Hore

Využitie komiksu vo výučbe (nielen) geografie

Komiks sa už dávno nepovažuje za podradný umelecký žáner a v zahraničí si už našiel cestu aj do škôl. Na Slovensku sa využitie jeho potenciálu v edukácii ešte nestihlo naplno udomácniť. Viacerí učitelia však po ňom siahajú čoraz častejšie. Pochopiteľne, väčšinou sú to jazykári, ktorí komiks využívajú pri aktivitách spojených s tvorivým písaním, alebo učitelia výtvarnej výchovy, kde je prepojenie s komiksami najprirodzenejšie. Prečo mu dať šancu aj na geografii a ako ho môže učiteľ využiť?

 • Vytvorte žiakom netradičné poznámky vo forme komiksu. Určite to ocenia.
 • Využite vami vytvorený krátky komiks ako úvodnú motiváciu k téme vyučovacej hodiny.
 • Zadajte žiakom tvorbu ich vlastného komiksu na zvolené témy. Dopredu môžete určiť minimálny počet jeho políčok. Ako môže takýto komiks vyzerať si pozrite na Príbehu Hrona nižšie. Vytvoril som 
  ho v priebehu niekoľkých minút. Komiks môže pozostávať len s “hovoriacich” objektov na fotografiách, alebo môže obsahovať aj postavy, pre ktoré sú fotografie scénou, na ktorej sa 
  odohráva dej. 
 • Žiaci môžu vo forme komiksu spracovať priebeh školského výletu, exkurzie, tvorby školského projektu, svoju cestu medzi bydliskom a školou, lokálne problémy a pod.
 • Žiaci vytvoria netradičného komiksového sprievodcu pre vybranú lokalitu.
 • Pre rozvoj spolupráce je možné zadať aj tvorbu skupinového komiksu, kde je každé ďalšie políčko príbehu postupne tvorené iným žiakom v skupine.
 • Tvorba a prezentácia komiksu je zábava, žiakov preto uistite, že fantázii a humoru sa medze nekladú.

Pri tvorbe komiksu je ideálnou spolupráca s vyučujúcim informatiky, ktorý je ochotný nechať žiakov pracovať na úlohách priamo v škole. Dohodnúť sa by nemal byť problém, nakoľko sú úlohy spojené s rozvíjaním IKT kompetencií a využívanie medzipredmetových vzťahoch je vo vzdelávaní všeobecne odporúčané.

Existuje viacero online nástrojov, v ktorých som so žiakmi na informatike pri tvorbe komiksov pracoval. Najznámejší je pravdepodobne Pixton, ktorý je aj v slovenskej verzii, výborné sú však aj Make Beliefs Comix, alebo Storyboard That. Ak máte v škole tablety, asi najlepšou dostupnou aplikáciou na tvorbu komiksov je Comic Strip It. Žiadny zo spomínaných nástrojoch (s výnimkou aplikácie) však v bezplatnej verzii neponúka možnosť vkladania vlastných fotografií do políčok komiksu. To výrazne ochudobňuje možnosť ich využitia v geografii, kde je vhodné, aby žiaci pracovali s reálnymi fotografiami. Na tvorbu vlastných komiksov preto odporúčam prostredie bežného PowerPointu. Výhodou je okrem iného aj to, že sa žiaci cez tvorbu komiksov zdokonalia v jeho používaní. 

Príklad komiksu

Žiakom môže pri tvorbe komiksu pomôcť šablóna (horizontálna alebo vertikálna) so šiestimi prázdnymi políčkami a bublinami, ktoré len jednoducho naplnia vlastným obsahom – vložia, upravia veľkosť a premiestnia na správne miesta fotografie, vymyslia príbeh komiksu a vpíšu ho do bublín.  Samozrejme, rozmery, orientáciu, polohu a počet jednotlivých políčok v komikse si môžu žiaci upravovať podľa vlastných potrieb a želaní. Niektoré políčka v komikse tak môžu mať horizontálnu a ďalšie vertikálnu orientáciu. Orientácia strany môže byť takisto na šírku, alebo na výšku. Ak by žiaci chceli k podkladovým obrázkom (fotografiám v políčkach) pridať postavy, musia ich vkladať ako priehľadné obrázky.

Ak sa vám, alebo vašim žiakom podaria komiksy, s ktorými by ste sa radi podelili, pošlite ich prosím na adresu Lepšej geografie. Veľmi radi ich uverejníme. Tvorbe komiksu a jeho využitiu vo vzdelávaní sa venuje aj samostatná metodická príručka Jak vyzrát na komiks, ktorá vám môže byť osožnou.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť