Hore

Zemiakové vrchy. Vrstevnice chutne a názorne

Zhodnúť sa v tom, čo všetko by sa mali žiaci v rámci školskej geografie na základnej škole naučiť, nie je jednoduché. Väčšina učiteľov sa však zhodne pravdepodobne aspoň v tom, že v Štátnom vzdelávacom programe by mal byť venovaný dostatočný priestor tomu, čo je pre rozvoj geografického myslenia kľúčové. Možno neprekvapí, že je to práca s mapou. Čo prekvapí viac je zistenie, že v inovovanom ŠVP sa okrem mnohých iných pojmov nenachádzajú ani vrstevnice. Ako sa to stalo? Ktovie, možno ho vytvoril niekto z roviny.

Ak sa napriek tomu rozhodnete venovať sa topografickým mapám so žiakmi podrobnejšie, vyskúšajte túto rozsiahlejšiu sériu cvičení a úloh. V prípade, že chcete do vyučovania pridať aj trochu netradičnejší zážitok a zábavu, siahnite po zemiakoch. Áno, práve zemiaky sú výbornou vyučovacou pomôckou. O to viac, že sú dostupné aj pre finančne podvyživené školy na Slovensku. ?

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Čo je Lepšia geografia?

Čo je Lepšia geografia?

Kto sme a čo robíme? Prečítajte si o nás viac.

O Lepšej geografii