Hore

Vytvorte si model slnečnej sústavy v presnej mierke

Slnečná sústava je z ľudského pohľadu tak obrovská, že predstaviť si vzdialenosti medzi Slnkom a jednotlivými planéty je najmä pre mladších žiakov neraz obtiažne. Na internete nájdete množstvo výborne spracovaných interaktívnych modelov slnečnej sústavy, ktoré sa v rukách šikovného učiteľa stanú efektívnou učebnou pomôckou. Ak sa vám zdá atlas vesmíru Celestia príliš zložitý, siahnite po jednoduchej infografike na SME, výbornej webovej aplikácii Solar System Scope, alebo si vyberte jednu z mnohých vizualizácii na tomto odkaze. Pre vzájomné porovnanie veľkostí vesmírnych telies poslúži video na Youtube, podrobné predstavenie planét slnečnej sústavy zas ponúka tento mapový príbeh.

Nechajme teraz využitie interaktívnych prezentácií bokom a pozrime sa, ako učiť o vesmíre zážitkovo aj inak. Tvorba jednoduchých modelov slnečnej sústavy je dnes už bežnou súčasťou projektových zadaní na prvom stupni, alebo v 5.ročníku ZŠ, v ktorom sa žiaci oboznamujú s vesmírom na hodinách geografie. Modely sú pekné, no k presnosti majú ďaleko, keďže nerešpektujú mierku (vzájomný pomer veľkosti planét a pomer ich vzdialeností od Slnka).

Prečo si spolu so žiakmi neskúsiť vytvoriť aj model slnečnej sústavy, ktorý by zohľadňoval reálnu mierku? Pomocou tohto typu modelov žiaci pochopia skutočné rozmery vesmírnych telies a vzdialenosti medzi nimi. Ich tvorba je relatívne jednoduchá, i keď sa nezaobíde bez počítania a merania. Prepojenie s matematikou je však viac, ako želané.

Model slnečnej sústavy rešpektujúci skutočnú mierku je možné vytvoriť v dvoch základných variáciách. Ak ho chcete vytvárať priamo v priestoroch školy, odporúčam siahnuť po osvedčenej metóde rolky toaletného papiera, na ktorej sa dá vyznačiť nielen vybraná časová os, ale aj vzájomné vzdialenosti. Ako táto metóda vyzerá pri aktivite zameranej na Dejiny Zeme, si môžete pozrieť na tomto odkaze. V prípade modelu slnečnej sústavy by ste mali vystačiť s hrubou rolkou toaletného papiera, ak nebude priemer Slnka na modeli väčší ako 10 mm. Jednotlivé planéty budú mať pri aplikovaní rovnakého pomeru zmenšenia veľkosť v menej ako milimetroch, preto je ich veľkosť možné na rolku vyznačiť len v podobe bodiek, ku ktorým položíte aj papiere s ich názvami a fotografiami.

Zaujímavejšou možnosťou je vytvoriť model slnečnej sústavy vo vám blízkej krajine (v bezprostrednom okolí školy). Na jeho realizáciu by mohla stačiť jedna vyučovacia hodina, v ideálnom prípade by bolo tvorbu modelu vhodné realizovať počas dvoch za sebou nasledujúcich vyučovacích hodín. Ako môže takýto model vyzerať, keď sa toho chytia umelci a pretavia ho do turistickej atrakcie mesta, si môžete pozrieť na príklade Záhrebu. Zaujímavým je aj toto prírodné planetárium z Česka.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Novinky

Novinky

Vždy čerstvé novinky z Lepšej geografie vo vašom mailboxe

Odoberať