Hore

Činnosť ľadovcov (návrh aktivít)

Okrem prezentácie môžete k učivu o činnosti ľadovcov v 5. ročníku (ale aj na gymnáziu) využiť aj niektorú z ponúkaných aktivít.

Vtedy a dnes

Súbor kartičiek, ktorý pozostáva z dvojíc fotografií ôsmich ľadovcov. Jedna fotografia z dvojice zobrazuje ľadovec (lokalitu) v súčasnosti, druhá je jeho historickou snímkou. Dokopy ide o 16 fotografií (kartičiek). Vopred ich vytlačte a vystrihnite (najlepšie na hrubší papier, prípadne zalaminujte) a dobre premiešajte. Vo fáze vyučovacej hodiny, keď sa prezentácia venuje topeniu ľadovcov na Zemi (po obrazovke č. 13), rozdajte každému žiakovi v triede jednu náhodnú fotografiu (kartičku) ľadovca. Následne žiakov vyzvite, aby si kartičku podrobne pozreli a v triede sa pokúsili nájsť spolužiaka (spolužiačku), ktorý má fotografiu do páru.

Princíp aktivity vychádza z hry, ktorá je známa aj ako Ľudské bingo. Výsledkom pohybu žiakov po triede by mali byť dvojice fotografií “vtedy a dnes” pre osem lokalít s ľadovcami. Ak máte v triede viac žiakov ako 16 (počet kartičiek), vytlačte niektoré páry viackrát. Po úspešnom vytvorení dvojíc je vhodné venovať aspoň chvíľu diskusii o topení ľadovcov. Aké sú príčiny a aké môžu byť dôsledky tohto procesu? Vytvorenie ktorej dvojice fotografií bolo najnáročnejšie? Prečo?

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať