Hore

Ako učiť o vojne na Ukrajine? Prehľad existujúcich aktivít a vzdelávacích materiálov

Ako učiť o vojne na Ukrajine? Prehľad existujúcich aktivít a vzdelávacích materiálov

Vojna na Ukrajine a ruská agresia sú témou, ktorú na škole nemožno opomenúť. Uvedomujeme si, že učitelia sa jej so žiakmi už väčšinou venovali a môže dochádzať aj k preťaženiu témou. Ide však o natoľko závažnú udalosť, že je vhodné využiť ju na rozvoj širokého spektra žiackych spôsobilostí. O to viac, že k vojne na Ukrajine už existuje viacero kvalitne spracovaných vzdelávacích materiálov a aktivít, ktoré na začiatku invázie ešte neboli k dispozícii. Práve geografia je predmetom, ktorý poskytuje dostatok dôvodov aj priestoru na ich začlenenie. Naozaj sa nestane nič strašné, keď kvôli tomu neodučíte napríklad niektoré jednotlivé štáty Európy alebo vynecháte podružné učivá o Amerike v 9. ročníku. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, čo máme ako učitelia k dispozícii.

Štátny pedagogický ústav vydal už pár dní po začiatku invázie metodické odporúčania pre ZŠ a SŠ s názvom Ako reflektovať vo výučbe vojnu na Ukrajine. Hlavným cieľom manuálu je poskytnúť školám a učiteľom základné odporúčania ako sa s deťmi rozprávať o vojne, ako pracovať so vzniknutými emóciami, pocitmi neistoty a strachu. Obsahuje aj námety a aktivity, ktoré môžu učitelia využiť priamo vo vyučovaní. Odporúčané aktivity sa zameriavajú na niekoľko hlavných oblastí: rozvíjanie empatie, rozvoj tolerancie a demokratických hodnôt u žiaka, vytváranie schopnosti u žiaka, aby vedel identifikovať dezinformácii, falošné správy a propagandu, metodika pre pedagógov, ako komunikovať so žiakmi o vojne a ozbrojených konfliktoch. Súčasťou materiálu sú aj návrhy aktivít, ktoré sú venované priamo k téme Vojna na Ukrajine a podobám propagandy v Ruskej federácii.

Na stránke ŠPÚ nájdete aj odkazy na viaceré, obsahovo rôzne zamerané webináre k téme vojny a utečencom. K téme utečencov je veľmi prínosným aj tento webinár, ktorý ponúka množstvo praktických aktivít od Andreja Návojského. Prezentácia k nemu je dostupná na tomto odkaze

Postupne vznikali aj ďalšie aktivity a ich zoznamy. Na Lepšej geografii sme uverejnili námet aktivity Vojna na Ukrajine v karikatúrach, na pochopenie veľkosti ukrajinských miest vám zas poslúži táto porovnávacia mapa. Výber zaujímavých aktivít uverejnil projekt Zachraň Zeměpis. Dobre spracovaná je téma aj na stránke českej organizácie Člověk v tísni.

Najkomplexnejším zdrojom je však bezpochyby stránka sametnaskolach.cz. Obsahuje odkazy na desiatky rôznych metodík a aktivít, z ktorých viaceré boli vytvorené priamo k téme vojny na Ukrajine a sú veľmi aktuálne. Ďalšie aktivity sú zas venované ruskej štátnej propagande. Sú spracované v podobe videí a úloh k nim, alebo aj ako samostatná príručka. Zaujímavou aktivitou môže byť žiakom poskytnúť možnosť „ochutnať“ ako boli učitelia povinní učiť o „vojenskej operácii na Ukrajine“ na školách v Rusku. Oficiálne metodiky a odporúčania Ruska pre učiteľov sú dostupné v tomto článku. Stačí si ich z ruštiny preložiť pomocou doplnku Google Translator.

Pre žiakov prvého stupňa sú k dispozícii veku primerané videá České televize na Déčku.

Téme dezinformácií, ktorá je aktuálnejšou, ako kedykoľvek predtým, sa venuje aj metodická príručka od Zmudri.sk, ktorá je voľne na stiahnutie. Obsahuje napríklad aj aktivity Manipulatívne fotky a videá alebo Ako čítať grafy. Množstvo informácií o tom, ako u žiakov posilňovať odolnosť voči dezinformáciám poskytuje aj táto prezentácia, ktorá bola súčasťou webinára (odkaz naň doplníme čoskoro).

Výbornou, emocionálne silnou a pre žiakov atraktívnou aktivitou o utečencoch je Útek do Peacestanu, v ktorej sa pracuje s obrátenou perspektívou – my sme tí, ktorí musia hľadať nový domov. Vhodná je aj príručka Hello Czech Republic – Doma v nové zemi, ktorá je určená učiteľom ZŠ a SŠ, ktorí pracujú s témami utečencov, identitou, predsudkami, stereotypmi či zaistením bezpečného prostredia v škole. Príručka obsahuje 13 aktivít. Podobne je zameraná aj metodická príručka zážitkových aktivít Stretnutím k porozumeniu.

Dobré rady a veľké množstvo odporúčaní na konkrétne aktivity a metodiky poskytuje článok 6 tipů pro pedagogy i rodiče, jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině na českej stránke zapojmevsechny.cz.

Spoločne si prajme, aby sme sa na školách venovali práve prebiehajúcej vojne naposledy a v budúcnosti sa už žiadne ďalšie nevyskytli. Teraz je však realitou, ktorá sa nás dotýka natoľko, že je našou povinnosťou to vo vyučovaní zohľadniť.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť