Hore

Čo nám prezrádzajú vrstevnice? Praktické aktivity pre lepšie porozumenie turistickým mapám

Schopnosť pracovať s mapou a akási základná kartografická gramotnosť by mala byť súčasťou všeobecného vzdelania každého priemerného súčasníka. Nie je to však pravidlom. Istý podiel viny za tento stav nesie podľa aj málo času, ktorý je v ŠVP geografie pre základné a stredné školy téme máp a mapovej tvorbe vyhradený. Samozrejme, téma je spracovaná už vo vlastivede na prvom stupni a opätovne sa jej žiaci venujú aj v 5. ročníku. 

Počas učiteľskej praxe som však napriek tomu pociťoval nedostatok vhodných učebných materiálov, pomocou ktorých by som žiakom problematiku máp priblížil podrobnejšie a zároveň tvorivo. Viacero aktivít a cvičení s cieľom rozvíjať schopností práce s mapou nájdete na Lepšej geografii.

vrstevnice geografia
práca s turistickou mapou

V sérii cvičení Čo všetko nám prezrádzajú vrstevnice nájdete rôznorodé zadania pre samostatnú (alebo aj skupinovú) prácu žiakov, ktoré sú venované téme zobrazovania nadmorskej výšky na topografických mapách pomocou vrstevníc. Jednotlivé cvičenia sa dajú na vyučovaní alebo ako súčasť domácej prípravy žiakov využiť aj samostatne. Závisí od učiteľa, pre ktoré z nich sa rozhodne. Nadanejší žiaci môžu spracovať aj všetky. Cvičenia sú vhodným materiálom nielen na hodiny školskej geografie, ale aj pre geografické krúžky, či prípravu žiakov na geografickú olympiádu.

Náhľad zadaní všetkých cvičení si môžete pozrieť nižšie. V prípade, že sa rozhodnete pre ich tlač, v sekcii Na stiahnutie ich nájdete aj v podobe pracovných listov vo formáte pdf.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť