Hore

Dopravná dostupnosť obcí v okrese (aktivita)

Aké je spojenie vášho okresného mesta (verejnou dopravou) ​s obcami a okolitými mestami? Školská geografia obsahuje relatívne málo tém, v ktorých by bola prepojená s reálnym životom žiakov. Šokujúca veta, keď všetci tvrdíme, že geografia je výsostne praktický a pre život potrebný predmet, nemyslíte? Súbor geografických poznatkov, ktoré si počas štúdia osvoja, neposkytuje žiakom príliš veľa informácií o tom, kde všade a ako nachádza geografia svoje uplatnenie. Najmä nie encyklopedické vedomosti z regionálnej geografie.

Preto je potrebné vnášať do vyučovania praktické aktivity a terénne cvičenia (na britských školách známe ako fieldwork), v ktorých by žiaci získavali a analyzovali dáta (skúmali) a následne ich spracovali do podoby konkrétneho výstupu (projektu, mapy, článku, školskej práce). Čím viac sa riešená téma venuje geografii miesta (regiónu), v ktorom žiaci žijú, tým lepšie. Oblasť v ktorej sa geografia výrazne uplatňuje, no na škole jej venujeme len málo pozornosti, je doprava. Jednou z možností, ako sa jej v škole venovať je aj úloha, v ktorej žiaci posúdia dopravnú dostupnosť obcí svojho okresu z hľadiska ich spojenia verejnou dopravou.  

Aké je spojenie vášho okresného mesta (verejnou dopravou) ​s obcami a okolitými mestami? Školská geografia obsahuje relatívne málo tém, v ktorých by bola prepojená s reálnym životom žiakov. Šokujúca veta, keď všetci tvrdíme, že geografia je výsostne praktický a pre život potrebný predmet, nemyslíte? Súbor geografických poznatkov, ktoré si počas štúdia osvoja, neposkytuje žiakom príliš veľa informácií o tom, kde všade a ako nachádza geografia svoje uplatnenie. Najmä nie encyklopedické vedomosti z regionálnej geografie.

Preto je potrebné vnášať do vyučovania praktické aktivity a terénne cvičenia (na britských školách známe ako fieldwork), v ktorých by žiaci získavali a analyzovali dáta (skúmali) a následne ich spracovali do podoby konkrétneho výstupu (projektu, mapy, článku, školskej práce). Čím viac sa riešená téma venuje geografii miesta (regiónu), v ktorom žiaci žijú, tým lepšie. Oblasť v ktorej sa geografia výrazne uplatňuje, no na škole jej venujeme len málo pozornosti, je doprava. Jednou z možností, ako sa jej v škole venovať je aj úloha, v ktorej žiaci posúdia dopravnú dostupnosť obcí svojho okresu z hľadiska ich spojenia verejnou dopravou.

Žiaci sa svojou vlastnou aktivitou oboznámia s počtom priamych spojov (autobusy a vlaky) medzi ich okresným mestom, obcami okresu a významnejšími mestami v okolí. Naučia sa vyhľadávať spojenia cez cestovný poriadok na internete, kvantifikovať ich v tabuľkách a získané informácie spracovať do tematickej mapy. Na záver navrhujú vlastné riešenia na zlepšenie verejnej dopravy v okrese.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť