Hore

Činnosť ľadovcov (prezentácia)

Učivo geografie 5. ročníka, ktoré je venované činnosti ľadovcov a glaciálnym formám reliéfu, je možné využiť aj na trochu bližšie oboznámenie sa s problematikou roztápania (ústupu) ľadovcov na Zemi vplyvom klimatickej zmeny.

Preto je naša prezentácia trochu rozsiahlejšia (stiahnete ju cez odkaz pod obrázkom). Je postavená na sile fotografií a obsahuje len minimum textu. Viacero obrazoviek (slidov) je doplnených o otázky a úlohy pre žiakov. Návrh vyučovacej hodiny je možné využiť aj na gymnáziu, nakoľko sa dá ľahko prispôsobiť veku a schopnostiam študentov.

​Na realizáciu kompletnej vyučovacej hodiny, počas ktorej bude aktivita prenášaná aj na žiakov, využite k prezentácii nami ponúkanú sériu aktivít.

Celý obsah je dostupný pre členov Lepšej geografie.

Učte svetovo

Učte svetovo

Lepšia geografia vám pomôže pripraviť zaujímavé a nápadité hodiny. Prezrite si našu ponuku materiálov.

Materiály