Hore

Príručka, ktorá zmení vyučovanie na premýšľanie o postojoch

Príručka, ktorá zmení vyučovanie na premýšľanie o postojoch

Téma akceptácie inakosti, tolerancie voči inej kultúre a (ne)solidárnosti s ľuďmi, ktorí k nám prichádzajú z iných kútov sveta, sa stala v ostatných rokoch na Slovensku kľúčovým hýbateľom spoločnosti. O predsudkoch a stereotypoch, ktoré u nás pretrvávajú (ba dokonca rastú) vypovedajú aj tieto mapy. Ako s touto náročnou témou pracovať v škole bez toho, aby sme skĺzli k „lacnému“ moralizovaniu a predkladaniu jediného správneho názoru bez toho, aby sme v žiakoch a študentoch vzbudili odpor a pocit, že s nimi manipulujeme? 

Určite sa oplatí siahnuť po metodických príručkách s kvalitne spracovanými vzdelávacími aktivitami. Spomínanej téme sa venuje hneď niekoľko z nich. Už dávnejšie sme spomínali české projekty Respekt nebolí, alebo Lidé v pohybu. Na Slovensku zas vyšli príručky ako Globálne vzdelávanie a práca s mládežouAko vieme, že to funguje, alebo metodické príručky globálneho vzdelávania pre jednotlivé vyučovacie predmety, ktoré sú dostupné v online knižnici

škola postoje príručka

Najnovším prírastkom na Slovensku je súbor 12 vzdelávacích aktivít pod názvom O migrácii, ktoré vytvorila Nadácia Milana Šimečku s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí SR. Všetky sú voľne dostupné v online verzii s prílohami vo formáte pdf. 

Ich využitie sa neobmedzuje len na geografiu, naopak, aktivity si nájdu svoje uplatnenie najmä na občianskej náuke alebo etickej výchove. Často využívajú prácu s textom, čím sú vhodné aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Väčšina je realizovateľná v rozsahu 45-minútovej vyučovacej hodiny, pri niektorých autori odporúčajú 90-minútový učebný blok. Aktivity využívajú prvky zážitkového vyučovania, obsahujú rolové a simulačné hry, neraz pracujú aj s „kontroverznými“ tvrdeniami. 

Ako vidíme sami seba, ako nás vidia iní, ako si vytvárame predsudky a stereotypy voči nám neznámym ľuďom? Práve týmto otázkam sa venuje aktivita s názvom O formovaní postojov. Jednou z najsilnejších aktivít, na ktorú žiaci tak skoro nezabudnú, je Útek do Peacestanu. V Českej republike sa k nej verejne vyjadril dokonca sám prezident Zeman. Ten ju nepochopil. Vaši žiaci sú isto rozumnejší:

Píše sa rok 2030 a na Slovensku došlo k jadrovej havárii. Krajina bude najbližších 200 rokov neobývateľná. Päť miliónov Slovákov okamžite uteká do zahraničia. Len jedna krajina na sveta prejavuje ochotu prijať utečencov zo Slovenska. Je to Peacestan, ázijská krajina s 300 miliónmi obyvateľov.

Peacestanská kultúra sa od tej slovenskej značne líši. Niektoré prvky správania sa považované na Slovensku za zdvorilé, sú tu nezdvorilé a naopak. Úroveň vzdelanosti v Peacestane je pomerne vysoká a v krajine sú voľné pracovné miesta od poľnohospodárstva až po IT sektor. Slováci a Slovenky sa čoskoro vydávajú na cestu do novej krajiny. Peacestanská vláda zostavila niekoľko otázok, na ktoré chce poznať odpovede skôr, ako bude so Slovákmi rokovať o prijatí. Boli ste vybraní ako zástupcovia obyvateľov Slovenska, ktorí majú zodpovedať na tieto otázky. Máte čas ich prediskutovať v menších skupinách a napísať vaše odpovede. V odpovediach vyjadrite vaše skutočné názory, na ktorých sa v skupine zhodnete.

Hovorí sa, že žiakov by sme mali vtiahnuť do učiva niečím, čím sami žijú. Čo tak to skúsiť cez jedného z najznámejších slovenských youtuberov Selassieho? Pozrite sa spolu so žiakmi na to, ako vidí utečencov a nechajte ich vzájomne zdieľať postoje. 

Žiakov môžete prekvapiť aj aktivitou Persepolis, v ktorej sa dozvedia o tom, že ľudské práva, ktoré u nás majú, nemusia byť vo svete ich rovesníkov vôbec samozrejmosťou.  

Je len na vás, pre ktoré z aktivít v príručke (a či vôbec) sa rozhodnete. Všetky z nich sa dajú úspešne napasovať do inovovaného ŠVP. Veď napokon, škola nie je len o faktoch a ich memorovaní. 

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť