Hore

Ako sa zorientovať v cudzom meste. Školská aktivita s gigapixelovou fotografiou

Niektoré nápady prichádzajú nečakane. Dostane sa k vám jedna mapa, fotografia, článok a čuchovo kreatívna kontrolka na tvorbu aktivít pre vašich žiakov sa razom rozbliká. Jednou z takto spontánne vzniknutých aktivít je aj táto. Ako to už pri aktivitách, ktoré majú za cieľ rozvíjať tvorivosť, predstavivosť, cit pre priestor a ďalšie ťažko pomenovateľné soft skills býva, aj pri aktivite s názvom Ako sa zorientovať v cudzom meste je problém s jej jednoznačným začlenením do chlievikov ISCEDu, štátnych vzdelávacích plánov a striktne viazaných brožúr formálneho vzdelávania na školách. Verím však, že tento hendikep nebude prekážkou pri jej zaradení do vašich hodín geografie. Obsah nášho predmetu je predsa natoľko široký, že obmedziť ho mantinelmi by bolo urážkou.

Geografia je viac ako len súbor zapamätaných poznatkov. Ak je cieľom školskej geografie rozvoj geografických kompetencií, nemôžeme sa na hodinách venovať len podávaniu už vopred pripravených faktov. Ponímanie geografie, ktoré je mi blízke si môžete pozrieť aj na tejto výborne spracovanej prezentácii s názvom What is geography.  Práca s priestorovými informáciami, médiami, analýza fotografií a iných materiálov by mala byť a v zahraničí aj je súčasťou školského predmetu geografia. 

mesto Tromso
Prvé jesenné sneženie v Tromsø (zdroj)

O čo ide?

Cieľom aktivity je rozvíjanie schopnosti žiakov vnímať funkčné členenie im cudzieho mesta cez vizuálnu analýzu jeho podrobnej fotografie. Časť aktivity sa venuje aj rozvoju schopností práce s digitálnou mapou, odhadu vzdialeností a orientácii v teréne. Žiaci majú možnosť využiť svoju záľubu v pátraní a riešiť netradičné úlohy, pri ktorých mimovoľne spoznajú aj vzhľad miest a život ľudí v Škandinávii na príklade nórskeho mesta Tromsø. 

Zadanie a priebeh aktivity

Na realizáciu aktivity je potrebné, aby mohli žiaci pracovať na počítačoch alebo tabletoch s pripojením na internet. Najvhodnejšie je, aby na riešení úloh pracovali dvojice, maximálne trojice žiakov. Každej takto vytvorenej skupine rozdajte pracovný list, ktorý im vytlačíte z tohto dokumentu a obrysovú mapu mesta Tromsø s okolím. Prepis pracovného listu uvádzam v nasledovnom texte. 


Určite poznáte pocit, keď ste v nejakom meste prvýkrát. Je jedno, či vystúpite z auta pred hotelom, z lietadla na letisku alebo z vlaku na železničnej stanici. Vždy na vás čaká neznáme miesto, s ktorým sa musíte zoznámiť. Po čase už viete, ktorá ulica vedie k moru, ktorou sa vybrať na námestie a kam sa ísť dobre najesť. Čím ste v meste dlhšie, tým lepšie by ste ho mali poznať. S mapou to ide ľahšie, ešte lepšie je pozrieť sa na mesto z vtáčej perspektívy. Ak je nad mestom výhliadka, určite ju navštívte.  


Úlohy:

Ste na návšteve jedného z najsevernejšie položených miest Európy – v nórskom meste Tromsø. Z výhliadky na kopci ho máte celé ako na dlani. O to viac, keď ho pozorujete cez ďalekohľad, aký nemá vo svete páru. Otvorte si panorámu na adrese http://tinyurl.com/kp5y8xf a pokúste sa vyriešiť úlohy zo zoznamu nižšie. Pri niektorých z nich vám pomôže práca s Google Maps – www.google.sk/maps. Približnú polohu objektov zakresľujte na obrysovú mapu. 

 1. Opíšte polohu mesta niekoľkými vetami. V akom prírodnom prostredí sa nachádza?
 2. Odhadnite dĺžku a šírku ostrova (v km), na ktorom leží najväčšia časť mesta. Následne zmerajte jeho skutočné rozmery pomocou Google Maps. Ak neviete ako na to, nájdite si postup na internete.
 3. Ako je tento ostrov dopravne prepojený s okolitou pevninou? Dopravne dôležité objekty vyznačte na mapu. Porovnajte panoramatický pohľad na mesto s vyobrazením mesta na Google Maps. Čo vás pri tomto porovnaní z hľadiska dopravy v meste prekvapilo? Ako sa dá rozdiel medzi mapou a panorámou vysvetliť?
 4. Cez panoramatický pohľad na mesto vyhľadajte významné objekty ako sú napr. letisko, obchodné centrum, nákladný prístav, prístav pre trajekty, prístav pre jachty, továrne, škola, radnica, požiarna stanica, futbalový a atletický štadión, skokanské mostíky apod. Vypíšte všetky, ktoré ste našli – aj tie, ktoré sa v navrhovanom zozname nenachádzajú ale považujete ich za dôležité. Do mapy vyznačte ich približnú polohu a vytvorte správnu legendu v ktorej budú tieto objekty vysvetlené. 
 5. Do mapy vyznačte približnú polohu centra mesta. Ako sa centrum odlišuje od ostatných častí?
 6. V akom type zástavby žije väčšina obyvateľov mesta? V rodinných domoch, alebo v bytovkách? Opíšte architektúru najtypickejších domov – vzhľad, veľkosť, farba, použité materiály apod. 
 7. V ktorých častiach mesta sa nachádzajú najnovšie obytné domy, resp. tam stále prebieha výstavba? Ako sa tieto domy odlišujú od tých, ktoré poznáme zo Slovenska?
 8. Do mapy vkreslite smerovú ružicu tak, aby bolo zrejmé na akú svetovú stranu je mapa orientovaná. Jednoducho povedané, aby bolo zrejmé, kde je sever.
 9. Pokúste sa vysvetliť prečo si zakladatelia mesta vybrali práve polohu na ostrove a nie na okolitej pevnine.
 10. Opíšte, čo vás pri pozornom prieskume mesta najviac prekvapilo, zaujalo, o čom by ste sa chceli dozvedieť viac apod.
 11. Pomocou vyhľadávania a merania vzdialeností trás na Google Maps, zistite dĺžku a priebeh cesty autom do mesta Tromsø z miesta vašej školy. Koľko je to kilometrov? Ako dlho by takáto cesta trvala? Aké možnosti trás vám Google Maps ponúka? Opíšte cez ktoré štáty prechádzajú. Pre ktorú z nich by ste sa rozhodli a prečo?
 12. Leží Tromsø za severnou polárnou kružnicou? Aká je odtiaľ vzdialenosť do hlavného mesta Nórska?
 13. Pomocou internetu zistite predpoveď počasia pre mesto Tromsø na zajtra.
orientácia mapa

Na stiahnutie:

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť