Hore

Učivo v kocke (projektové zadanie)

Ak chcete rozšíriť portfólio vami ponúkaných projektových zadaní pre žiakov a radi by ste predišli šablónovitému opakovaniu tvorby tradičných prezentácií v PowerPointe alebo plagátov, skúste niečo iné. Pomocou projektu Učivo v kocke si žiaci rozvinú schopnosť pracovať s informáciami a prezentovať ich v netradičnej, tvorivej podobe. Na zadaní môžu pracovať samostatne, alebo v malých skupinách. 

učivo v kocke žiacky projekt geografia

O čo ide?

Myšlienka je veľmi jednoduchá – podať informácie na vybranú tému v podobe kocky, ktorej každá strana reprezentuje inú časť väčšieho celku. Najbežnejšie využitie si kocka nájde pri projekte o vybranej krajine. Tematické (obsahové) zameranie strán kocky môže byť v tomto prípade nasledovné:

1. strana:  Poloha a prírodné pomery (titulka obsahuje aj názov štátu a vlajku)
2. strana:  Obyvateľstvo a sídla
3. strana:  Hospodárstvo
4. strana:  Cestovný ruch
5: strana:  Porovnanie so Slovenskom
6: strana:  Zaujímavosti a osobnosti

So žiakmi sa dohodnite na jednotlivých témach, ktorým sa budú počas projektu venovať. Ich výber závisí na práve preberaných učivách a nemusí sa obmedzovať len na učivá regionálnej geografie. V podobe kocky sa dajú krásne spracovať aj učivá ako sú sopky, zemetrasenia, jednotlivé biómy a pod. Stačí, ak inak rozvrhnete obsah jednotlivých strán kocky – v prípade zemetrasení môžu strany kocky vyzerať napr. takto: príčiny, dôsledky, ako predchádzať škodám a stratám na životoch, výskyt zemetrasení na Zemi, najhoršie zemetrasenia v dejinách, opis jedného z posledných zemetrasení. V prípade biómov to zas môže vyzerať napr. takto: podnebie, výskyt na Zemi (s mapou), rastlinstvo, živočíšstvo, ohrozenie, ľudské aktivity v bióme (poľnohospodárstvo, prispôsobenie na život atď.)

Ilustračný obrázok

Ako na to?

Žiakom rozdajte šablónu na tvorbu kocky, ktorú vytlačíte na tvrdý papier (výkres), aby bola hotová kocka stabilnejšia. Šablónu si môžete stiahnuť na tomto odkaze. Kocka, na ktorej vytvorenie budú žiaci potrebovať nožnice a lepidlo, je dostatočne veľká na to, aby sa na jej strany zmestilo dostatok žiakmi nájdených a spracovaných informácií a rovnako aj vytlačené fotografie, mapy alebo grafy. Je vhodné, aby najmä mladší žiaci namiesto tlače a lepenia fotografií z internetu, radšej kreslili. Ak je to možné, obsah máp by mal byť tiež zakreslený samotnými žiakmi na podkladové obrysové mapy, ktoré sú pre všetky štáty sveta vo viacerých verziách dostupné na ​d-maps.com. Najvhodnejším postupom je vyplnenie obsahu jednotlivých tematických strán ešte pred ich zlepením do tvaru kocky. Rozloženie strán v kocke môže byť ľubovoľné. 

Žiaci by počas prezentácie nimi vytvorených kociek mali byť schopní odpovedať na otázky týkajúce sa obsahu jednotlivých strán – informujte ich o tom už vopred. Projektové zadanie by sa nemalo zmeniť len na lepenie vytlačených informácií z internetu bez hlbšej práce s nimi. Už pri zadaní projektu žiakov upozornite, aby boli schopní hľadať súvislosti medzi obsahom jednotlivých strán kocky. Po prezentácii hádžte kockou a vyzvite žiakov, aby sformulovali geografické vzťahy (súvislosti) medzi dvomi hodenými stranami (témami) kocky. Vzniknú tak vždy nové otázky, napr.: Ako súvisí hospodárska vyspelosť daného štátu s jeho polohou? Ako súvisí rozmiestnenie sídiel s prírodnými pomermi? 

Ako rozšírenie projektu môžete žiakom zadať aj tvorbu minimálne desiatich kartičiek s otázkami (na tému, ktorú žiaci v kocke prezentujú), ktoré budú vložené vo vnútri kocky. Po prezentácii si ich žiaci (nie tí, ktorí sú autormi projektu) postupne žrebujú a snažia sa na ne odpovedať. Otázky by mali byť, čo možno najrozmanitejšie a nápadité. Žiakom odporučte, že môže ísť aj o úlohy na čítanie z mapy a grafov, obrázkové rébusy a pod. Žiaci môžu do vnútra kocky vložiť aj ľubovoľné prekvapenia (artefakty) súvisiace s témou –  z kocky sa vyberajú ako veci z kúzelníckeho klobúka. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť