Hore

Čo nám prezrádzajú vrstevnice? Praktické aktivity pre lepšie porozumenie turistickým mapám

Schopnosť pracovať s mapou a akási základná kartografická gramotnosť by mala byť súčasťou všeobecného vzdelania každého priemerného súčasníka. Nie je to však pravidlom. Istý podiel viny za tento stav nesie podľa aj málo času, ktorý je v ŠVP geografie pre základné a stredné školy téme máp a mapovej tvorbe vyhradený. Samozrejme, téma je spracovaná už vo vlastivede na prvom stupni a opätovne sa jej žiaci venujú aj v 5. ročníku.

Počas učiteľskej praxe som však napriek tomu pociťoval nedostatok vhodných učebných materiálov, pomocou ktorých by som žiakom problematiku máp priblížil podrobnejšie a zároveň tvorivo. Viacero aktivít a cvičení s cieľom rozvíjať schopností práce s mapou nájdete na Lepšej geografii.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť