Hore

Čo je to ostrov, záliv alebo fjord? (aktivita s kartičkami)

Aj keď sa v inovovanom ŠVP pre geografiu priamo nespomínajú (čo je zvláštne) a väčšiu pozornosť im nevenuje ani učebnica, je potrebné, aby sa žiaci v úvode štúdia geografie detailnejšie zoznámili so základnými geografickými útvarmi a tvarmi povrchu. Aj keď sa nám zdá, že ich poznanie je u žiakov samozrejmosťou, mnohokrát je to ďaleko od pravdy.  

didaktická hra karty geografia

Z tohto dôvodu je vhodné do učiva 5. ročníka geografie zaradiť aktivitu, pomocou ktorej sa s nimi žiaci oboznámia svojou vlastnou prácou. Na tento účel môžete využiť sadu kartičiek (odporúčame vytlačiť farebne na tvrdý papier, alebo zalaminovať), ktorá pozostáva zo štrnástich vybraných geografických útvarov a tvarov zemského povrchu. Úlohou žiakov (najlepšie v skupinách) je vytvoriť správne trojice z fotografií, slovných opisov a názvov. Aktivitu som vložil do učiva o svetadieloch a oceánoch Zeme. Rozvíja nielen základné geografické kompetencie (ovládanie geografických pojmov), ale aj čítanie s porozumením.

geografické pojmy

Nadstavbou aktivity môže byť zadanie, v ktorom majú žiaci za úlohu vyhľadať a vyznačiť príklady uvedených geografických útvarov v programe Google Earth. Samozrejme, môžu ich vyhľadávať aj v školskom atlase a pre každý z nich uviesť názvy konkrétnych lokalít (napr. ostrov Kréta, Škandinávsky polostrov, Havajské ostrovy – súostrovie). K téme je na Lepšej geografii dostupný aj kvíz vytvorený v aplikácii Kahoot

Montessori geografia

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť