Hore

Viac alebo menej? Príčiny a následky rastu svetovej populácie (aktivita)

Geografia nie je len súbor faktov. Rozvíjanie schopností žiakov abstraktne myslieť, uvažovať v súvislostiach a vyvodzovať závery z dostupných informácií by malo byť cieľom všetkých vyučovacích predmetov (s výnimkou telesnej výchovy). Mať poruke vhodné a jednoducho využiteľné metódy je základným predpokladom toho, aby učitelia tieto ciele napĺňali. Jednou z nich je aj metóda Viac alebo menej (angl. More or Less).

Všetko je prepojené so všetkým nie je len prázdnou frázou. V skutočnosti sa princíp prvého zákona ekológie prejavuje v rôznych procesoch. Napríklad aj pri raste svetovej populácie, ktorý má svoje príčiny a následky. Práve túto skutočnosť využíva aktivita, počas ktorej z nich žiaci zostavujú vzťahovú sieť. Jej vysvetlenie nájdete vo videu nižšie.

Geografia nie je len súbor faktov. Rozvíjanie schopností žiakov abstraktne myslieť, uvažovať v súvislostiach a vyvodzovať závery z dostupných informácií by malo byť cieľom všetkých vyučovacích predmetov (s výnimkou telesnej výchovy). Mať poruke vhodné a jednoducho využiteľné metódy je základným predpokladom toho, aby učitelia tieto ciele napĺňali. Jednou z nich je aj metóda Viac alebo menej (angl. More or Less).

Všetko je prepojené so všetkým nie je len prázdnou frázou. V skutočnosti sa princíp prvého zákona ekológie prejavuje v rôznych procesoch. Napríklad aj pri raste svetovej populácie, ktorý má svoje príčiny a následky. Práve túto skutočnosť využíva aktivita, počas ktorej z nich žiaci zostavujú vzťahovú sieť.

Úlohou žiakov je k rôznorodým pojmom (napr. znečistenie, vojny, kriminalita, továrne, deti) priraďovať kartičky VIAC alebo MENEJ na základe toho, aký vplyv na ne bude mať zvyšovanie počtu obyvateľov Zeme. Dvojice (kartička s pojmom + kartička VIAC alebo MENEJ) sa postupne umiestňujú okolo centrálneho tvrdenia VIAC OBYVATEĽOV, až postupne vytvoria spletitú sieť vzájomných vzťahov medzi príčinami a následkami. Samozrejme, jeden jav (napr. viac áut) môže spôsobovať aj viacero následkov (napr. viac znečistenia, viac hluku, viac ciest, menej ropy). Šípky vo vzťahovej sieti smerujú od príčin k následkom.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť