Hore

Ako sa tvorí tematická mapa? Aktivity, ktoré to žiakov naučia

Schopnosť vedieť vyčítať z máp potrebné informácie je základným predpokladom geografickej gramotnosti každého človeka. V školskom prostredí sa s mapami na hodinách geografie síce pracuje (resp. by sa malo), ale už menšia pozornosť je venovaná ich samotnej tvorbe zo strany žiakov.

Súčasné možnosti GIS pri tvorbe rôznych digitálnych máp priam vyzývajú k jednoduchej a rýchlej tvorbe vizuálne pôsobivých máp s využitím IKT. Prečo však zanevrieť na klasickú papierovú mapu?

Cez jednoduché praktické aktivity sa môžu žiaci bezprostredne zoznámiť s postupom tvorby máp a tak im lepšie porozumieť. Väčšina zo žiakov nemá problém s vyznačovaním bodových alebo líniových značiek, horšie je to s chápaním zložitejších kartografických metód.

Praktické aktivity (môžete ich stiahnuť cez odkazy nižšie) boli pripravené priamo pre školské využitie. Ich úlohou je sprevádzať žiakov procesom tvorby jednoduchých tematických máp s využitím metódy kartogramov. Nebazírujú na teórii, ale kladú dôraz na precvičovanie zručností.

Sú vhodné pre všetky vekové kategórie žiakov. Úspešne boli odpilotované v piatom a ôsmom ročníku. Žiaci vďaka nim získali nielen nové zručnosti, ale aj prvú tematickú mapu, ktorú sami vytvorili. A na to sa nezabúda.

Na stiahnutie:

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

Vaša podpora nám umožňuje napredovať a rozširovať projekt, ktorý pomáha mnohým učiteľom (nielen) geografie.

Chcem podporiť