Hore

Učivo v kocke (projektové zadanie)

Ak chcete rozšíriť portfólio vami ponúkaných projektových zadaní pre žiakov a radi by ste predišli šablónovitému opakovaniu tvorby tradičných prezentácií v PowerPointe alebo plagátov, skúste niečo iné. Pomocou projektu Učivo v kocke si žiaci rozvinú schopnosť pracovať s informáciami a prezentovať ich v netradičnej, tvorivej podobe. Na zadaní môžu pracovať samostatne, alebo v malých skupinách.

Myšlienka je veľmi jednoduchá – podať informácie na vybranú tému v podobe kocky, ktorej každá strana reprezentuje inú časť väčšieho celku. Najbežnejšie využitie si kocka nájde pri projekte o vybranej krajine. Tematické (obsahové) zameranie strán kocky môže byť v tomto prípade nasledovné: …

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii