Hore

Ako sa zorientovať v cudzom meste. Školská aktivita s gigapixelovou fotografiou

Niektoré nápady prichádzajú nečakane. Dostane sa k vám jedna mapa, fotografia, článok a čuchovo kreatívna kontrolka na tvorbu aktivít pre vašich žiakov sa razom rozbliká. Jednou z takto spontánne vzniknutých aktivít je aj táto. Ako to už pri aktivitách, ktoré majú za cieľ rozvíjať tvorivosť, predstavivosť, cit pre priestor a ďalšie ťažko pomenovateľné soft skills býva, aj pri aktivite s názvom Ako sa zorientovať v cudzom meste je problém s jej jednoznačným začlenením do chlievikov ISCEDu, štátnych vzdelávacích plánov a striktne viazaných brožúr formálneho vzdelávania na školách. Verím však, že tento hendikep nebude prekážkou pri jej zaradení do vašich hodín geografie. Obsah nášho predmetu je predsa natoľko široký, že obmedziť ho mantinelmi by bolo urážkou.

Niektoré nápady prichádzajú nečakane. Dostane sa k vám jedna mapa, fotografia, článok a čuchovo kreatívna kontrolka na tvorbu aktivít pre vašich žiakov sa razom rozbliká. Jednou z takto spontánne vzniknutých aktivít je aj táto. Ako to už pri aktivitách, ktoré majú za cieľ rozvíjať tvorivosť, predstavivosť, cit pre priestor a ďalšie ťažko pomenovateľné soft skills býva, aj pri aktivite s názvom Ako sa zorientovať v cudzom meste je problém s jej jednoznačným začlenením do chlievikov ISCEDu, štátnych vzdelávacích plánov a striktne viazaných brožúr formálneho vzdelávania na školách. Verím však, že tento hendikep nebude prekážkou pri jej zaradení do vašich hodín geografie. Obsah nášho predmetu je predsa natoľko široký, že obmedziť ho mantinelmi by bolo urážkou.

Geografia je viac ako len súbor zapamätaných poznatkov. Ak je cieľom školskej geografie rozvoj geografických kompetencií, nemôžeme sa na hodinách venovať len podávaniu už vopred pripravených faktov. Ponímanie geografie, ktoré je mi blízke si môžete pozrieť aj na tejto výborne spracovanej prezentácii s názvom What is geography.  Práca s priestorovými informáciami, médiami, analýza fotografií a iných materiálov by mala byť a v zahraničí aj je súčasťou školského predmetu geografia.

Cieľom aktivity je rozvíjanie schopnosti žiakov vnímať funkčné členenie im cudzieho mesta cez vizuálnu analýzu jeho podrobnej fotografie. Časť aktivity sa venuje aj rozvoju schopností práce s digitálnou mapou, odhadu vzdialeností a orientácii v teréne. Žiaci majú možnosť využiť svoju záľubu v pátraní a riešiť netradičné úlohy, pri ktorých mimovoľne spoznajú aj vzhľad miest a život ľudí v Škandinávii na príklade nórskeho mesta Tromsø.

Plný opis aktivity je dostupný len pre členov Lepšej geografie.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť