Hore

Vlastnosti a využitie pôdy. Bádateľsky zameraný projekt

Vyučovanie orientované na žiaka, aktívne učenie sa, bádateľsky orientované vyučovanie. Všetko relatívne nové pojmy, ktorých obsah nemusí byť ihneď jasný. V skutočnosti pri nich mnohokrát netreba vymýšľať žiadne veľké novoty, ale vrátiť sa k starej dobrej práci v teréne. Geografia si to priam pýta. O to viac v prípade fyzickej geografie, ktorá je v ŠVP trochu v úzadí.

Väčšina učiteľov geografie sa necíti byť úplne doma v geológii a pedológii (nie som výnimkou), čo má za následok preferenciu iných tém a odsúvanie aktivít spojených s horninami a pôdou na okraj. Doprajme žiakom objavovať aj tie zložky krajiny, na ktorých to všetko stojí a padá. O to viac, ak má toto objavovanie vedecký nádych a žiaci sa v ňom aspoň nachvíľu stanú bádateľmi.

pôdna sonda
Ilustračná fotografia (zdroj)

Pozrite si opis vynikajúco spracovaného príkladu dobrej praxe,  ktorý dokazuje, že na slovenských školách máme stále učiteľov, ktorí chcú viac. Projekt Vlastnosti a využitie pôd, ktorý so študentmi 1. ročníka Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre realizovala pani učiteľka Mgr. Mariana Svoradová Lacinová, ma nadchol.

Žiaci v ňom mali za úlohu získať pôdnu vzorku v miestnej krajine, zaznačiť GPS súradnice miesta odberu, vytvoriť fotodokumentáciu, stručne popísať georeliéf a vegetáciu. Na základe zrnitosti pôd následne určovali pôdne druhy pôdnych vzoriek, ich štruktúru, priepustnosť a pH. Pomocou pôdnych máp k vzorkám nakoniec priradili pôdne typy.

Zadanie projektu si môžete stiahnuť na tomto odkaze. Protokol, s ktorým žiaci pracovali je zas dostupný tu. Ďalšie projektové zadania a aktivity učiteľov geografie z tohto gymnázia si môžete pozrieť na ich webstránke.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť