Hore

Mapové aplikácie

Pod mapovými aplikáciami budeme rozumieť také, ktoré ponúkajú funkčné a praktické mapy využiteľné aj v školskej geografii.

Google Mapy

Klasické Google Maps pre tablety s Androidom. Multifunkčné použitie ako poznáte z desktopovej verzie má len niekoľko obmedzení, z ktorých je asi najviac závažným nemožnosť vytvárať vlastné mapy. Žiaci môžu s aplikáciou pracovať prakticky pri akomkoľvek učive regionálnej geografie, spoznávať krajiny, ich fyzické a humánne charakteristiky. Vhodné je aplikáciu využiť aj na meranie vzdialeností, alebo vyhľadávanie najvhodnejších trás.   

Google Mapy v škole

Google Earth

Aplikácia notoricky známeho programu Google Earth je fantastickou pomôckou pre každého učiteľa geografie. Prejdite sa svetovými metropolami, nechajte žiakov spoznávať vybrané pamiatky a prírodné lokality na dotyk prsta. Zadajte žiakom vyhľadať sopky, pohoria, rieky a opísať ich geografickú polohu na základe videného. Cez Galériu máp môžete spolu so žiakmi sledovať napríklad aj výskyt zemetrasení v reálnom čase.   

Google Zem v škole

Mapy.cz

Ak hľadáte najkvalitnejšie topografické, cestné alebo turistické mapy, práve aplikácia Mapy.cz by vás mohla uspokojiť. Vynikajúce rozlíšenie umožňuje pracovať napríklad s vrstevnicami, či detailnými mapami miest nielen v Českej republike ale aj na Slovensku. Aplikácia umožňuje stiahnutie podkladových máp do pamäte tabletu a tak predísť prípadným problémom s internetovým pripojením počas vyučovacej hodiny. Jedinou nevýhodou aplikácie oproti desktopovej verzii je absencia ortofotomapy, ktorá je práve na Mapy.cz v kvalite oproti ktorej sú satelitné snímky od Google len rozmazanými pixelmi. Napokon, pozrite si ukážku.  

mapy.cz škola geografia

Turistické mapy Slovenska

Tradičné turistické mapy s pridanou interaktivitou nájdete ako webovú službu na adrese mapy.hiking.sk. Aplikácie turistických máp pre Android sú dostupné pod názvami Hiking Map Slovakia a Hiking Slovakia. Prvá z nich obsahuje okrem klasických turistický máp aj rozšírenú realitu, pomocou ktorej vám na displeji zobrazuje vzdialenosť významných krajinných bodov v teréne od vašej lokality. Obe aplikácie majú široké využitie nielen v teréne, ale aj v 5. ročníku pri rozvíjaní schopností žiakov pracovať s mapou, alebo pri regionálnej geografii Slovenska.

turistické mapy aplikácia

Porovnajte rozlohu čohokoľvek

Pri učivách z geografii je užitočné porovnávať veľkosti vybraných prvkov, či už sú to rozloha štátov, dĺžka riek, pohorí, alebo niečo iné. Množstvo desktopových možností je rozpísaných na tomto odkaze. Bohužiaľ, väčšina z nich funguje v internetovom prehliadači cez Android len obmedzene. MAPfrappe prispôsobené aj pre prostredie mobilných zariadení by vám však malo uspokojiť. Pozrite si ukážku toho, ako vyzerá rozloha amerického štátu Utah v porovnaní so Slovenskom. Zadajte žiakom porovnanie vybraných prvkov a uvidíte, čo sa stane, nebudú chcieť prestať.

porovnávacie mapy aplikácia

Vytvorte a skúmajte výškové profily

Vytvoriť výškový profil na vybranej trase je užitočnou schopnosťou. V desktopovej verzii Google Earth to ide bez problémov, aplikácia to však neumožňuje. Pomocníkom preto môžu byť aplikácie, ktoré to majú priamo v popise práce. Vyskúšajte Elevation ProfileElevationGeo Elevation alebo Altitude.

výškový profil aplikácia

Merajte vzdialenosti a plochy

Meranie plôch nie je prekvapivo možné v Google Maps ani Earth (len v PRO verzii). Ak chcete so žiakmi riešiť zaujímavé úlohy spojené s meraním plôch v detailných a podrobných mapách, vyskúšajte aplikáciu Maps Measure. Dozviete sa tak napríklad koľko metrov štvorcových má vaše námestie, park, chránené územie za obcou a mnoho ďalšieho. Ideálne je tieto úlohy prepojiť s matematikou.  

Nechajte žiakov vytvoriť jednoduché mapy

Google Maps ani Earth pre tablety neobsahujú funkcionalitu na tvorbu vlastných jednoduchých máp, v ktorých si užívateľ vyznačí, pomenuje a opíše body svojho záujmu. Túto dieru vypĺňa napríklad aplikácia Travel Map Maker. Zadajte v nej žiakom napríklad vyznačiť vybrané sopky sveta a napísať k nim stručný popis. Osobne sa mi osvedčila tvorba mapy pre rôzne formy zemského povrchu, v ktorej bolo úlohou žiakov vyznačiť ľadovcovú, riečnu dolinu, meander, deltu, sútok a pod.

Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť