredí je tvorba jednoduchého modelu prírodnej čističky vody z PET fľaše a rôznych materiálov, ktoré fungujú v krajine ako účinné filtre. Jej vytvorenie je jednoduché, dá sa využiť priamo na vyučovacej hodine, alebo zadať žiakom, ako projektovú úlohu na samostatnú prácu doma. Jej začlenenie do vzdelávacích plánov nechávam na vaše posúdenie, osvedčilo sa mi však v 5.ročníku geografie a v 8.ročníku biológie pri učive o usadených horninách. Prečo ju však nevyužiť napr. pri zmienke o Žitnom ostrove, ako obrovskej zásobárni pitnej vody? Na modely by mohli žiaci interpretovať vplyv riečnych nánosov štrku a piesku na čistotu zásob podzemných vôd v spomínanej oblasti.

čistička vody model projekt

Čo potrebujeme?

Prázdna plastová fľaša bez uzáveru (1,5 alebo 2l), nožnice, vata, hrsť jemného piesku, hrsť hrubého piesku, hrsť jemných kamienkov, hrsť štrku, voda, predmety , ktorými môžeme vodu ešte viac znečistiť (atrament, rôzne úlomky, potravinárske farbivo, pôda), aktívne uhlie, nádoba na znečistenú vodu

Ako na to?

 1. Fľašu prerežeme nožom, alebo orezávačom na dve časti približne v polovici jej výšky.
 2. Hornú časť fľaše umiestníme hrdlom dole do spodnej časti tak, aby nám vznikol akýsi lievik. 
 3. Naspodok hrdla fľaše (lievika) vložíme vatu, alebo kávový filter.
 4. Na vatu opatrne nasypeme vrstvu jemného piesku, na ňu vrstvu vrstvu hrubého piesku. Prakticky však poslúži aj jediná vrstva akéhokoľvek piesku.
 5. Ako ďalšiu vrstvu nasypeme na piesok jemné kamienky alebo štrk. Filtračné vrstvy by mali spolu dosahovať aspoň do výšky 1/2 hornej časti fľaše, môžu byť však aj vyššie. Filter je hotový. Zaujímavým rozšírením aktivity, môže byť zadanie na tvorbu viacerých modelov čističky – hrúbka ich jednotlivých filtračných vrstiev by sa odlišovala.
 6. Do ľubovoľnej prázdnej nádoby nalejeme dostatočné množstvo vody, ktorú znečistíme hrsťou pôdy, kúskami rozmrvených suchých listov, atramentom, alebo potravinárskym farbivom. Obsah poriadne premiešame.
 7. Ak máme čas, necháme nami vytvorenú zmes pomaly usadať a pozorujeme proces sedimentácie. Už samotná gravitácia funguje ako filter, na dne nádoby sa ako prvé usadzujú najťažšie a najväčšie kusy. Postupne by sa mali vytvoriť dve výrazne odlišné vrstvy – sedimenty na dne a relatívne číra voda nad nimi.
 8. Premiešanú znečistenú vodu pomaly vlievame do nami vytvoreného filtra. Pozorujeme ako do nádoby v spodnej časti postupne prekvapkáva prefiltrovaná voda. 
 9. Porovnáme čistotu vody po a pred filtráciou (vodu nakvapkanú v spodnej časti).
 10. Ak chceme dosiahnuť ešte kvalitnejšiu filtráciu, umiestnime na vatu alebo kávový filter na samom spodku filtra jemnú vrtsvu z rozdrveného aktívneho uhlia (čierne uhlie). Aktívne uhlie obsahuje kladne nabité častice (ióny), ktoré priťahujú najmenšie (mikroskopické) čiastočky mechanického znečistenia vody. Preto sa využíva aj v profesionálnych čističkách odpadových vôd. 
 11. Filtráciu zopakujeme ešte raz. Ako sa zmení čistota vody po dvojnásobnej filtrácii?
žiacky projekt pôda voda
Realizácia žiakov ZŠ a MŠ Kamenná Poruba pod vedením pani učiteľky Soni Verešovej.

Otázky a úlohy pre žiakov.

 1. Na modely opíšte ako dochádza k prirodzenému čisteniu vody počas jej kolobehu v prírode.
 2. Prečo nie je voda, ktorú v takejto malej čističke vyfiltrujeme, ešte stále vhodná na pitie? 
 3. Ako a kedy dochádza k mechanickému znečisťovaniu povrchovej vody bez pričinenia človeka?
 4. Akým spôsobom znečisťuje povrchové a podzemné vody človek? Ako sa tomu dá predchádzať?
 5. Ako by sme mohli aj v jednoduchých podmienkach bez využitia špeciálnych chemikálií, zbaviť znečistenú vodu rôznych potenciálne nebezpečných baktérií a spraviť ju tak, viac menej pitnou?
 6. Ako ovplyvňuje kvalitu podzemnej vody jej prechod cez hrubé vrstvy hornín s vysokým obsahom minerálov? 
 7. Čo znamená, keď sa voda označuje ako „tvrdá“? Ako takáto voda vzniká? Ako aj laik spozná, že takúto vodu v domácnosti využíva? 
Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť