Hore

Značka: dáta

Ako sa tvorí tematická mapa? Aktivity, ktoré to žiakov naučia

Schopnosť vedieť vyčítať z máp potrebné informácie je základným predpokladom geografickej gramotnosti každého človeka. V školskom prostredí sa s mapami na hodinách geografie síce pracuje (resp. by sa malo),...

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin

Medzi kľúčové kompetencie, ktoré by mala školská geografia rozvíjať patrí aj schopnosť žiakov pracovať s mapami – rozumieť im, vedieť ich „čítať“, interpretovať a analyzovať. S mapami žiaci pracujú takmer...

Koľko nás bude na Zemi v roku 2100? A kde budeme žiť?

Mapy, na ktorých je veľkosť štátov závislá na hodnote vybraného ukazovateľa a nie na ich fyzickej rozlohe, sa stávajú čoraz populárnejšími. Asi najznámejším zdrojom tohto typu máp je World Mapper,...

Zmeny svetovej populácie na populačnej pyramíde (videografika)

Rozumieť demografickým trendom je dôležité pre poznanie súčasného aj budúceho sveta. Pozrite si videografiku z dielne The Economist, ktorá vám v štyroch minútach sprostredkuje stručný pohľad na zmeny populačnej pyramídy...

Aká je verejná mienka voči imigrantom v štátoch EÚ? Pozrite si mapy

Na webstránke Rádia slobodná Európa boli pred niekoľkými dňami uverejnené výsledky prieskumu verejnej mienky, v ktorom sa zisťoval postoj občanov jednotlivých štátov Európskej únie voči imigrantom. Na mapových výstupoch...