Hore

Mapovo-obrázkové pexeso Európy

Využitie pexesa vo vzdelávaní môže mať veľa podôb a viacero benefitov. Najčastejšie sa uvádza rozvíjanie pamäte a schopnosti sústrediť sa. V prípade spájania nerovnakých dvojíc môže pexeso slúžiť aj ako vhodný nástroj pri upevňovaní učiva. Ako to môže vyzerať si môžete pozrieť na príklade geokariet pre 5. ročník ZŠ, alebo na pexese o mapových značkách.

Keď som na internete objavil mapy svetadielov v šablónach pre PowerPoint, na ktorých sú jednotlivé štáty ako samostatné editovateľné objekty, napadlo mi viacero možností ich využitia. Jednou z nich je netradičné pexeso, v ktorom žiaci neotáčajú pravidelne usporiadané kartičky, ale jednotlivé štáty priamo na mape.

​Keďže sa na mape nachádza každý štát len raz, úlohou hráčov nie je hľadanie dvoch rovnakých pojmov, alebo obrázkov, ale logických dvojíc, ktoré spolu tematicky súvisia. V prípade mnou vytvorenej hry sú to fotografie s krátkymi (niekedy záhadnými) opismi. Dvojice štátov, ktoré skrývajú dvojicu tematicky zhodných fotografií sú často vybrané náhodne – správnou dvojicou je tak napr. Nemecko a Moldavsko, i keď nemajú z hľadiska geografie veľa spoločného. Hlavným dôvodom je, aby bola hra zaujímavejšou, dvojice vopred neznáme a prekvapivé.

mapové pexeso Európa

Využitie pexesa vo vzdelávaní môže mať veľa podôb a viacero benefitov. Najčastejšie sa uvádza rozvíjanie pamäte a schopnosti sústrediť sa. V prípade spájania nerovnakých dvojíc môže pexeso slúžiť aj ako vhodný nástroj pri upevňovaní učiva. Ako to môže vyzerať si môžete pozrieť na príklade geokariet pre 5. ročník ZŠ, alebo na pexese o mapových značkách.

Keď som na internete objavil mapy svetadielov v šablónach pre PowerPoint, na ktorých sú jednotlivé štáty ako samostatné editovateľné objekty, napadlo mi viacero možností ich využitia. Jednou z nich je netradičné pexeso, v ktorom žiaci neotáčajú pravidelne usporiadané kartičky, ale jednotlivé štáty priamo na mape.

​Keďže sa na mape nachádza každý štát len raz, úlohou hráčov nie je hľadanie dvoch rovnakých pojmov, alebo obrázkov, ale logických dvojíc, ktoré spolu tematicky súvisia. V prípade mnou vytvorenej hry sú to fotografie s krátkymi (niekedy záhadnými) opismi. Dvojice štátov, ktoré skrývajú dvojicu tematicky zhodných fotografií sú často vybrané náhodne – správnou dvojicou je tak napr. Nemecko a Moldavsko, i keď nemajú z hľadiska geografie veľa spoločného. Hlavným dôvodom je, aby bola hra zaujímavejšou, dvojice vopred neznáme a prekvapivé.

Pexeso je vytvorené v PowerPointe a poslúži na hru dvoch až štyroch tímov. Do hry tak môžete zapojiť aj viacero žiakov naraz. Pravidlá sú ako v klasickom pexese. Fotografie pre jednotlivé štáty otvoríte kliknutím na ich polohu na mape. Späť na hraciu plochu (základnú mapu) sa dostanete kliknutím na šípku v pravom dolnom rohu slidu. Pri nájdení správnej dvojice odstránite príslušné štáty z hracieho pola (mapy) kliknutím na ich názvy, ktoré nájdete v ľavom paneli. Body za úspešne nájdené dvojice zapisujte tímom na tabuľu, alebo v triede určte žiaka, ktorý bude zapisovateľom.

​Hru môžete sťažiť aj nasledovným pravidlom: za nájdenú dvojicu fotografií sa tímu pripočítajú body len vtedy, keď dva štáty, ku ktorým dané fotografie patria, správne pomenuje a odstráni z mapy kliknutím na ich názvy v ľavom paneli. Ak sa to tímu nepodarí, štáty a ich fotografie ostávajú stále v hre. V ďalších kolách ich môže získať ktorýkoľvek iný tím. Je len na vás, či žiakom počas hry umožníte pracovať s atlasom, alebo nie.

Obsah hry je možné, samozrejme, ľubovoľne obmieňať. Ak vám nevyhovujú v hre použité fotografie a možno nie celkom jednoznačné (metaforické) dvojice, k jednotlivým štátom môžete vpísať pojmy, tvrdenia a pod. Dva štáty tak môžu napr. skrývať pojem “ostrovný štát”, ďalšie dva “počet obyvateľov nad 50 miliónov” atď.

Súbory na stiahnutie sú dostupné len pre platiacich členov Lepšej geografie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť