Hore

Tvary zemského povrchu (online hra)

Jednoduchá priraďovačka (pojmy a fotografie), pomocou ktorej si žiaci precvičia porozumenie rôznym tvarom (formám) povrchu je vytvorená pomocou LearningApps. Obrázky sa zväčšia kliknutím na ne. Hru je možné otvoriť aj na novej karte vo väčšom rozlíšení – ikona červených šípok v pravom hornom rohu vloženej hry.   

Hráč má za úlohu presunúť formy povrchu (pojmy) do jednej zo štyroch kategórií podľa toho, či boli vytvorené činnosťou rieky, morských vĺn, ľadovca alebo vetra. Po presunutí všetkých pojmov si správnosť ich priradenia skontroluje kliknutím na ikonu v pravom dolnom rohu.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť