Hore

S novými pracovnými zošitmi geografie od Orbis Pictus sa žiaci naučia viac

S novými pracovnými zošitmi geografie od Orbis Pictus sa žiaci naučia viac

Pracovné zošity sa stali popri učebniciach bežnou súčasťou výbavy žiakov. Výnimkou nie je ani geografia. Na trhu sú dostupné pracovné zošity od viacerých autorov a vydavateľstiev, preto je na zvážení učiteľa, pre ktoré z nich sa rozhodne. Pred voľbou toho-ktorého pracovného zošita je vhodné poznať jeho obsahovú a formálnu kvalitu. Aj preto by sme vám radi predstavili tohtoročnú novinku od vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana.

Orbis Pictus Geografia 5
Orbis Pictus Geografia 6
Orbis Pictus Geografia 7

Pre školský rok 2017/18 je momentálne k dispozícii nová sada pracovných zošitov geografie pre 5. až 7. ročník ZŠ (1. a 2. ročník osemročných gymnázií). Ku každému z nich je k dispozícii aj metodický zošit pre učiteľa, ktorý obsahuje správne riešenia úloh a odporúčania, ako s pracovnými zošitmi pracovať. Autorom pracovných zošitov je skúsený učiteľ z praxe Patrik Bubelíny, čo sa prejavuje aj v typoch a formuláciách otázok a úloh. Tie sú zamerané často aplikačne a prepájajú obsah učiva s praktickým životom. 

Oproti iným pracovným zošitom tu preto nájdete množstvo úloh na prácu s mapami, grafmi alebo štatistickými údajmi. Zaujmú aj úlohy na prácu s textom, pomocou ktorých dokážete rozvíjať čitateľskú gramotnosť aj v rámci geografie. Obsah (témy) pracovných zošitov vychádzajú z inovovaného ŠVP. Ku každému učivu je k dispozícii veľké množstvo rôznorodých otázok a úloh. Je na zvážení učiteľa, ktoré a koľko z nich zadá žiakom na spracovanie.

Odlišná náročnosť jednotlivých úloh umožňuje učiteľovi diferencovať ich individuálne zadávanie pre žiakov podľa ich vedomostí a schopností. Najlepší a najviac motivovaní žiaci ich dokážu zvládnuť všetky. Niektoré úlohy vyžadujú vyhľadávanie informácií na internete. Celková formulácia úloh dosahuje vyššie úrovne Bloomovej taxonómie, na aké sme z doterajších pracovných zošitov zvyknutí. Úlohy sa viac ako kedykoľvek predtým zameriavajú na rozvoj geografických kompetencií a netestujú len zapamätané (faktografické) poznatky žiakov. ​

Súčasťou pracovných zošitov sú odkazy na vybrané internetové stránky, ku ktorým sa žiaci dostanú pomocou vložených QR kódov, čo umožňuje kombinovať prácu s pracovným zošitom aj s digitálnymi technológiami. 

pracovný zošit geografia

Počas školského roka pribudnú k pracovným zošitom kompletné návrhy (aktivity) k vybraným témam a učivám, ktoré si budú môcť učitelia stiahnuť z webstránky vydavateľstva. Máte sa na čo tešiť, ich spracovanie bude podobné aktivitám, ktoré už poznáte z Lepšej geografie.  

Pracovné zošity sú dostupné v online obchode vydavateľstva


Poznámka: Fotografie v článku zobrazujú len „prefotenú“ (nepredajnú) verziu pracovných zošitov. Predajné kusy budú mať, samozrejme, kvalitnejšiu väzbu aj tlač. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť