Hore

Tvary zemského povrchu. Geografické karty s fotografiami a pojmami

Na Lepšej geografii nájdete množstvo nápadov na tvorbu inovatívnych opakovacích cvičení, pomocou ktorých si môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť vlastné cvičenia na ľubovoľnú tému. Okrem editovateľných šablón je v ponuke aj viacero už pripravených cvičení, ktoré so žiakmi využijete pri konkrétnych učivách alebo tematických celkoch. Geokarty, ktoré zahŕňajú učivá 5.ročníka ZŠ venované rozmanitým tvarom zemského povrchu a životu a činnosti riek, sú ďalším prírastkom do kolekcie takýchto opakovacích aktivít.

tvary povrchu geografia

Čo sú geokarty?

Geokarty tvorí súbor 48 kartičiek, v ktorých sa nachádza 16 logických trojíc. Každú trojicu tvorí kartička s pojmom, kartička s jeho stručnou charakteristikou a kartička s jeho fotografiou. Geokarty si môžete stiahnuť v odkaze na konci článku. Fotografie sú dostatočne veľké na to, aby boli dobre rozpoznateľné aj v prípade čiernobielej tlače.

didaktická hra karty geografia

Ako hrať?

Výhodou geokariet je možnosť ich využitia vo viacerých typoch hier. Môžete sa rozhodnúť len pre jednu z nich, alebo ich za sebou vyskúšať aj na jednej vyučovacej hodine. Množstvo kartičiek, ktoré budete potrebovať, závisí od množstva skupín alebo dvojíc, ktoré v triede vytvoríte. 

Trojka

Žiakov rozdeľte do približne 4 až 5-členných skupín, z ktorých bude každá pracovať pri dvoch vzájomne spojených laviciach tak, aby boli dostatočne ďaleko od ďalších skupín. Do každej skupiny rozdajte vopred nastrihané a vytlačené kartičky zo sady Geokariet. Žiaci majú za úlohu vytvoriť zo všetkých pomiešaných kartičiek, čo možno najviac správnych trojíc. Trojicu tvorí kartička s názvom pojmu, kartička s charakteristikou pojmu a kartička s fotografiou. Už vytvorené trojice si žiaci pre lepšiu prehľadnosť postupne ukladajú pod seba, čím vznikne niečo ako tabuľka. Vyhráva tá skupina, ktorej sa podarí vytvoriť všetky trojice v najkratšom čase, alebo tá, ktorá vytvorí ich najvyšší počet. Samozrejme, pri aktivite nie je dôležitá ani tak rýchlosť, ako skôr podrobné zopakovanie si základných poznatkov z učiva.

Montessori geografia
Pexeso / Pexetrio

Kartičky sa dajú použiť ako kartičky pri klasickom pexese. Najmä vtedy, keď sú vytlačené na hrubšom papieri, cez ktorý obsah jednotlivých strán kartičky nepresvitá. Keďže sada geokariet obsahuje až 48 kartičiek, pri tomto type hry je vhodné ich počet obmedziť. Už pred hrou vyberte vami zvolené kartičky, ktoré pri hre ponecháte, ostatné odložte bokom. V prípade pexesa je na vás, aké dvojice kartičiek budú žiaci hľadať. Bude to fotografia a názov pojmu, ktorý zobrazuje, alebo názov pojmu a jeho stručná charakteristika? Pexetrio sa hrá rovnako ako pexeso, rozdiel je len v tom, že hráči nemajú za úlohu nájsť dvojice, ale až trojice. Hra náročná na pamäť môže byť veľkou výzvou aj zábavou. Vyskúšajte.

Bingo

Každému žiakovi v triede náhodne prideľte jednu z kartičiek. Vyzvite ich, aby ju zatiaľ nikomu neukázali. Žiaci sa počas hry voľne pohybujú po triede, pričom je ich úlohou vyhľadať žiaka, ktorý “k nim pasuje”. Rozprávať sa môžu vždy len dvojice žiakov. Platí teda, že vykrikovanie na celú triedu, alebo hovory v skupinkách nie sú dovolené. 

výučbové karty geografia
Krabica

Do prázdnej krabice vložte všetky kartičky s názvami pojmov a fotografiami. Proti sebe súťažia dva tímy (môžete však hrať naraz simultánne aj dve takéto hry). Hráči sa počas hry môžu striedať. Jeden hráč vyťahuje z krabice kartičky a snaží sa ich vlastnými slovami opísať tak, aby jeho spoluhráč podľa tohto opisu uhádol, čo sa na danej kartičke nachádza. Hráč, ktorý obsah kartičky opisuje, nesmie počas hry kartičku ukázať spoluhráčovi, ktorý háda. Tímy majú vopred dohodnutý čas na jedno kolo. Za každú správnu odpoveď získava tím jeden bod. Vyhráva tím s viac nahranými bodmi počas celej hry.

Na stiahnutie:

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť