Hore

Na čo by sme pri učení nemali zabúdať

Na čo by sme pri učení nemali zabúdať

Pri každodennom učiteľskom kolotoči a ďalších starostiach neraz zabúdame na to, čo je našim skutočným poslaním. A možno nás to nik ani nenaučil. Snaha sprostredkovať žiakom poznatky nášho predmetu je samozrejmosťou, nezabúdame však na to, že v škole ide o viac? Prečítajte si niekoľko bodov od učiteľky a riaditeľky Anny Chlupíkovej zo základnej školy v Novákoch, do ktorých zhrnula svoje dlhoročné skúsenosti. Tak jednoduché a predsa zložité. Učiteľstvo je alchýmia a učitelia sú kúzelníci. Deti však veria na zázraky. Prečo sa o ne aspoň nepokúsiť?  

 • Ja, učiteľ, som tu kvôli deťom, nie naopak.
 • Učím dieťa, nie predmet.
 • Nikdy nenaučím všetko každé dieťa, ale môžem sa pokúsiť ho spraviť šťastným.
 • Každému dieťaťu nejde môj predmet, ale v inom môže vynikať, ak mu dám k tomu priestor.
 • Ak budem mať dieťa rád/rada, dieťa to pocíti a bude sa mu učiť ľahšie.
 • Humor, vtip a citlivosť na detskú dušu sú najlepšie výchovné metódy.
 • Deti nie sú zmenšeninou dospelých, sú to ľudia ako ja, mne rovnocenní.
 • Dávam priestor samostatnosti žiakov, ich zodpovednosti, skúmaniu a spolupráci.
 • Hodnotenie žiaka potrebuje kus srdca. Oceňujem, čo vie, nie to, čo nevie. Podporujem
  svojim vlastným spôsobom jeho posun.
 • Neučím žiaka pre život v budúcnosti, jeho i môj život je dnes. Naplňme ho zmyslom a radosťou
 • Do učebných osnov sa nezmestilo všetko, čo žiak potrebuje vedieť o živote. Ja mu to môžem sprostredkovať. 
 • Neučím, sprevádzam.
 • Ak ma práca učiteľa nenapĺňa, treba odísť pre obojstrannú spokojnosť. 
 • Nie je dôležitá školská dokumentácia, dôležitý je žiak.
 • Kolega ma môže veľa naučiť, keď budem ochotný prijať kritiku. 
 • Som slobodný človek v metódach, formách, inováciách, vo vzdelávaní sa, v inšpirovaní sa,
  ​v nadšení, v záujme o dieťa, o druhých, o svet, o život.
 • Každý rodič chce mať šikovné, nadané, úspešné a zdravé dieťa. Ukážme mu, že každé jedno také je. Aj keď možno nie podľa kritérií nášho školského systému, ale podľa tých ľudských. 
 • Stále sa môžem zlepšovať. Aj po 33 rokoch. 
Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať