Hore

Vytvorte si model slnečnej sústavy v presnej mierke

Slnečná sústava je z ľudského pohľadu tak obrovská, že predstaviť si vzdialenosti medzi Slnkom a jednotlivými planéty je najmä pre mladších žiakov neraz obtiažne. Na internete nájdete množstvo výborne spracovaných interaktívnych modelov slnečnej sústavy, ktoré sa v rukách šikovného učiteľa stanú efektívnou učebnou pomôckou. Ak sa vám zdá atlas vesmíru Celestia príliš zložitý, siahnite po jednoduchej infografike na SME, výbornej webovej aplikácii Solar System Scope, alebo si vyberte jednu z mnohých vizualizácii na tomto odkaze. Pre vzájomné porovnanie veľkostí vesmírnych telies poslúži video na Youtube, podrobné predstavenie planét slnečnej sústavy zas ponúka tento mapový príbeh.

Nechajme teraz využitie interaktívnych prezentácií bokom a pozrime sa, ako učiť o vesmíre zážitkovo aj inak. Tvorba jednoduchých modelov slnečnej sústavy je dnes už bežnou súčasťou projektových zadaní na prvom stupni, alebo v 5.ročníku ZŠ, v ktorom sa žiaci oboznamujú s vesmírom na hodinách geografie. Modely sú pekné, no k presnosti majú ďaleko, keďže nerešpektujú mierku (vzájomný pomer veľkosti planét a pomer ich vzdialeností od Slnka). 

Prečo si spolu so žiakmi neskúsiť vytvoriť aj model slnečnej sústavy, ktorý by zohľadňoval reálnu mierku? Pomocou tohto typu modelov žiaci pochopia skutočné rozmery vesmírnych telies a vzdialenosti medzi nimi. Ich tvorba je relatívne jednoduchá, i keď sa nezaobíde bez počítania a merania. Prepojenie s matematikou je však viac, ako želané. 

Model slnečnej sústavy rešpektujúci skutočnú mierku je možné vytvoriť v dvoch základných variáciách. Ak ho chcete vytvárať priamo v priestoroch školy, odporúčam siahnuť po osvedčenej metóde rolky toaletného papiera, na ktorej sa dá vyznačiť nielen vybraná časová os, ale aj vzájomné vzdialenosti. Ako táto metóda vyzerá pri aktivite zameranej na Dejiny Zeme, si môžete pozrieť na tomto odkaze. V prípade modelu slnečnej sústavy by ste mali vystačiť s hrubou rolkou toaletného papiera, ak nebude priemer Slnka na modeli väčší ako 10 mm. Jednotlivé planéty budú mať pri aplikovaní rovnakého pomeru zmenšenia veľkosť v menej ako milimetroch, preto je ich veľkosť možné na rolku vyznačiť len v podobe bodiek, ku ktorým položíte aj papiere s ich názvami a fotografiami.

Zaujímavejšou možnosťou je vytvoriť model slnečnej sústavy vo vám blízkej krajine (v bezprostrednom okolí školy). Na jeho realizáciu by mohla stačiť jedna vyučovacia hodina, v ideálnom prípade by bolo tvorbu modelu vhodné realizovať počas dvoch za sebou nasledujúcich vyučovacích hodín. Ako môže takýto model vyzerať, keď sa toho chytia umelci a pretavia ho do turistickej atrakcie mesta, si môžete pozrieť na príklade Záhrebu. Zaujímavým je aj toto prírodné planetárium z Česka.

Ak nemáte čas model vytvárať, na vytvorenie predstavy o mierke a vzdialenostiach slnečnej sústavy vám poslúži aj virtuálny model If the Moon were only one pixel. Vyskúšajte, je to sranda.

Ako na to?

  • Na začiatok sa musíte venovať počtom, rovnako ako aj v prípade tvorby modelu na rolke toaletného papiera. Prepočty vám našťastie automaticky vygeneruje aplikácia Build a Solar System. Všetko, čo potrebujete, je len stanovenie priemeru Slnka v modeli, od ktorého sa budú odvíjať priemery všetkých planét a vzdialenosti medzi nimi. Postup vypĺňania tabuľky v aplikácii je vysvetlený na tomto obrázku
  • V Google Earth (alebo inom prostredí na tvorbu máp) vytvorte náčrt modelu vo vašej krajine. Najjednoduchším riešením je na mapu najskôr vyznačiť Slnko a z neho nakresliť čiaru s dĺžkou zodpovedajúcou vzdialenosti najvzdialenejšej planéty, ktorú chcete do vášho modelu zahrnúť (Neptún, alebo Pluto). Čiaru, ktorá bude spájať jednotlivé planéty je vhodné viesť terénom, v ktorom nie je množstvo prekážok v podobe zastavenej plochy, alebo výrazne zvlneného reliéfu. Čiaru som vytvoril z pravítka, ktorým som si nameral požadovanú vzdialenosť. Pomocou nástroja pravítko som nameral aj všetky ďalšie vzdialenosti medzi planétami. Nájsť dostatočne veľkú a vhodnú plochu na vytvorenie modelu v blízkosti vašej školy, nemusí byť jednoduché, verím však, že nie nemožné. Ako to vyzerá na príklade mesta Zvolen, si môžete pozrieť na náhľadoch v tomto článku. Slnko je v blízkosti Zvolenského zámku, planéty sú od neho umiestnené smerom k pešej zóne. Mapu modelu pre Zvolen si môžete stiahnuť ako súbor .kml, ktorý spustíte v Google Earth. Každé vesmírne teleso v nej obsahuje základné informácie o jeho skutočných rozmeroch a rozmeroch v modeli, ktoré sa zobrazia po kliknutí naň.
  • Keď je už model načrtnutý na mape v Google Earth, vytlačte si jeho priblížené časti tak, aby ste podľa nich vedeli vytvoriť model priamo v teréne. Prípadné poznámky vám môžu (alebo žiakom) uľahčiť lokalizáciu jednotlivých planét na budúcom modeli. Napr. Venuša je desať metrov od novinového stánku smerom k pošte. Ak máte tablety alebo mobilné telefóny s prístupom na internet, do terénu sa môžete vydať aj s vami vytvorenou mapou v Google Earth a jednotlivé súčasti modelu značiť podľa nej.

  • Pri tvorbe modelu v teréne odporúčam rozdeliť žiakov do skupín, pričom každá z nich bude mať za úlohu vytvoriť (vyznačiť) v modeli vybranú planétu. Žiakom vopred vytlačte fotografiu ich vesmírneho telesa v zmenšenom pomere (vo veľkosti), ktorý v rámci modelu presne odzrkadľuje jeho rozmery. V mnohých prípadoch pôjde o takmer neviditeľné obrázky vo veľkosti bodky. Nie je to na škodu, práve naopak, aj vďaka porovnaniu veľkosti planét v modeli so vzdialenosťami medzi nimi a Slnkom, dosiahnete u žiakov uvedomenie skutočných vzdialeností v slnečnej sústave. Hovorí sa tomu aj „wau efekt“.

  • Samozrejme, žiaci môžu mať na svojich stanovištiach (polohách planét v modeli) vytlačené aj názvy a fotografie svojich planét vo formáte A4, aby bolo zrejmé, čo reprezentujú. Každá skupina žiakov by mala byť schopná podať o svojom vesmírnom telese krátku prezentáciu, v ktorom ho stručne predstavia – napríklad aj okoloidúcim. 
  • Priebeh tvorby „živého“ modelu je vhodné fotodokumentovať, prípadne sa pokúsiť na jednej fotografii zachytiť jeho všetky (alebo viaceré) vesmírne telesá spolu. 

  • S netradičným modelom sa určite nezabudnite pochváliť na webstránke školy, alebo v lokálnych médiách, ktoré môžete zavolať už vopred, aby prišli spraviť krátku reportáž.
Podporte nás

Podporte nás

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, prosíme, podporte nás ľubovoľným finančným príspevkom. Aj malá pomoc môže byť veľkou. Ďakujeme!

Chcem podporiť