Hore

Lepšia geografia pohľadom učiteľky

Lepšia geografia pohľadom učiteľky

Pri komunikácii s učiteľmi, ktorí využívajú Lepšiu geografiu, ma vždy zaujíma ich názor na obsah nášho metodického portálu. Platiaci členovia majú nárok na najvyššiu kvalitu, preto je potrebné vedieť, čo sa im na Lepšej geografii páči, čo aktívne využívajú a čo im chýba. Dovoľujem si zdieľať e-mail, ktorý nám poslala pani učiteľka z Košického kraja, ktorý si môžete v kompletnom znení prečítať pod ilustračnou fotografiou.

Pre iný predmet nepoznám tak komplexný edukačný portál, ako majú vďaka vám učitelia geografie. Nemám pocit, že mi tu niečo chýba. Myslím, že ku každej téme je tu niekoľko možností ako ju spracovať. Je tu aj veľa zaujímavostí o tom, čo sa deje vo svete školskej geografie. V každodennom živote učiteľky matky nesmierne vítam to, že mám pestrú ponuku aktivít, nad ktorými si nemusím lámať hlavu a môžem si vybrať, čo sa mi práve hodí, páči. Veľmi sa teším súťaži Zemeznalec. Podľa mňa je pre žiakov oveľa užitočnejšia ako geografická olympiáda.

Často využívam pracovné listy a prezentácie. Inšpiráciou sú mi aj vaše aktivity zo školy Bakomi. Využívam interaktívny atlas hospodárstva krajín – super aj na prepojenie s angličtinou. Zaujali aj aktivity ako príbeh kávy, alebo príbeh banánov. Medzi žiakmi veľmi rezonovalo interaktívne spracovanie utečeneckého tábora – trávili pri ňom čas aj cez prestávku.

Portál ma vždy niečím prekvapí, je prehľadný a logicky usporiadaný. Mrzí ma (a rovnako aj veľkú časť žiakov), že máme len 1 hodinu geografie týždenne. S väčšou hodinovou dotáciou by sme toho stihli viac. Žiaľ, viac hodín presadiť nevieme.

tvorba grafov matematika geografia

Na Lepšej geografii sa nachádzajú hotové (pripravené) hodiny, ktoré sa dajú prispôsobiť podľa potrieb jednotlivých tried a skupín žiakov. Žiaci majú radi kvízy, hry aj prezentácie. Je tu niečo pre začínajúceho aj skúseného učiteľa, pre ZŠ aj SŠ, pre laikov aj aktívnych žiakov. Škola by bola celkom iná, ak by všetky predmety mali takúto podporu. 

Rovnako som veľmi rada, že mám aktuálne info o zmenách a inováciách v geografii, všetko podstatné mám na jednom mieste, keď potrebujem hodinu zmeniť, vždy nájdem inšpiráciu ako na to.

Veľmi sa „ospravedlňujem“, že neviem vybrať niečo negatívne, lebo viem, že konštruktívna kritika posúva, no nič mi nenapadá. Tajne dúfam, že nikdy nestratíte chuť pokračovať v rozširovaní portálu a je mi ľúto, že to kolegovia nechápu a nepredplatia si ho, neustále sa sťažujú, ale zmeny neprijmú. Vo svete je takých portálov viac a som presvedčená, že kvalitný učiteľ investuje do svojho rastu, ale u nás sa len „hundre“. Nebudem ani trochu nahnevaná, keď bude členské stáť viac, robíte z môjho pohľadu neskutočnú nadľudskú prácu, dávať to všetko dokopy. Ušetrím veľa času (venujem ho s láskou vlastným deťom a rodine), úlohy a aktivity sú premyslené, graficky pekné a pestré, pripravujú žiakov na ozajstný život a práve takéto patria do modernej školy.  Veľakrát ľutujem, že nepoužijem všetko, čo portál ponúka, niektorí žiaci „špongie“ by nasali oveľa viac ako zvládam.


Ďakujem za seba aj svojich žiakov.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť