Hore

Detské mapy vymyslených svetov (výtvarná aktivita)

Geografia je vážny, no zároveň aj hravý a kreatívny predmet. Pomáha deťom spoznávať nielen svet, ale aj samých seba – ich schopnosti a talent. Šikovný učiteľ dokáže so žiakmi priam divy. Ak niekto tvrdí, že sa slovenské školy a spôsob výučby na nich, za ostatných dvadsať rokov vôbec nezmenili, už dávno ich nenavštívil. Vidieť zaujímavé aktivity, ktoré pre žiakov pripravujú zanietení učitelia zo všetkých kútov Slovenska, ma napĺňa optimizmom. Viaceré z nich sme si predstavili v inšpiráciách na blogu.

Tentoraz sa pozrime na výsledok jednoduchého, no o to lepšieho nápadu. Pani učiteľka Gabriela Semaničová zo ZŠ Park Angelinum 8 v Košiciach, prepojila geografiu s výtvarnou výchovou a výsledok je fantastický. V súboroch nižšie sú na stiahnutie zadanie a úlohy k mapám:

Malí kartografi s veľkou fantáziou

Žiaci pracovali na tvorbe máp podľa vlastného návrhu. Na vyučovaní si pripravili náčrt mapy vymyslenej fiktívnej krajiny a doma ho dotiahli do finálnej podoby. Každý podľa svojej fantázie, záľub a výtvarných zručností. Samozrejme, žiaci nesmeli zabúdať na základné princípy tvorby máp, čím si zdokonaľovali svoje kartografické schopnosti. Na zhotovených mapách následne riešili viaceré úlohy – napríklad počítali vzdialenosti medzi vybranými objektmi s využitím mierky. Mapy sa prezentovali a veľa sa o nich diskutovalo.  

fiktívna mapa

Na mapách, ktoré si môžete pozrieť na fotografiách nižšie, ma fascinuje ich rôznorodosť. V mnohých prípadoch sú takmer oknami do duše žiakov. Vďaka nim sa dozviete o autorových záľubách, prehľade, sčítanosti, pocitoch či náladách. Obdivujem tvorivosť, s ktorou žiaci pristúpili k vymýšľaniu geografických názvov. Na mapách tak vidíme Poseidonovu priepasť, Čokoládové more, ramená rieky s názvami Ľavé a Pravé Dobro, Maradonovu nížinu, morskú priekopu Hlbiny duše a pod.  

Dobšinského kráľovstvo
mapa vymyslených svetov
krajina snov
srdce mapa
vymysli mapu
ostrov ktorý neexistuje
kreatívna výučba geografia
výtvarná výchova mapa
detské mapy geografia
tvorivosť na geografii
mapová aktivita geografia
práca s mapou
fantázia mapa
ako nakresliť mapu
Pepermintové more
tvorivá geografia
geografia hrou
učenie sa hrou geografia
detská predstavivosť
child map
kreslená mapa detská
geografia projekt mapa
ostrov čokolády
prázdniny mapa
vymyslený ostrov
detská kresba
rozprávková mapa
nakreslite si svoju mapu
detská kartografia

Ešte stále ste sa nenabažili? Prečítajte si článok o medzinárodnej cene detských máp.  

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť