Hore

Tvorba kartogramov pomocou aplikácie ChartsBin

Medzi kľúčové kompetencie, ktoré by mala školská geografia rozvíjať patrí aj schopnosť žiakov pracovať s mapami – rozumieť im, vedieť ich “čítať”, interpretovať a analyzovať. S mapami žiaci pracujú takmer vo všetkých témach a učivách geografie, prekvapivo však neexistuje samostatná téma, v ktorej by sa oboznámili s procesom ich tvorby aj prakticky. Na Lepšej geografii nájdete pracovné listy na tvorbu kartogramov a cvičenie na tvorbu netradičných trojrozmerných kartodiagramov.

Prečo však nevyužiť aj možnosti, ktoré sa ponúkajú v podobe webstránok a aplikácií? Jednou z najlepších a zároveň najjednoduchších online nástrojov na tvorbu interaktívnych tematických máp je ChartsBin. Opíšme si ho bližšie. Webová aplikácia ChartsBin slúži na jednoduchú a rýchlu tvorbu kartogramov, kartodiagramov a interaktívnych vizualizácií. Bola vytvorená pre všetkých, ktorých zaujíma štatistika, grafy a moderný spôsob ich zobrazovania. Pomocou mapového portálu ChartsBin je možné previesť neprehľadné číselné tabuľky s geografickými údajmi do vizuálne prehľadných a informačne čistých tematických máp. Jediné, čo na tvorbu máp potrebujete sú vstupné dáta, ktorých vyhľadanie na internete však nie je problémom.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať