Hore

Tvary zemského povrchu. Geografické karty s fotografiami a pojmami

Na Lepšej geografii nájdete množstvo nápadov na tvorbu inovatívnych opakovacích cvičení, pomocou ktorých si môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť vlastné cvičenia na ľubovoľnú tému. Okrem editovateľných šablón je v ponuke aj viacero už pripravených cvičení, ktoré so žiakmi využijete pri konkrétnych učivách alebo tematických celkoch. Geokarty, ktoré zahŕňajú učivá 5.ročníka ZŠ venované rozmanitým tvarom zemského povrchu a životu a činnosti riek, sú ďalším prírastkom do kolekcie takýchto opakovacích aktivít.

Čo sú geokarty?

Geokarty tvorí súbor 48 kartičiek, v ktorých sa nachádza 16 logických trojíc. Každú trojicu tvorí kartička s pojmom, kartička s jeho stručnou charakteristikou a kartička s jeho fotografiou. Geokarty si môžete stiahnuť v odkaze na konci článku. Fotografie sú dostatočne veľké na to, aby boli dobre rozpoznateľné aj v prípade čiernobielej tlače.

Ako hrať?

Výhodou geokariet je možnosť ich využitia vo viacerých typoch hier. Môžete sa rozhodnúť len pre jednu z nich, alebo ich za sebou vyskúšať aj na jednej vyučovacej hodine. Množstvo kartičiek, ktoré budete potrebovať, závisí od množstva skupín alebo dvojíc, ktoré v triede vytvoríte.

Trojka

Žiakov rozdeľte do približne 4 až 5-členných skupín, z ktorých bude každá pracovať pri dvoch vzájomne spojených laviciach tak, aby boli dostatočne ďaleko od ďalších skupín. Do každej skupiny rozdajte vopred nastrihané a vytlačené kartičky zo sady Geokariet. Žiaci majú za úlohu vytvoriť zo všetkých pomiešaných kartičiek, čo možno najviac správnych trojíc. Trojicu tvorí kartička s názvom pojmu, kartička s charakteristikou pojmu a kartička s fotografiou. Už vytvorené trojice si žiaci pre lepšiu prehľadnosť postupne ukladajú pod seba, čím vznikne niečo ako tabuľka. Vyhráva tá skupina, ktorej sa podarí vytvoriť všetky trojice v najkratšom čase, alebo tá, ktorá vytvorí ich najvyšší počet. Samozrejme, pri aktivite nie je dôležitá ani tak rýchlosť, ako skôr podrobné zopakovanie si základných poznatkov z učiva.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť