Hore

Svetadiely a štáty Európy pre deti predškolského veku

Svetadiely a štáty Európy pre deti predškolského veku

Začať so spoznávaním sveta a prvými dotykmi s geografiou a rôznorodosťou sveta je možné (a vhodné) už s predškolákmi.

Ak pracujete v materskej škole alebo na prvom stupni ZŠ, zaujať by vás mohla výborne spracovaná zbierka úloh multikultúrnej výchovy pre najmenších s názvom Farebná škôlka, ktorá u detí rozvíja toleranciu a vnímanie inakosti cez citlivo a hravo spracované aktivity.

Okrem nej ma v ostatnom čase potešili aj zborníky hier pre deti predškolského veku od autorky Moniky Homolovej, vďaka ktorým môžete s deťmi spoznávať svet cez veku primerané a tematicky (regionálne) zamerané piesne, hry a rôznorodé úlohy. 

Zborníky Svetadiely hrou aj Európa hrou sú voľne stiahnuteľné a verím, že si prácu s nimi rýchlo obľúbite. Prajem Vám veľa príjemných chvíľ strávených pri hrách!

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť