Hore

Mapové aplikácie

Pod mapovými aplikáciami budeme rozumieť také, ktoré ponúkajú funkčné a praktické mapy využiteľné aj v školskej geografii.

Google Mapy

Klasické Google Maps pre tablety s Androidom. Multifunkčné použitie ako poznáte z desktopovej verzie má len niekoľko obmedzení, z ktorých je asi najviac závažným nemožnosť vytvárať vlastné mapy. Žiaci môžu s aplikáciou pracovať prakticky pri akomkoľvek učive regionálnej geografie, spoznávať krajiny, ich fyzické a humánne charakteristiky. Vhodné je aplikáciu využiť aj na meranie vzdialeností, alebo vyhľadávanie najvhodnejších trás.   

Google Mapy v škole

Google Earth

Aplikácia notoricky známeho programu Google Earth je fantastickou pomôckou pre každého učiteľa geografie. Prejdite sa svetovými metropolami, nechajte žiakov spoznávať vybrané pamiatky a prírodné lokality na dotyk prsta. Zadajte žiakom vyhľadať sopky, pohoria, rieky a opísať ich geografickú polohu na základe videného. Cez Galériu máp môžete spolu so žiakmi sledovať napríklad aj výskyt zemetrasení v reálnom čase.   

Google Zem v škole

Mapy.cz

Ak hľadáte najkvalitnejšie topografické, cestné alebo turistické mapy, práve aplikácia Mapy.cz by vás mohla uspokojiť. Vynikajúce rozlíšenie umožňuje pracovať napríklad s vrstevnicami, či detailnými mapami miest nielen v Českej republike ale aj na Slovensku. Aplikácia umožňuje stiahnutie podkladových máp do pamäte tabletu a tak predísť prípadným problémom s internetovým pripojením počas vyučovacej hodiny. Jedinou nevýhodou aplikácie oproti desktopovej verzii je absencia ortofotomapy, ktorá je práve na Mapy.cz v kvalite oproti ktorej sú satelitné snímky od Google len rozmazanými pixelmi. Napokon, pozrite si ukážku.  

mapy.cz škola geografia

Turistické mapy Slovenska

Tradičné turistické mapy s pridanou interaktivitou nájdete ako webovú službu na adrese mapy.hiking.sk. Aplikácie turistických máp pre Android sú dostupné pod názvami Hiking Map Slovakia a Hiking Slovakia. Prvá z nich obsahuje okrem klasických turistický máp aj rozšírenú realitu, pomocou ktorej vám na displeji zobrazuje vzdialenosť významných krajinných bodov v teréne od vašej lokality. Obe aplikácie majú široké využitie nielen v teréne, ale aj v 5. ročníku pri rozvíjaní schopností žiakov pracovať s mapou, alebo pri regionálnej geografii Slovenska.

turistické mapy aplikácia

Porovnajte rozlohu čohokoľvek

Pri učivách z geografii je užitočné porovnávať veľkosti vybraných prvkov, či už sú to rozloha štátov, dĺžka riek, pohorí, alebo niečo iné. Množstvo desktopových možností je rozpísaných na tomto odkaze. Bohužiaľ, väčšina z nich funguje v internetovom prehliadači cez Android len obmedzene. MAPfrappe prispôsobené aj pre prostredie mobilných zariadení by vám však malo uspokojiť. Pozrite si ukážku toho, ako vyzerá rozloha amerického štátu Utah v porovnaní so Slovenskom. Zadajte žiakom porovnanie vybraných prvkov a uvidíte, čo sa stane, nebudú chcieť prestať.

porovnávacie mapy aplikácia

Vytvorte a skúmajte výškové profily

Vytvoriť výškový profil na vybranej trase je užitočnou schopnosťou. V desktopovej verzii Google Earth to ide bez problémov, aplikácia to však neumožňuje. Pomocníkom preto môžu byť aplikácie, ktoré to majú priamo v popise práce. Vyskúšajte Elevation ProfileElevationGeo Elevation alebo Altitude.

výškový profil aplikácia

Merajte vzdialenosti a plochy

Meranie plôch nie je prekvapivo možné v Google Maps ani Earth (len v PRO verzii). Ak chcete so žiakmi riešiť zaujímavé úlohy spojené s meraním plôch v detailných a podrobných mapách, vyskúšajte aplikáciu Maps Measure. Dozviete sa tak napríklad koľko metrov štvorcových má vaše námestie, park, chránené územie za obcou a mnoho ďalšieho. Ideálne je tieto úlohy prepojiť s matematikou.  

Nechajte žiakov vytvoriť jednoduché mapy

Google Maps ani Earth pre tablety neobsahujú funkcionalitu na tvorbu vlastných jednoduchých máp, v ktorých si užívateľ vyznačí, pomenuje a opíše body svojho záujmu. Túto dieru vypĺňa napríklad aplikácia Travel Map Maker. Zadajte v nej žiakom napríklad vyznačiť vybrané sopky sveta a napísať k nim stručný popis. Osobne sa mi osvedčila tvorba mapy pre rôzne formy zemského povrchu, v ktorej bolo úlohou žiakov vyznačiť ľadovcovú, riečnu dolinu, meander, deltu, sútok a pod.

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

Spoznávajte svet s Lepšou geografiou

V našich rubrikách Orbis Pictus, Terra Incognita a Cinema nájdete tie najlepšie fotografie, mapy a videá.

Preskúmať