Hore

Ako je čo veľké? Porovnávanie prekryvných máp na internete

Vizualizácia je slovo dnešných dní. Samotné čísla v tabuľkách nadchnú len málokoho. Školská geografia dnes už našťastie nie je o memorovaní číselných údajov o rozlohe štátov, morí alebo jazier. Napriek tomu sa veľkostiam  vyhnúť nemusíme. Vedieť si predstaviť rozlohu štátov a vzájomne ich porovnať  patrí do balíka štandardných znalostí školo-povinných žiakov.  Prečo im učenie neuľahčiť názornými ukážkami?

Prekryte si mapy

Veľmi jednoduchou aplikáciou pre grafické porovnávanie veľkostí (rozlohy) dvoch štátov je Mapfight, ktorého výhodou je práve jeho užívateľská jednoduchosť. Zo zoznamu si vyberiete dva štáty, ktorých veľkosť chcete porovnať a web vám vygeneruje jednoduchú prekryvnú mapu, pričom sú však obrysy štátov značne zjednodušené. 

Okrem štátov môžete do porovnávania pridať aj svetadiely a americké federálne štáty. Okrem porovnania vo vizuálnej podobe, vám web vygeneruje aj číselné porovnanie koľkokrát je štát X väčší od štátu BY. Ako príklad uvádzam výstrižok porovnania rozlohy Slovenska a Afriky. Slovensko je to malé modré uprostred.

Austrália vs Slovensko
Porovnanie rozlohy Slovenska s Austráliou cez službu Comparea.
porovnanie rozlohy Slovenska s Afrikou
Slovensko stratené v Afrike. Porovnanie cez službu MapFight.

Ďalším užitočným webom je overlapmaps.com, ktorý poskytuje podobné služby, ako predchádzajúci príklad s pár odlišnosťami. Najväčšou je, že prekryvná mapa je vytvorená na podkladovej mape Google Maps, kde si môžete vybrať aj satelitnú vrstvu. V zozname geografických prvkov, ktoré môžete porovnávať sú aj viaceré jazerá a v rámci štátov aj ich administratívne časti. 

Výhodou je možnosť okamžitého zdieľania vytvoreného porovnania cez odkaz alebo na sociálnych sieťach. Možnosť uloženia, ako obrázku na disk počítača aj v tomto prípade chýba. Veľmi jednoducho sa však dá tento malý problém vyriešiť. stačí použiť súčasť Windows 7 Výstrižky (Snipping Tool) alebo akýkoľvek iný program na ukladanie označených častí obrazovky na disk vo forme obrázku. Formát obrázku je šikovný v prípade, že by ste porovnanie radi vložili napr. do vašej prezentácie. 

prekryvné mapy

Našou ďaľšou voľbou pri porovnávaní rozlôh dvoch vybraných štátov, môže byť aj aplikácia Comparea, ktorá vytvára vizuálne pôsobivé prekryvné mapy. Ako vyzerá takéto porovnanie Slovenska s Austráliou si môžete pozrieť na tomto odkaze, alebo na náhľade nižšie.

Hodiť sa môžu aj šikovné a jednoduché nástroje na porovnávanie rozlôh v online mapách. Presnú hodnotu veľkosti meranej plochy vo viacerých metrických jednotkách môžeme zistiť cez službu ACME Planimeter.  Mapmerizer je zase využiteľný v prípade, že si vystačíme s porovnávaním dvoch lokalít v Google Maps simultánne na jednej obrazovke.

ktoré mesto je väčšie mapa

Ďalšou možnosťou je využiť web ifitweremyhome.com, ktorý nám okrem prakticky rovnakých prekryvných máp ako web overlapmaps.com, poskytne aj viacero zaujímavých štatistických porovnaní v atraktívnej podobe. Podobným webom je aj mylifeelsewhere.com. Jednoduchým, no elegantným nástrojom je aj True size of… Dá sa využiť aj na ukázanie toho, ako Mercatorovo zobrazenie skresľuje veľkosti plôch (ideálne na príklad Grónska)

mercator puzzle hra

Ak by ste chceli mať všetky štáty sveta zoradené podľa rozlohy pekne vedľa seba, zaujme vás mapové riešenie od Jasona Daviesa.

najväčšie štáty sveta porovnanie

Okrem webových generátorov porovnania veľkostí štátov, môžeme na internete nájsť aj množstvo už vytvorených porovnaní, ktoré majú neraz vynikajúcu grafickú aj informačnú hodnotu. Ako príklad si uveďme mapu skutočnej veľkosti Afriky,  alebo porovnanie Severnej Ameriky s Európou

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť