Hore

Zemiakové vrchy. Vrstevnice chutne a názorne

Zhodnúť sa v tom, čo všetko by sa mali žiaci v rámci školskej geografie na základnej škole naučiť, nie je jednoduché. Väčšina učiteľov sa však zhodne pravdepodobne aspoň v tom, že v Štátnom vzdelávacom programe by mal byť venovaný dostatočný priestor tomu, čo je pre rozvoj geografického myslenia kľúčové. Možno neprekvapí, že je to práca s mapou. Čo prekvapí viac je zistenie, že v inovovanom ŠVP sa okrem mnohých iných pojmov nenachádzajú ani vrstevnice. Ako sa to stalo? Ktovie, možno ho vytvoril niekto z roviny.

Ak sa napriek tomu rozhodnete venovať sa topografickým mapám so žiakmi podrobnejšie, vyskúšajte túto rozsiahlejšiu sériu cvičení a úloh. V prípade, že chcete do vyučovania pridať aj trochu netradičnejší zážitok a zábavu, siahnite po zemiakoch. Áno, práve zemiaky sú výbornou vyučovacou pomôckou. O to viac, že sú dostupné aj pre finančne podvyživené školy na Slovensku. 🙂

Meranie na mapách školská geografia
Meranie a vymedzovanie vrstevníc na zemiakovom vrchu

Myšlienka je jednoduchá. Ešte predtým ako so žiakmi prejdete k náročnejším úlohám súvisiacim s vrstevnicami a práci s topografickou (turistickou) mapou, presvedčte sa, že rozumejú tomu, čo vlastne tie krivolaké čiary na mapách zobrazujú. Popri tom, ako im význam vrstevníc vysvetlíte slovne, nechajte každého žiaka (alebo žiakov v dvojiciach) vytvoriť si jednoduchú topografickú mapu zo zemiaku. 

Žiaci počas krátkej aktivity pracujú s polovicou zemiaka – počet zemiakov, ktoré budete na vyučovaciu hodinu potrebovať je preto polovicou z celkového počtu žiakov v triede. Ešte doma zemiaky aspoň zbežne opláchnite, aby na ich šupke neostali väčšie nečistoty. Nešúpte ich, zle by sa ne písalo. 

Úlohou žiakov je premeniť zemiak na vrch s vyznačenými vrstevnicami. V závislosti od veľkosti zemiaka určite, či je vzdialenosť (interval) medzi vrstevnicami 0,5 cm alebo 1 cm. Žiaci pomocou pravítka vymerajú a fixkou (alebo iným vhodným perom) zaznačia body pre rôzne nadmorské výšky, ktoré následne spoja čiarou. Výsledkom by malo byť niekoľko vrstevníc odspodu až navrch zemiaka. Žiakov upozornite, že všetky body na jednej vrstevnici by mali byť v rovnakej (nadmorskej) výške. Ak sa to nepodarí, využite to ako príležitosť učiť sa z vlastných chýb. 

zemiakový vrch vrstevnice
Práca žiaka: zemiakový vrch s vrstevnicami

Keď už majú žiaci svoje zemiakové vrchy hotové, vyzvite ich, aby na nich stručne vysvetlili princíp vrstevníc. Pohľad na zemiak zhora zobrazuje to, akoby takýto vrch vyzeral na topografickej mape. Pohľad zo strán zas zobrazuje výškový profil vrchu, ktorý závisí od rozostupov medzi vrstevnicami. V ktorej časti zemiaku je vrch najstrmší a v ktorej najmiernejší? Ako sa to prejavuje v rozostupoch medzi vrstevnicami?

Dodatočnou úlohou žiakov môže byť vyhľadanie vrchu s podobným tvarom na topografickej mape vybraného územia. Od toho, ako vrch vyzerá sa niekedy odvíja aj jeho názov. Príkladom takéhoto vrchu môže byť vrch Ploská vo Veľkej Fatre (foto) alebo Kriváň (foto). 


Poznámka:

Osobne ma prekvapilo, že pre mnohé deti je ťažké odolať lákadlu zjesť surové zemiaky, čo môže narušiť priebeh aktivity. Preto pozor, nenechajte si zjesť všetky pomôcky! 🙂

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť