Hore

Učivo v kocke (projektové zadanie)

Ak chcete rozšíriť portfólio vami ponúkaných projektových zadaní pre žiakov a radi by ste predišli šablónovitému opakovaniu tvorby tradičných prezentácií v PowerPointe alebo plagátov, skúste niečo iné. Pomocou projektu Učivo v kocke si žiaci rozvinú schopnosť pracovať s informáciami a prezentovať ich v netradičnej, tvorivej podobe. Na zadaní môžu pracovať samostatne, alebo v malých skupinách. 

učivo v kocke žiacky projekt geografia

Ak chcete rozšíriť portfólio vami ponúkaných projektových zadaní pre žiakov a radi by ste predišli šablónovitému opakovaniu tvorby tradičných prezentácií v PowerPointe alebo plagátov, skúste niečo iné. Pomocou projektu Učivo v kocke si žiaci rozvinú schopnosť pracovať s informáciami a prezentovať ich v netradičnej, tvorivej podobe. Na zadaní môžu pracovať samostatne, alebo v malých skupinách.

Myšlienka je veľmi jednoduchá – podať informácie na vybranú tému v podobe kocky, ktorej každá strana reprezentuje inú časť väčšieho celku. Najbežnejšie využitie si kocka nájde pri projekte o vybranej krajine. Tematické (obsahové) zameranie strán kocky môže byť v tomto prípade nasledovné: …

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť