Hore

Svetadiely a štáty Európy pre deti predškolského veku

Svetadiely a štáty Európy pre deti predškolského veku

Začať so spoznávaním sveta a prvými dotykmi s geografiou a rôznorodosťou sveta je možné (a vhodné) už s predškolákmi.

Ak pracujete v materskej škole alebo na prvom stupni ZŠ, zaujať by vás mohla výborne spracovaná zbierka úloh multikultúrnej výchovy pre najmenších s názvom Farebná škôlka, ktorá u detí rozvíja toleranciu a vnímanie inakosti cez citlivo a hravo spracované aktivity.

Okrem nej ma v ostatnom čase potešili aj zborníky hier pre deti predškolského veku od autorky Moniky Homolovej, vďaka ktorým môžete s deťmi spoznávať svet cez veku primerané a tematicky (regionálne) zamerané piesne, hry a rôznorodé úlohy. 

Zborníky Svetadiely hrou aj Európa hrou sú voľne stiahnuteľné a verím, že si prácu s nimi rýchlo obľúbite. Prajem Vám veľa príjemných chvíľ strávených pri hrách!

Staňte sa členom

Staňte sa členom

​Využívajte Lepšiu geografiu naplno. Ako člen budete mať prístup k celému obsahu metodického portálu, ktorý obsahuje stovky vzdelávacích materiálov, nápadov a inšpirácií. Pomocou nich premeníte školskú geografiu na zážitok z objavovania.

Pozrieť ponuku