Hore

Činnosť ľadovcov (prezentácia)

Učivo geografie 5. ročníka, ktoré je venované činnosti ľadovcov a glaciálnym formám reliéfu, je možné využiť aj na trochu bližšie oboznámenie sa s problematikou roztápania (ústupu) ľadovcov na Zemi vplyvom klimatickej zmeny.

Učivo geografie 5. ročníka, ktoré je venované činnosti ľadovcov a glaciálnym formám reliéfu, je možné využiť aj na trochu bližšie oboznámenie sa s problematikou roztápania (ústupu) ľadovcov na Zemi vplyvom klimatickej zmeny.

Preto je naša prezentácia trochu rozsiahlejšia (stiahnete ju cez odkaz pod obrázkom). Je postavená na sile fotografií a obsahuje len minimum textu. Viacero obrazoviek (slidov) je doplnených o otázky a úlohy pre žiakov. Návrh vyučovacej hodiny je možné využiť aj na gymnáziu, nakoľko sa dá ľahko prispôsobiť veku a schopnostiam študentov.

​Na realizáciu kompletnej vyučovacej hodiny, počas ktorej bude aktivita prenášaná aj na žiakov, využite k prezentácii nami ponúkanú sériu aktivít.


Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Pomôžte nám pomáhať

Pomôžte nám pomáhať

V čase zatvorených škôl chceme pomôcť učiteľom, žiakom aj rodičom a preto je plný obsah Lepšej geografie pre všetkých zdarma. Znamená to pre nás výpadok príjmov, ktorý nás existenčne ohrozuje. Na tvorbe nových materiálov pre vás pracujeme denne. Ak sa vám zdá naša činnosť prospešná, zvážte prosím stať sa platiacim členom. Na výber máte aj mesačné členstvo za 5 eur. Ďakujeme!

Chcem pomôcť