Hore

Činnosť ľadovcov (návrh aktivít)

Okrem prezentácie môžete k učivu o činnosti ľadovcov v 5. ročníku (ale aj na gymnáziu) využiť aj niektorú z ponúkaných aktivít.

roztápanie ľadovcov

Okrem prezentácie môžete k učivu o činnosti ľadovcov v 5. ročníku (ale aj na gymnáziu) využiť aj niektorú z ponúkaných aktivít.

Vtedy a dnes

Súbor kartičiek, ktorý pozostáva z dvojíc fotografií ôsmich ľadovcov. Jedna fotografia z dvojice zobrazuje ľadovec (lokalitu) v súčasnosti, druhá je jeho historickou snímkou. Dokopy ide o 16 fotografií (kartičiek). Vopred ich vytlačte a vystrihnite (najlepšie na hrubší papier, prípadne zalaminujte) a dobre premiešajte. Vo fáze vyučovacej hodiny, keď sa prezentácia venuje topeniu ľadovcov na Zemi (po obrazovke č. 13), rozdajte každému žiakovi v triede jednu náhodnú fotografiu (kartičku) ľadovca. Následne žiakov vyzvite, aby si kartičku podrobne pozreli a v triede sa pokúsili nájsť spolužiaka (spolužiačku), ktorý má fotografiu do páru.

Princíp aktivity vychádza z hry, ktorá je známa aj ako Ľudské bingo. Výsledkom pohybu žiakov po triede by mali byť dvojice fotografií “vtedy a dnes” pre osem lokalít s ľadovcami. Ak máte v triede viac žiakov ako 16 (počet kartičiek), vytlačte niektoré páry viackrát. Po úspešnom vytvorení dvojíc je vhodné venovať aspoň chvíľu diskusii o topení ľadovcov. Aké sú príčiny a aké môžu byť dôsledky tohto procesu? Vytvorenie ktorej dvojice fotografií bolo najnáročnejšie? Prečo?

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť