Hore

Spravte zo žiakov kurátorov ich vlastných virtuálnych galérií

Práci s fotografiami je na Lepšej geografii venovaných hneď niekoľko aktivít. Možno ste už vyskúšali projektové zadanie s fotopríbehom,  aktivitu zameranú na kladenie správnych otázok k fotografiám, alebo aj aktivitu Zaostrené na Afriku. Keďže som presvedčený, že vedieť pracovať s obrazovým materiálom je v dnešnej dobe dôležité, zaujal ma didaktický potenciál skrytý v jednoduchej online aplikácii na web stránke ClassTools.net.  

Aplikácia 3D Gallery Generator umožňuje žiakom vytvoriť si vlastnú virtuálnu výstavu (galériu) a stať sa tak na chvíľu kurátorom. Vystavené diela môžu byť rôznej povahy od fotografií, malieb, kresieb, karikatúr, máp, grafov až po videá. Celá expozícia pozostáva z desiatich vystavených diel. Obrázky sa do galérie vkladajú z disku počítača, kde si ich predtým stiahnete z internetu, videá sa vkladajú jednoduchým vložením ich adresy.  

Čo s tým na geografii?

Znie to zaujímavo, ale ako to využiť, aby to dávalo zmysel aj v geografii? Napadlo mi niekoľko možných odpovedí. Žiaci môžu jednotlivo alebo v skupinách vytvárať vlastné výstavy na vybrané témy. Aby to nebolo až tak jednoduché, nejde len o nájdenie a vloženie ľubovoľných desiatich diel, ktoré s danou témou aspoň okrajovo súvisia. Ku každému dielu je nutné pridať nielen názov, ale aj stručný opis. Celkový názov výstavy by nemal byť príliš všeobecný a nemusí sa báť ani viac metaforického jazyka.

Opis by nemal byť len skopírovaným textom z Wikipedie, ale v najlepšom prípade by mal byť tvorený vetami od samotných žiakov, v ktorých sú fakty a tvrdenia podložené zdrojmi. Opis tak obsahuje linky (hypertextové prepojenia) na externé zdroje, s ktorými žiaci počas písania textov pracovali. Jednotlivé diela výstavy by v nej nemali byť umiestnené úplne náhodne, ale odporúča sa, aby ich poradie a vzájomné prepojenia medzi nimi boli logické. 

Ako príklad takto vytvorenej výstavy vo virtuálnej 3D galérii som vytvoril expozíciu na tému migrácia, ktorú si môžete otvoriť na tomto odkaze. Medzi jednotlivými dielami sa posúvate kliknutím na šípku vpravo pod obrazmi. Informačné okno s názvom a opisom diela otvoríte kliknutím na nevýrazný biely nápis pod pravým dolným rohom obrazu.

Náhľad vytvorenej galérie

Prostredníctvom tohto jednoduchého zadania žiaci spracujú tému netradičnejším spôsobom, pričom musia premýšľať, ktorých desať diel použijú. Pri prezentácii svojej výstavy by mala byť každá skupina žiakov schopná obhájiť zaradenie toho-ktorého diela do ich výberu. Učiteľ by pri zadaní nemal zabudnúť žiakom zdôrazniť, že je podstatné, aby si dali pri výbere jednotlivých diel záležať a neuspokojili sa hneď s prvým, ktoré im vyhľadávač ponúkne. Rovnako je vo výstave vhodné striedať diela s horizontálnou a vertikálnou orientáciou, krajinky s portrétmi a pod.

Po prezentácii všetkých výstav odporúčam ich zdieľanie na spoločne dohodnutej adrese – web stránka školy, triedna FB skupina a pod. Ak je chuť, môže sa vyhlásiť aj súťaž o najlepšiu výstavu. Ak sa chcete inšpirovať systémom hodnotenia, ktoré pre túto aktivitu navrhuje jej samotný autor, nájdete ju na tomto odkaze.

Premena výstavy v didaktický materiál

Učiteľ môže aplikáciu okrem už spomenutej úlohy pre žiakov využiť aj inak. Zostaví napríklad výstavu na určitú tému, do ktorej niektoré z vystavených diel tematicky nepasujú. Úlohou žiakov je zistiť ktoré. Svoju voľbu musia byť schopní zdôvodniť. Ďalšou možnosťou je zamiešať desať diel, pri ktorých je úlohou žiakov nájsť ich vzájomnú spojitosť (súvislosť), alebo ich zoradiť do správneho poradia tak, aby tvorili príbeh. Žiaci k nemu následne vymyslia aj zodpovedajúci slovný opis.

Galéria sa dá premeniť aj na obrázkovú podobu poznámok – kľúčových pojmov z učiva. Ich tvorba môže ostať na pleciach učiteľa, alebo sa ňou poverí vybraný žiak. 

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť