Hore

Tvary zemského povrchu. Geografické karty s fotografiami a pojmami

Na Lepšej geografii nájdete množstvo nápadov na tvorbu inovatívnych opakovacích cvičení, pomocou ktorých si môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť vlastné cvičenia na ľubovoľnú tému. Okrem editovateľných šablón je v ponuke aj viacero už pripravených cvičení, ktoré so žiakmi využijete pri konkrétnych učivách alebo tematických celkoch. Geokarty, ktoré zahŕňajú učivá 5.ročníka ZŠ venované rozmanitým tvarom zemského povrchu a životu a činnosti riek, sú ďalším prírastkom do kolekcie takýchto opakovacích aktivít.

Na Lepšej geografii nájdete množstvo nápadov na tvorbu inovatívnych opakovacích cvičení, pomocou ktorých si môžete rýchlo a jednoducho vytvoriť vlastné cvičenia na ľubovoľnú tému. Okrem editovateľných šablón je v ponuke aj viacero už pripravených cvičení, ktoré so žiakmi využijete pri konkrétnych učivách alebo tematických celkoch. Geokarty, ktoré zahŕňajú učivá 5.ročníka ZŠ venované rozmanitým tvarom zemského povrchu a životu a činnosti riek, sú ďalším prírastkom do kolekcie takýchto opakovacích aktivít.

Čo sú geokarty?

Geokarty tvorí súbor 48 kartičiek, v ktorých sa nachádza 16 logických trojíc. Každú trojicu tvorí kartička s pojmom, kartička s jeho stručnou charakteristikou a kartička s jeho fotografiou. Geokarty si môžete stiahnuť v odkaze na konci článku. Fotografie sú dostatočne veľké na to, aby boli dobre rozpoznateľné aj v prípade čiernobielej tlače.

Ako hrať?

Výhodou geokariet je možnosť ich využitia vo viacerých typoch hier. Môžete sa rozhodnúť len pre jednu z nich, alebo ich za sebou vyskúšať aj na jednej vyučovacej hodine. Množstvo kartičiek, ktoré budete potrebovať, závisí od množstva skupín alebo dvojíc, ktoré v triede vytvoríte.

Trojka

Žiakov rozdeľte do približne 4 až 5-členných skupín, z ktorých bude každá pracovať pri dvoch vzájomne spojených laviciach tak, aby boli dostatočne ďaleko od ďalších skupín. Do každej skupiny rozdajte vopred nastrihané a vytlačené kartičky zo sady Geokariet. Žiaci majú za úlohu vytvoriť zo všetkých pomiešaných kartičiek, čo možno najviac správnych trojíc. Trojicu tvorí kartička s názvom pojmu, kartička s charakteristikou pojmu a kartička s fotografiou. Už vytvorené trojice si žiaci pre lepšiu prehľadnosť postupne ukladajú pod seba, čím vznikne niečo ako tabuľka. Vyhráva tá skupina, ktorej sa podarí vytvoriť všetky trojice v najkratšom čase, alebo tá, ktorá vytvorí ich najvyšší počet. Samozrejme, pri aktivite nie je dôležitá ani tak rýchlosť, ako skôr podrobné zopakovanie si základných poznatkov z učiva.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť