Hore

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin

Medzi kľúčové kompetencie, ktoré by mala školská geografia rozvíjať patrí aj schopnosť žiakov pracovať s mapami – rozumieť im, vedieť ich „čítať“, interpretovať a analyzovať. S mapami žiaci pracujú takmer vo všetkých témach a učivách geografie, prekvapivo však neexistuje samostatná téma, v ktorej by sa oboznámili s procesom ich tvorby aj prakticky. Na Lepšej geografii nájdete pracovné listy na tvorbu kartogramov a cvičenie na tvorbu netradičných trojrozmerných kartodiagramov.

Prečo však nevyužiť aj možnosti, ktoré sa ponúkajú v podobe webstránok a aplikácií? Jednou z najlepších a zároveň najjednoduchších online nástrojov na tvorbu interaktívnych tematických máp je ChartsBin. Opíšme si ho bližšie. Webová aplikácia ChartsBin slúži na jednoduchú a rýchlu tvorbu kartogramov, kartodiagramov a interaktívnych vizualizácií. Bola vytvorená pre všetkých, ktorých zaujíma štatistika, grafy a moderný spôsob ich zobrazovania. Pomocou mapového portálu ChartsBin je možné previesť neprehľadné číselné tabuľky s geografickými údajmi do vizuálne prehľadných a informačne čistých tematických máp. Jediné, čo na tvorbu máp potrebujete sú vstupné dáta, ktorých vyhľadanie na internete však nie je problémom.

kartogram geografia aplikácia
Ukážka vytvorenej mapy v ChartsBin

Uplatnenie ChartsBin môže mať v školskej geografii viacero podôb. Učiteľ si môže pomocou tohto nástroja vytvárať vlastné interaktívne mapy, cez ktoré bude žiakom sprístupňovať učivo, mnoho hotových máp nájde aj v mapovej galérii. Ich nevýhodou je skutočnosť, že sú v angličtine. Najväčší potenciál však ChartsBin ponúka v podobe tvorby vlastných máp samotnými žiakmi. 

Žiaci môžu na tvorbe máp pracovať v škole (v počítačovej učebni s prístupom na internet), alebo doma. Ideálnou formou sa javí byť projektové zadanie, v ktorom je úlohou žiakov vytvoriť mapu (napr. kartogram) na nimi vybranú tému, na ktorej sa dohodnú s vyučujúcim. Práca na tvorbe mapy v ChartsBin sa nezaobíde bez vyhľadávania a spracovávania štatistických údajov (dát). Úloha preto v sebe zahŕňa aj využitie medzipredmetových vzťahov geografie s matematikou a informatikou. Ako vyzerajú mapy vytvorené pomocou ChartsBin si môžete pozrieť na príklade máp, ktoré som vytvoril pri zoznamovaní sa s touto aplikáciou. Spustíte ich kliknutím na tú-ktorú miniatúru nižšie.

mapové cvičenie geografia

Projektové zadanie na tvorbu máp v ChartsBin je najvhodnejšie pre študentov stredných škôl a gymnázií, je možné ho však, samozrejme, využiť aj vo vyšších ročníkoch základnej školy. Môžete ho zaradiť ku konkrétnemu tematickému celku regionálnej geografie, alebo ho poňať voľnejšie, Z vlastných skúseností odporúčam ponúknuť žiakom zoznam tém, z ktorých si môžu vybrať to, čo ich najviac zaujíma a zároveň aj ponechať možnosť, aby si vymysleli vlastnú tému, ktorú vo svojej mape spracujú. Nemusíte sa obmedziť len na bežné geografické témy ako sú produkcia vybraného produkty, alebo poľnohospodárskej plodiny, počet a hustota obyv., HDP štátov sveta a pod.  Fantázii sa medze nekladú, témy preto môžu vyzerať aj takto:

projekt na tvorbu mapy
Mapa o úspechoch štátov na MS vo futbale
  • mapa účastníckych štátov vybraného športového podujatia (napr. MS a ME vo futbale, OH a pod.)
  • mapa štátov, ktorých filmy získali Oscara v kategórii najlepší zahraničný film
  • mapa štátov s najvyššími vrchy nad XY metrov (alebo s vyššími vrchmi ako má Slovensko)
  • vnútrozemské štáty sveta (alebo štáty, ktoré hraničia len s jedným a dvomi susednými štátmi)
  • mapa lesnatosti štátov
  • mapa najnavštevovanejších štátov sveta
  • mapa počtu utečencov v štátoch Európy za rok 201x
ChartsBin tvorba tematickej mapy

Tvorba mapy v ChartsBin je jednoduchá, napriek tomu som sa rozhodol, že bude lepšie, keď budete mať v rukách návod, ktorý vám pomôže zvládnuť všetky prípadné nástrahy pri práci v aplikácii. Podrobný návod si môžete otvoriť a stiahnuť vo formáte pdf na tomto odkaze. Pri projektovom zadaní pre žiakov je vhodné, aby mal každý z nich návod k dispozícii. Stačí, keď im nadiktujete alebo pošlete túto adresu: bit.ly/navodchartsbin.  


Na tému využitia ChartsBin v školskej geografii je dostupná aj bakalárska práca z MU v Brne.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť