Hore

Činnosť ľadovcov (návrh aktivít)

Okrem prezentácie môžete k učivu o činnosti ľadovcov v 5. ročníku (ale aj na gymnáziu) využiť aj niektorú z ponúkaných aktivít.

Vtedy a dnes

Súbor kartičiek, ktorý pozostáva z dvojíc fotografií ôsmich ľadovcov. Jedna fotografia z dvojice zobrazuje ľadovec (lokalitu) v súčasnosti, druhá je jeho historickou snímkou. Dokopy ide o 16 fotografií (kartičiek). Vopred ich vytlačte a vystrihnite (najlepšie na hrubší papier, prípadne zalaminujte) a dobre premiešajte. Vo fáze vyučovacej hodiny, keď sa prezentácia venuje topeniu ľadovcov na Zemi (po obrazovke č. 13), rozdajte každému žiakovi v triede jednu náhodnú fotografiu (kartičku) ľadovca. Následne žiakov vyzvite, aby si kartičku podrobne pozreli a v triede sa pokúsili nájsť spolužiaka (spolužiačku), ktorý má fotografiu do páru.

Princíp aktivity vychádza z hry, ktorá je známa aj ako Ľudské bingo. Výsledkom pohybu žiakov po triede by mali byť dvojice fotografií “vtedy a dnes” pre osem lokalít s ľadovcami. Ak máte v triede viac žiakov ako 16 (počet kartičiek), vytlačte niektoré páry viackrát. Po úspešnom vytvorení dvojíc je vhodné venovať aspoň chvíľu diskusii o topení ľadovcov. Aké sú príčiny a aké môžu byť dôsledky tohto procesu? Vytvorenie ktorej dvojice fotografií bolo najnáročnejšie? Prečo?

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály