Hore

Značka: prezentácia

Hydrosféra (prezentácia s úlohami)

Pripravili sme pre Vás študijný materiál, ktorý odporúčame využiť v domácom prostredí v čase mimoriadnej situácie. Je koncipovaný štruktúrovane, pokrýva najdôležitejšie poznatky z danej problematiky. Pod obrázkom si môžete stiahnuť...

Žilinský kraj (prezentácia)

Prezentáciu o geografii Žilinského kraju si stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Georeliéf (prezentácia)

Prezentácie k učivu o georeliéfe (gymnázium) sú dostupné na stiahnutie pod obrázkom. Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Biosféra (prezentácia)

Prezentácie k učivu o biosfére (gymnázium) si môžete stiahnuť cez odkaz pod obrázkom. Sú vytvorené v programe Libre Office Impress (alternatíva MS PowerPoint), ktorý si...

Prírodné pomery Ameriky (prezentácia)

Prezentáciu k učivu stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Obyvateľstvo Zeme (prezentácia pre interaktívnu tabuľu)

You cannot access this content! Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie. Chcem sa stať členom

Litosféra (prezentácia)

Prezentáciu k učivu o litosfére pre potreby geografie v 1. ročníku gymnázia si stiahnete cez odkaz pod obrázkom. Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej...

Obyvateľstvo sveta (prezentácia)

Prezentáciu k učivu o obyvateľstve sveta (gymnázium) si môžete stiahnuť cez odkaz pod obrázkom.  Je vytvorená v programe Libre Office Impress (alternatíva MS PowerPoint), ktorý...

Cesta do hlbín Zeme (prezentácia pre interaktívne tabule)

Predvádzací zošit (prezentácia) k učivu 5. ročníka ZŠ je vytvorený špeciálne pre využitie na interaktívnych tabuliach. Na jeho spustenie musíte mať nainštalovaný program ActivInspire, ktorý je možné stiahnuť na tomto odkaze. Pri...

Čo môžeme vidieť na glóbuse (prezentácia)

Prezentáciu k učivu 5. ročníka Čo môžeme vidieť na glóbuse, stiahnete cez odkaz pod obrázkom.  Je vytvorená v programe Libre Office Impress (alternatíva MS PowerPoint),...