Hore

Výukové karty na prácu v skupine – Vybrané pamiatky UNESCO Strednej Ameriky a Karibskej oblasti

Vo vyučovaní je často vhodné siahnuť po aktivite, v ktorej budú žiaci pracovať v skupinách. O to viac, keď si počas nej precvičia nielen geografické kompetencie (práca s mapou, základné informácie o pamiatkach UNESCO), ale aj čitateľskú gramotnosť.

Montessori geografia

Vo vyučovaní je často vhodné siahnuť po aktivite, v ktorej budú žiaci pracovať v skupinách. O to viac, keď si počas nej precvičia nielen geografické kompetencie (práca s mapou, základné informácie o pamiatkach UNESCO), ale aj čitateľskú gramotnosť.

Sada výukových kariet, ktorá približuje vybrané pamiatky kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Strednej Amerike a Karibskej oblasti, pozostáva z tridsiatich kariet – 15 fotografií a 15 informačných kariet s názvom a opisom pamiatky (turistickej atrakcie). Karty dopĺňa obrysová mapa.

Žiaci v skupinách (3 – 5 členov) majú za úlohu prečítať si jednotlivé textové kartičky a podľa opisu k nim priradiť správne fotografie. Okrem spárovania všetkých pätnástich dvojíc (kartičiek) pracujú aj so školským atlasom, pomocou ktorého vyznačia polohu všetkých lokalít na obrysovú mapu. Správne dvojice kariet (text+ fotografia) sú v súbore na tlač umiestnené vždy v rovnakej polohe na po sebe idúcich stranách. 

Dvojice kartičiek si žiaci pre lepšiu prehľadnosť postupne ukladajú pod seba (vytvoria akoby tabuľku). Aktivitu môžete poňať aj ako súťaž medzi skupinami – vyhráva tá, ktorej sa podarí určiť všetky správne dvojice (a vyznačiť ich lokality na mape) najrýchlejšie alebo tá, ktorá ich vytvorí najviac počas stanoveného časového limitu. Samozrejme, pri aktivite nie je dôležitá ani tak rýchlosť, ako skôr práca s textom a rozvoj schopnosti pracovať ako člen skupiny

Pokračovanie článku a súbory na stiahnutie sú dostupné len pre členov Lepšej geografie . . .

 

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť