Hore

Dopravná dostupnosť obcí v okrese (aktivita)

Aké je spojenie vášho okresného mesta (verejnou dopravou) ​s obcami a okolitými mestami? Školská geografia obsahuje relatívne málo tém, v ktorých by bola prepojená s reálnym životom žiakov. Šokujúca veta, keď všetci tvrdíme, že geografia je výsostne praktický a pre život potrebný predmet, nemyslíte? Súbor geografických poznatkov, ktoré si počas štúdia osvoja, neposkytuje žiakom príliš veľa informácií o tom, kde všade a ako nachádza geografia svoje uplatnenie. Najmä nie encyklopedické vedomosti z regionálnej geografie.

Preto je potrebné vnášať do vyučovania praktické aktivity a terénne cvičenia (na britských školách známe ako fieldwork), v ktorých by žiaci získavali a analyzovali dáta (skúmali) a následne ich spracovali do podoby konkrétneho výstupu (projektu, mapy, článku, školskej práce). Čím viac sa riešená téma venuje geografii miesta (regiónu), v ktorom žiaci žijú, tým lepšie. Oblasť v ktorej sa geografia výrazne uplatňuje, no na škole jej venujeme len málo pozornosti, je doprava. Jednou z možností, ako sa jej v škole venovať je aj úloha, v ktorej žiaci posúdia dopravnú dostupnosť obcí svojho okresu z hľadiska ich spojenia verejnou dopravou.

Žiaci sa svojou vlastnou aktivitou oboznámia s počtom priamych spojov (autobusy a vlaky) medzi ich okresným mestom, obcami okresu a významnejšími mestami v okolí. Naučia sa vyhľadávať spojenia cez cestovný poriadok na internete, kvantifikovať ich v tabuľkách a získané informácie spracovať do tematickej mapy. Na záver navrhujú vlastné riešenia na zlepšenie verejnej dopravy v okrese.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať